Ο Θεσμός διαλόγου Bravo δίνει έμφαση στη προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού διάλογου μέσω της ουσιαστικής εμπλοκής μιας μεγάλης ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (stakeholder engagement) με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης καθώς και μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας  στη χώρα μας.

 

Οι Κοινωνικοί Εταίροι που συμμετέχουν στο Θεσμό Bravo είναι εκπρόσωποι Φορέων που δημιουργούν τις τάσεις στη χώρα μας και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και του μοντέλου ανάπτυξης, όπως εκπρόσωποι Θεσμικών και Επιχειρηματικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού και της Ελληνικής διανόησης.

 

Ο Θεσμός διαλόγου Bravo αναπτύσσεται για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα μας και εντάσσεται στη Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020, που αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη 2 Θεσμικών Φορέων, 4 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οργανισμών μαζί με  την ενεργό συμμετοχή 37 Επιχειρηματικών & Κοινωνικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 65 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 45 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών.