Εποπτεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό των βραβείων, ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων των βραβείων συνάδουν με τη βασική φιλοσοφία του Θεσμού Bravo. 

Μια ανεξάρτητη πολυσυμμετοχική Επιστημονική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του Θεσμού, καθώς και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας διαλόγου των κριτηρίων αξιολόγησης. Η εγκυρότητα της διαδικασίας ελέγχεται από την KPMG, ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα. 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Σύσταση & ρόλος


Η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της κατάρτισης ενός σχεδίου με την περιγραφή της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού, τις κατηγορίες των διακρίσεων, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών.

Φέτος, η Επιστημονική Επιτροπή είναι ενιαία και αφορά και τις επιχειρηματικές πρακτικές καθώς και στις πρακτικές των ΜΚΟ & των ΟΤΑ. Η Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Εταιριών, Επιχειρηματικών, Θεσμικών φορέων καθώς και Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.   
   
 Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από:
 
 1. Ρένα Κουμάντου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
 2. Άννα Μάλτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ομίλου OTE 
 3. Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Διευθύντρια  Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος& Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια
 4. Ναυσικά Ζευγώλη, Εξειδικευμένη Σύμβουλος σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 5. Δημήτρη Βέργαδο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 6. Παντελή Λάμπρου, Διευθυντή Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών, Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
 7. Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
 8. Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 9. Παναγιώτη Χαμπεσή, Στέλεχος, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,(ΕΕΤ)
 10. Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Marketing & Fundraising, Παιδικά χωριά SOS 
 11. Ελένη Μυριβήλη, Eντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων
 12. Μιχάλη Χρηστάκη, Πρόεδρο, Πανελλήνιας Ένωσης Γεν. Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 13. Γιάννη Μιχαήλ, Πρόεδρο, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση των ομάδων των κοινωνικών εταίρων και το ΔΣ του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης. 
 
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τόσο για τις επιχειρηματικές όσο και για τις πρακτικές των ΜΚΟ/ΟΤΑ δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.