«Συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάδειξης του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»


Πατήστε εδώ για να δείτε την πρακτική (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

 

Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών που ξεχωρίζουν! 

 

Επιβραβεύστε τα καλύτερα προγράμματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & ΚοινωνικήςΥπευθυνότητας 
στους άξονες 
Governance – Market – Environment – Society – In Action

 

Η ψήφος σου είναι σημαντική!

 

 

Εισάγετε τον βαθμό αξιολόγησής σας με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 για το κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

 

Όροι συμμετοχής στην ψηφοφορία:

1. Απαγορεύεται να ψηφίσετε περισσότερες από μία φορές το κάθε πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διατηρείται η πρώτη βαθμολογία που υποβάλατε στην εν λόγω πρακτική.

2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο βαθμός σας
 1 Κάλυψη ανάγκης
 2 Εμπλοκή συμμετόχων ή /και εταιρικός εθελοντισμός
 3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
 4 Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
 5 Επίδραση στο "κοινό" στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 6 Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
 7 Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 8 Τρόπος σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής
 9 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

ΨΗΦΙΣΕ