ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει 4 Νοσοκομεία στην Ελλάδα και την Αλβανία, 2 Διαγνωστικά Κέντρα, 1 Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής καθώς και μία εταιρία εμπορίας, διανομής και προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hygeia.gr

 Ψηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: