ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.alexpolis.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: