ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμος Καβάλας είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Καβάλας και Φιλίππων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kavala.gov.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: