ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πληθυσμό 680 χιλιάδες (6,3% επί του εθνικού συνόλου). Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας συμβάλλει σε ποσοστό σχεδόν 7,5% στο περιφερειακό ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας κατά 17% και ο τριτογενής τομέας υπερβαίνει το 75%.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pde.gov.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα σύμφωνα με τα φίλτρα που έχετε επιλέξει