ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δραστηριοποιείται από το 1990 για: την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Μεσογείου, ιδιαίτερα για την προστασία των ακτών και της θάλασσας και την προώθηση της βιωσιμότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.medsos.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: