ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού  ιδρύθηκε το 1972, ως αντίδραση στις τεράστιες καταστροφές που επέφερε η δικτατορία τόσο στον φυσικό πλούτο όσο και στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.ellet.gr

 Ψηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα σύμφωνα με τα φίλτρα που έχετε επιλέξει