ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

Η Οργάνωση Γη έχει σκοπό την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Αποτελεί μία ενεργή κοινότητα ανθρώπων με συλλογικές και δημιουργικές δράσεις και εκπαιδευτικές δομές.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.organizationearth.org

 Ψηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: