ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Η Παπαστράτος είναι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της χώρας με σημαντική οικονομική και κοινωνική συνεισφορά. Ιδρύθηκε το 1931 και το 2003 εντάχθηκε στον όμιλο της Philip Morris International. Απασχολεί άμεσα και έμμεσα 800 εργαζομένους. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pmi.comΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα σύμφωνα με τα φίλτρα που έχετε επιλέξει