ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

Η «Περιφερειακή Ενότητα Δράμας» αποτελεί μέρος της «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», οργανισμού Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pedramas.euΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Πρακτική:

Δραμοινογνωσία


Οργανισμός:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ


Βραβείo:

Bravo Society