ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, είναι σωματείο εθελοντικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιεί το άλογο ως μέσο θεραπείας βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.trag.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: