ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

Από το 1977 η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών και στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων για τη ναυτιλία, την βιομηχανία και το περιβάλλον. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.epe.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα σύμφωνα με τα φίλτρα που έχετε επιλέξει