Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει παρουσία στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.» 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε:


Πρακτική:

egg – enter.grow.go


Οργανισμός:

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.


Βραβείo:

Bravo Society