Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 10 χώρες και περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ πελάτες. 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.piraeusbankgroup.com

 Ψηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: