ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ

Από το 1979 η Χαρτοποιία Κομοτηνής ΑΒΕΕ παράγει και εξάγει χαρτί υγιεινής (tissue) από τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με συνέπεια στους πελάτες της και ευθύνη προς την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.komotinipaper.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: