menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείο

12ο Γυμνάσιο Ηρακλείο

Εφαρμογές της βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανία

 

 

  Στο μάθημα της Β γυμνασίου οι μαθητές εξοικειώνονται με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Τα αποτελέσματα των εργασιών τους είναι μια γραπτή εργασία ,τεχνικά σχέδια, αφίσα και τη μακέτα της παραγωγικής μονάδας.

            Στο κεφάλαιο 3.4 Επιχείρηση και περιβάλλον ,σελ.21 του βιβλίου Τεχνολογίας Β΄ γυμνασίου  συζητήσαμε με τους μαθητές για τη συμβολή της βιομηχανίας στην παγκόσμια οικολογική κρίση και στη συνέχεια συζητήσαμε για την αειφόρο ανάπτυξη και κατ’ επέκταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη .

Η βιώσιμη ανάπτυξη εκτός από την οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη δίνει έμφαση και στην κοινωνική ανάπτυξη.

Ανισότητα, πείνα, ανυπαρξία δομών υγείας και εκπαίδευσης, αποκλεισμός σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες να πάρουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , ραγδαία μεταβολή στο κλίμα,  είναι μερικά  μόνο από τα προβλήματα που υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες.

            Μέσα  σ ’αυτό το πλαίσιο, στη  μελέτη και τη δημιουργία μιας παραγωγικής μονάδας, οι μαθητές γνώρισαν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης  και σκέφτηκαν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η εικονική τους επιχείρηση να σέβεται το περιβάλλον ,τα ανθρώπινα δικαιώματα και παράλληλα δίνοντας έμφαση στην καινοτομία  να έχει μεγαλύτερα κέρδη!

           

Αρχικά επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα του ΟΗΕ

Ασχοληθήκαμε με το λογότυπο(περιγραφή ,συμβολισμός), βρήκαμε στοιχεία (χρόνος ίδρυσης,σκοποί) και συζητήσαμε για την ααναγκαιότητα της δημιουργίας του.

Βρήκαμε στοιχεία για την Αντζέντα 2030 και τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο για τους στόχους

Πήραν ιδέες για την εφαρμογή κάποιων στόχων στη επιχείρηση

Παρακολούθησαν ένα βίντεο με το παράδειγμα της Δανίας

Τα παραπάνω χρειάστηκαν τρεις διδακτικές ώρες.

 

12ο Γυμνάσιο Ηρακλείο

Eπιχειρώντας με τις Μπουρμπουλήθρες.

Επαφή των μαθητών με την επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα  εντάχθηκε στη θεματολογία επιχειρηματικότητας, επαγγελμάτων και πολιτισμού. Οι μαθητές  που συμμετείχαν, γνώρισαν μέσω της βιωματικής διερεύνησης το επάγγελμα του παλιού Λεμονατζή και την εξέλιξή του στη σύγχρονη  οικοτεχνία και βιομηχανία αναψυκτικών.

Μελέτησαν  τη  σύγχρονη  βιομηχανία αναψυκτικών και   έστησαν ως καινοτόμοι επιχειρηματίες μια νέα βιομηχανία, ακολουθώντας τα πρότυπα των βιομηχανιών όπως παρουσιάζονται  στο μάθημα της τεχνολογίας Β΄ και Γ' Γυμνασίου. Επισκεφτήκαν τους χώρους παραγωγής  τριών σύγχρονων βιομηχανιών αναψυκτικών και μίλησαν με εργαζόμενους. Παρακολούθησαν σεμινάριο διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων και σεμινάριο τοποθέτησης προϊόντων στο ράφι - Μαρκεντιγκ. Επίσης παρακολούθησαν σεμινάριο διασφάλησης ποιότητας τροφίμων. Δημιούργησαν επιχειρηματικό σχέδιο και  συμμετήχαν στον διαγωνισμό για την καλύτερη μαθητική επιχείρηση του σωματίου επιχειρηματικότητας νέων. Σχεδίασαν και δημιούργησαν ιστότοπο στον οποίο φαίνεται το σύνολο της δουλειάς τους ( Αφίσα, διαφημιστικό σποτ, οργανόγραμμα, αρμοδιότητες και έντυπα διευθυντών, τεχνικά σχέδια, έρευνα αγοράς ).

https://bourboulithres12.weebly.com/

Συνέλεξαν, επίσης,  σπιτικές συνταγές αναψυκτικών, οι οποίες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο  της βιομηχανίας και κατασκεύασαν την μακέτα.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας