menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Γνωρίζω την αξία της διατροφής - αλλάζω στάση ζωής

Βασικός σκοπός του διδακτικού προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ισορροπημένης διατροφής, βιώσιμης κατανάλωσης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Στη βάση αυτή τα παιδιά ανίχνευσαν τα βασικά προϊόντα του τόπου μας μέσα από τη λογοτεχνία, ενημερώθηκαν για την μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της στην υγεία μικρών και μεγάλων, κατασκεύασαν τη διατροφική πυραμίδα με έμφαση στη βελτίωση της δικής τους υγείας, προσέγγισαν το θέμα σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή μέσω μίας εκπαιδευτικής ταινίας και ερεύνησαν πώς οι διατροφικές συνήθεις επηρεάζουν τις καλλιέργειες αλλά και την εκτροφή των ζώων, διερεύνησαν τον ρόλο των διαφημίσεων στις διατροφικές επιλογές μας που οδηγούν στην υπερκατανάλωση τροφίμων, διαπίστωσαν ότι η διατροφή ενώνει τους λαούς. Παράλληλα ανέπτυξαν τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο μέσα από γλωσσικές δραστηριότητες που υλοποίησαν.

Ειδικότερα:

Στόχοι

Να γνωρίσουν τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας

Να ανακαλύψουν τη σημασία της διατροφής μέσα από διάφορα κειμενικά είδη (ποίηση, λογοτεχνικό κείμενο, διαφήμιση, άρθρο εφημερίδα, ταινία)

Να γνωρίσουν την ισορροπημένη και τη μεσογειακή διατροφή

Να κατανοήσουν τη σημασία της διατροφικής πυραμίδας στην υγεία μας

Να συνδέσουν τη διατροφή με την επίδρασή της στην κλιματική αλλαγή

Να μάθουν για τη σχέση της διατροφής στην Παιδαγωγική της Ειρήνης

Να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο

Να συνεργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στην κατανομή ρόλων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς

Να οικοδομήσουν τη γνώση αξιοποιώντας πηγές του διαδικτύου και όχι μόνο

Να καλλιεργήσουν διερευνητικές δεξιότητες σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης με τη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Να εκφράσουν αυτοβούλως τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος

Να αναπτύξουν την καλλιτεχνική ευαισθησία και την αισθητική τους και παράλληλα να ψυχαγωγηθούν μέσα από την συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία

Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης, να εξασκηθούν στην διερεύνηση του παγκόσμιου ιστού και τη χρήση των διάφορων επιστημονικών πηγών στην διδακτική διαδικασία

Να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και να τις αξιολογούν

 

 

 

Διαδικασία

Τα παιδιά επέλεξαν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη θεματική στο μάθημα της γλώσσας. Έγινε καταιγισμός ιδεών και καταγραφή των υποθεμάτων με τα οποία ήθελαν να ασχοληθούν στην προσπάθεια να προσεγγιστούν διάφορες πτυχές της διατροφής.

 

1ο υπόθεμα: Διατροφή και ποίηση

Η αρχική προσέγγιση του θέματος έγινε μέσα από το ποίημα του Ρίτσου «Ο τόπος μας» (Παράρτημα, κείμενο 1).  Ακολούθησε συζήτηση για τη νοηματική επεξεργασία του κειμένου μέσα από την οποία αναδείχτηκαν τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας. Έγινε σύνδεση της ελιάς με τις συνήθειες και τις γεωργικές απασχολήσεις πολλών οικογενειών των παιδιών. Ακόμα, αναφερθήκαμε στον συμβολικό ρόλο που έπαιζε και παίζει η ελιά και το συνδέσαμε με το φύτεμα ελιάς στην αυλή του σχολείου μας, δράση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συμμετοχής μας στο πρόγραμμα ENO για την παγκόσμια ειρήνη. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και έψαξαν να βρουν πληροφορίες για τη διατροφική αξία του ελαιόλαδο στο πέρασμα των χρόνων, τις οποίες τις παρουσίασαν στην ολομέλεια.

 

2ο υπόθεμα: Ισορροπημένη διατροφή

Αξιοποιήθηκαν σχετικά κείμενα που έφεραν τα παιδιά (παράρτημα κείμενα 2 και 3). Ακολούθησε νοηματική επεξεργασία των κειμένων, έρευνα και καταγραφή των διατροφικών συνηθειών της οικογένειας κάθε μαθητή. Συζητήθηκαν τυχόν λάθη που κάνουμε όλοι μας και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να αλλάξει η καθημερινότητα διατροφή μας προς όφελος της υγείας μας. Τα παιδιά κατασκεύασαν τη διατροφική πυραμίδα με τη βοήθεια διαδραστικού εργαλείου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685. Οι διατροφικές πυραμίδες των παιδιών προβλήθηκαν στον προτζέκτορα και συζητήθηκαν οι τυχόν διαφορές και τα πιθανά λάθη. Με βάση τις διατροφικές πυραμίδες αποφασίσαμε να διορθώσουμε κακώς κείμενα ξεκινώντας από το κολατσιό που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο.

 

3ο υπόθεμα: Διατροφή και κλιματική αλλαγή

«Υπάρχει ένα τέρας στην κουζίνα μου»: συμμετοχή στη δράση ευαισθητοποίησης «Οur forests are in danger. Take action to help protect them!» της Greenpeace (https://www.greenpeace.org.uk/challenges/meat-and-dairy/ ).

Με αφορμή τον προβληματισμό των παιδιών για τον τρόπο που η διατροφή επηρεάζει αρνητικά την κλιματική αλλαγή αξιοποιήθηκε υλικό της Greenpeace. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων «There's a monster in my kitchen» https://www.youtube.com/watch?v=8rIjVDo_u8c .

Αρχικά, παρουσιάστηκε ο τίτλος της ταινίας και η παρακάτω εικόνα, ώστε να ενεργοποιηθούν τα παιδιά και να εκφράσουν τις προβλέψεις τους.

Στη συνέχεις προβλήθηκε η ταινία, δύο τρεις φορές για την καλύτερη κατανόηση και προσέγγιση του θέματος (η ταινία προβλήθηκε στα αγγλικά, με στόχο να ακουστεί το αυθεντικό κείμενο και δίνονταν εξηγήσεις όπου χρειαζόταν). Ακολούθησε συζήτηση και προβληματισμός για τον ρόλο της υπερκατανάλωσης κρέατος με την αποψίλωση πολλών δασών, ώστε να μετατραπούν τα δάση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να παράγουν τροφή για τα ζώα.

Ακολούθησαν δραστηριότητες και συζήτηση για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου αλλά και για την εμβάθυνση του θέματος, όπως: 1. Οι εικόνες είναι μπερδεμένες. Να τις βάλετε στη σωστή σειρά και να αφηγηθείτε την ιστορία που είδατε( δίνονται μπερδεμένες εικόνες από την ταινία). 2. Ποια συναισθήματα σου δημιουργεί η κάθε εικόνα; Να τα καταγράψετε και έπειτα να τα συζητήσετε πρώτα με την ομάδα σας και έπειτα να τα παρουσιάσετε στην ολομέλεια.

  1. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε πληροφορίες σχετικά με την υπερβολική κατανάλωση κρέατος που βλάπτει τα δάση στη Νότια Αμερική.

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο πληροφοριακό υλικό που το διαβάζουμε ή το παρακολουθούμε και έπειτα συζητάμε τη σύνδεση της ταινίας με αυτά (ενδεικτικό πληροφοριακό υλικό που διερευνήθηκε και αποτέλεσε πηγή συζήτησης: https://www.youtube.com/watch?v=Iide0apoM-Q , https://www.tanea.gr/2020/06/03/greece/megali-ereyna-gia-tis-diatrofikes-synitheies-kai-to-perivallon-ti-epilegoun-pleon-oi-ellines/ , https://www.diatrofi.gr/diatrofi-kai-diaita/kathimerini-diatrofi/3666-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80/

4.Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να συμβάλλουμε στην μείωση της κατανάλωσης κρέατος και άρα στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής; Αναλαμβάνουμε δράση ξεκινώντας από το ίδιο μας το σπίτι.

 

4ο υπόθεμα: Ο ρόλος της τηλεόρασης και της διαφήμισης στις διατροφικές συνήθειες

Αφόρμηση αυτής της υποενότητας αποτέλεσαν εικόνες σχετικές.

Παράλληλα, προβλήθηκαν στον προτζέκτορα οι παρακάτω προτάσεις και ώστε να προκληθεί ενεργοποίηση των παιδιών και έπειτα ακολούθησε συζήτηση:

  • Η διαφήμιση είναι μία βιομηχανία δομημένη κατάλληλα ώστε να επηρεάζει το αντίστοιχο κοινό, δηλαδή τα παιδιά που είναι εύκολος στόχο.
  • Η τηλεόραση και το διαδίκτυο έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα μας από πολύ μικρή ηλικία.
  • Η διαφήμιση τροφίμων, στα παιδιά, έχει εξελιχθεί, σε επιστήμη και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

 

Δόθηκε στα παιδιά ως θέματα για διερεύνηση «Διαφήμιση και παχυσαρκία» και «Τα χρώματα και η διατροφή». Δημιουργήθηκαν ομάδες και παρουσίασαν τις πληροφορίες τους στην ολομέλεια.

 

Προβλήθηκε μία διαφήμιση για το γάλα «ΑΓΝΟ» (https://youtu.be/pGJ2pFNHR8k ) με στόχο να εντοπίσουν τα παιδιά τον τρόπο που προσπαθεί να πείσει ο διαφημιστής και η εταιρεία τον τηλεθεατή να αγοράσει το προϊόν. Ακολούθησε συζήτηση, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των παιδιών.

Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά, βρήκαν μία διαφήμιση με θέμα κάποιο διατροφικό προϊόν και εντόπισαν τα λόγια, τα υπονοούμενα μηνύματα, τη μουσική που χρησιμοποιείται, ώστε να επηρεαστεί ο τηλεθεατής και να αγοράσει το προϊόν. Οι διαφημίσεις προβλήθηκαν στην τάξη, παρουσίασε η κάθε ομάδα τα ευρήματά της και ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια.

 

5ο υπόθεμα: Η διατροφή ενώνει τους λαούς

Με αφορμή το  κείμενο από το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄ τάξης «Το χαμογελαστό συννεφάκι» της Μάρω Λοΐζου έγινε μία προσπάθεια να αναπτυχθεί το αίσθημα της συναδέλφωσης των λαών, στα πλαίσια της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης (Παιδαγωγική της Ειρήνης).

Στο λογοτεχνικό αυτό κείμενο το χαμογελαστό συννεφάκι ταξιδεύει και σταματάει πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Αρχικά κάνει μία στάση στο σπίτι μίας ελληνικής οικογένειας την ώρα που ετοιμάζει η μητέρα το μεσημεριανό φαγητό και ύστερα μία στάση στο σπίτι μίας τούρκικης οικογένειας την ώρα της προετοιμασίας του μεσημεριανού φαγητού. Η συγγραφέας επιλέγει τη συγκεκριμένη ώρα να επισκεφτεί το συννεφάκι τις οικογένειες και ξεκινάει από την περιγραφή των φαγητών για να τονίσει τις ομοιότητες στις φροντίδες, στις ανησυχίες, στις έγνοιες, στα όνειρα και στις προσδοκίες. Ακολούθησε νοηματική επεξεργασία του κειμένου .

Στη συνέχεια τα παιδιά με βάση κάποια ερωτήματα κατέγραψαν τις σκέψεις του και αποτύπωσαν εικαστικά τα συναισθήματα που τους δημιούργησε. Δε θα μπορούσε να λείπει από αυτά η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης.

 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα τα παιδιά εκφράζουν στην ολομέλεια τις σκέψεις τους για όσα έμαθαν μέσα από αυτή τη θεματικά, τα οφέλη που αποκόμισαν και τη στάση που έχουν τώρα απέναντι στις διατροφικές τους συνήθειες.

 

 

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Μελετώ την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στις σχολικές τάξεις

Αφόρμηση:

 Οι γκρίνιες και οι διαμαρτυρίες των γονέων για την εφαρμογή της εγκυκλίου “Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2 (Αρ.πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ.986/8-01-21”), αποτέλεσαν την αφόρμηση για την πραγματοποίηση της μελέτης

 

1ο Βήμα: Θεωρητικό πλαίσιο

Μελετήσαμε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που σχετίζονται με την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και τα χαρακτηριστικά του ποιοτικού αέρα. Μάθαμε   ότι  η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χαρακτηρίζει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Το (CO2) μετριέται σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) και μπορεί να ενοχοποιηθεί για τις συγκεντρώσεις του ιού Sars_Cov2 σε εσωτερικούς χώρους.γιατί εκπνέεται μαζί με τα αερολύματα που περιέχουν τον ιό από άτομα μολυσμένα σε εσωτερικούς χώρους.Το CO2 εκπνέεται ως υποπροϊόν από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Συνεπώς, οι συγκεντρώσεις του επηρεάζονται από τον αριθμό των ατόμων σε έναν εσωτερικό χώρο και από το σύστημα αερισμού που επικρατεί. Οι  άνθρωποι εκπνέουν 0,3 λίτρα/λεπτό όταν εκτελούν ελαφριά εργασία. Στον εσωτερικό αέρα συγκεντρώσεις έως και 700 ppm μαρτυρούν καλή ποιότητα αέρα, έως 1.000 ppm κανονική ποιότητα και πάνω από 1000 ppm κακή ποιότητα αέρα.

Μελετήσαμε τις εγκυκλίους του υπουργείου Υγείας και άλλα επιστημονικά άρθρα

"Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV-2" (Αρ.πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ.81816/18-12-20

"Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2 "(Αρ.πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ.986/8-01-21

Peng, Z., & J. L. Jimenez. (2020). Exhaled CO2 as COVID-19 infection risk proxy for different indoor environments and activities. Environmental Science & Technology Letters. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00183

2ο Βήμα: Μελέτη/έρευνα

Κάναμε μελέτη/έρευνα της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στον εσωτερικό αέρα των αιθουσών υπό διαφορετικές συνθήκες: το πρωί λίγο μετά την είσοδο των μαθητών στο σχολείο, μετά την παρέλευση είκοσι λεπτών με κλειστά παράθυρα, μετά το διάλειμμα. Παράλληλα , παρακολουθούσαμε την πορεία της αύξησης της συγκέντρωσης του αερίου.

Παρατηρήσαμε ότι:

  1. Καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα είχαμε μόνο στην αρχή της πρώτης διδακτικής ώρας, σπάνια μετά το διάλειμμα
  2. Στα είκοσι λεπτά μετά τον αερισμό η ποιότητα του αέρα ήταν κακή.
  3. Μετά τον αερισμό στο διάλειμμα η ποιότητα του αέρα ήταν μέτρια.
  4. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα ήταν διαφορετικές από τάξη σε τάξη. Ο βαθμός συγκέντρωσης φαίνεται να επηρεάζεται από τον αριθμό των χρηστών, το μέγεθος της τάξης, τον αριθμό των παραθύρων και των έναντι ανοιγμάτων.

Συνειδητοποιήσαμε ότι

α) είναι απαραίτητη η εφαρμογή της εγκυκλίου, καθώς σε περίπτωση που υπάρχει μαθητής ασυμπτωματικός το ιικό φορτίο αυξάνει και, επομένως, είναι αυξημένος ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό.

 

β)  σπαταλούμε  αρκετή ενέργεια ανοιγοκλείνοντας τα παράθυρα και το πρόγραμμα μας για την προστασία του κλίματος μέσω της εξοικονόμησης της ενέργειας έχανε την αξία του.

 

Πραγματοποιήσαμε έρευνα στο διαδίκτυο και μάθαμε για τα πλεονεκτήματα του μηχανικού αερισμού σε ό, τι αφορά την ποιότητα του φιλτραρισμένου αέρα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

3ο Βήμα: Συγγραφή επιστολής

Γράψαμε επιστολή προς τον δήμαρχο του Κορδελιού-Ευόσμου με την οποία του επικοινωνούμε τη μελέτη που κάναμε και τους προβληματισμούς μας  για την αυξημένη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στις τάξεις μας, την επικινδυνότητα έκθεσης σε οποιοδήποτε ιό και τη διασπορά στην κοινότητα,  τις συνθήκες θερμικής άνεσης την περίοδο του χειμώνα, την απώλεια ενέργειας και την απώλεια ωρών φοίτησης είτε με τη διακοπή των μαθημάτων λόγω κρύου είτε μη τη μη προσέλευση των μαθητών εξαιτίας του υποχρεωτικού αερισμού. Γι’ αυτό προτείναμε:

 

1. διενέργεια μελετών για τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στα σχολεία,

2. χορήγηση ανιχνευτών του διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε σχολείο

3.δημιουργία περισσότερων παραθύρων στα αποχωρητήρια, καθώς δυο μικρά παραθυράκια δεν είναι αρκετά για τον επαρκή αερισμό του χώρου, δεδομένου ότι οι χρήστες φθάνουν τους πεντακόσιους

4. βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών του σχολείου με την εισαγωγή του μηχανικού αερισμού στα σχολεία, ώστε να υπάρχουν συνθήκες θερμικής άνεσης και να μην σπαταλούνται οι φυσικοί πόροι.

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Αλφαβητάρι Οικονομικών

Να έρθουν σε επαφή με τον όρο οικονομική εκπαίδευση
Να αντιληφθούν ότι έχουν κοινές προσδοκίες ανά ομάδα, να ανακαλύψουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως μέλη μιας οικονομικής ή κοινωνικής ομάδας
Να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και τη δικής τους δέσμευσης και εμπλοκής στο πρόγραμμα
Να ξεχωρίσουν τα θέλω από τις ανάγκες τους
Να ιεραρχήσουν τα θέλω τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους
Να εξασκήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες(συνεργασία, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων)
Να εξοικειωθούν με τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και του υπερκαταναλωτισμού
Να ευαισθητοποιηθούν για παγκόσμιου ενδιαφέροντος και δημογραφικής φύσης ζητήματα
Να διασκεδάσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους
Να επεξεργαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με βιωματικό τρόπο και να τα συνδέσουν με τις δεσμεύσεις τους τόσο ως προς τον εαυτό τους όσο και ως προς την κοινότητα
Να αντιληφθούν την ανισότητα στην κατανομή των φυσικών αγαθών και να προβληματιστούν
Να αντιληφθούν ότι όλοι οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν στον ίδιο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προβληματιστούν
Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με την κοινωνική τους ευθύνη
Να εξοικειωθούν με τα παραδείγματα ηθικής κατανάλωσης, του δίκαιου εμπορίου και δανεισμού και να εμπνευστούν από αυτά
Να προσδιορίσουν τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς και ομαδικούς στόχους που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη
Να μάθουν τα σωστά βήματα για τη δημιουργία αποτελεσματικών στόχων
Να αντιληφθούν τη στοχοθέτηση ως ένα μέσο βελτίωσης του εαυτού, αλλά και της κοινότητας
Να συνδέσουν την αξία της συνεργασίας με την αποτελεσματική στοχοθέτηση
Να γνωρίσουν τις αρχές του οικονομικού προϋπολογισμού
Να εξασκηθούν στην τιμολόγηση.
Να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν πολλών ειδών πόροι, όχι μόνο υλικοί.
Να συνδέσουν τις ανάγκες, τους στόχους τους με τους πόρους που διαθέτουν
Να αναδυθεί η σημασία των κοινωνικών δικτύων
Να καταλάβουν ποιοι μη οικονομικοί και κοινοτικοί πόροι μπορούν να αποταμιευθούν
Να περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αποταμίευση
Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
Να μάθουν να ιεραρχούν τις δαπάνες τους ανάλογα με τις ανάγκες, τις συνθήκες, τις επιθυμίες και τους στόχους τους
Να σχεδιάσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.
Να μπορέσουν να βρουν οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια ενός κοινοτικού χάρτη, νέες επιχειρηματικές ιδέες που θα βελτιώσουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συνανθρώπων τους
Να γίνουν ενεργοί πολίτες, ανακαλύπτοντας τα προβλήματα και οραματιζόμενοι λύσεις
Να αρχίσουν μια οικονομική δράση και να αναγνωρίσουν τη σχέση μεταξύ κέρδους και επιχειρείν
Να αναδειχθούν τα ατομικά και κοινωνικα οφέλη της συμμετοχής σε μια επιχειρηματική δράση
Να προβληματιστούν σχετικά με την ηθική χροιά του κέρδους και να αναγνωρίσουν πότε μια επιχειρηματική ιδέα έχει όφελος για όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές

1ο Βήμα: Ας ξεκινήσουμε!
Παρουσιάζεται το πρόγραμμα και τα έμμεσα οφέλη που αυτό προσφέρει τόσο στο κάθε άτομο ξεχωριστά μέσω της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων όσο και στο κοινωνικό σύνολο μέσω της συγκρότησης ενεργών πολιτών. Τα παιδιά εκφράζουν τις προσδοκίες τους, δημιουργούν ομάδες και τις ονοματοδοτούν. Μετά από συζήτηση υπογράφουν συμβόλαιο όπου εκφράζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως μέλη μιας οικονομικής ή κοινωνικής ομάδας. Για να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού εμπλοκής και της σημασίας της δέσμευσής τους στο πρόγραμμα γίνεται η τελετή νερού. Τα παιδιά γεμίζουν τα παγουρίνο τους με νερό. Σχηματίζουν έναν κύκλο και στη μέση τοποθετούν έναν κουβά. Κλείνουν για λίγο τα μάτια τους και αναλογίζονται τι σημαίνει το νερό γι αυτούς. Στη συνέχεια αδειάζουν το ποτήρι τους στον κουβά που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου . Μοιράζονται τα συναισθήματα που βίωσαν και καλούνται να στοχαστούν σχετικά με το τι ένιωσαν όταν άδειασαν το νερό τους στο κοινό δοχείο, με το ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί από το παγούρι που κρατούσαν στο χέρι και από το κοινό δοχείο με νερό. Αποφασίζουν με το νερό που συγκεντρώθηκε να ποτίσουν το δέντρο της Ειρήνης που φέτος φυτεύσαμε. Αισθάνονται όλοι πολύ χαρούμενοι που το νερό τους δεν πήγε χαμένο, αλλά αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο τη δεδομένη στιγμή.

Τέλος, σχεδιάζουν έναν ήρωα, τον Aflatoun, ο οποίος θα τους εμπνέει και θα τους συντροφεύει στο ταξίδι εξερεύνησης, σκέψης, συνεργασίας, αναζήτησης και ενέργειας. Σκέφτονται τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει και τα καταγράφουν. Διαμορφώνουν ένα σύνθημα κοινό για όλες τις ομάδες “Τολμώ και τα καταφέρνω”

Βήμα 2: Ανάγκες και επιθυμίες
Τα παιδιά σκέφτονται σχετικά με τη σημασία των επιθυμιών και των αναγκών και πώς αυτές συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στο όνειρο. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν δέκα από τις είκοσι καρτέλες στις οποίες απεικονίζονται αντικείμενα σχετικά με ανάγκες και επιθυμίες. Μοιράζονται τις επιλογές τους με τα μέλη της ομάδας.
Ανταλλάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την επιλογή των αντικειμένων και τους δίνεται χρόνος να σκεφτούν και να αλλάξουν αν θέλουν την προηγούμενη επιλογή. Πράγματι, πολλά παιδιά αναθεωρούν και εξηγούν τον λόγο. Ακολουθεί αναστοχασμός ως προς το τι διαχωρίζει τις ανάγκες απο τις επιθυμίες και αν όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες.
Παιχνίδι ρόλων: Τα παιδιά ταξιδεύουν με αερόστατο μια ημέρα με καλό καιρό, αλλά ξαφνικά πιάνει μπουρίνι και πρέπει να ελαφρύνουν το αερόστατο για να σηκωθούν πιο ψηλά. Οπότε καλούνται να πετάξουν άμεσα πέντε από τις δέκα κάρτες που είχαν επιλέξει στην προηγούμενη άσκηση. Η δραστηριότητα κλέινει με αναστοχασμό για την επιλογή των καρτών, τη δυσκολία απόφασης, για τη διαφωνία στην ομάδα, και την πιθανότητα αλλαγής της απόφασης αν διέθεταν περισσότερο χρόνο. Από τον αναστοχασμό προκύπτουν οι έννοιες της ανάγκης, της επιθυμίας, της επιβίωσης, της ασφάλειας και της διαπραγμάτευσης.
Παιχνίδι: Όλος ο κόσμος ένα χωριό :Γίνεται μια αναγωγή του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη σε 100 κατοίκους. Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν και να απαντήσουν πόσοι είναι οι άνδρες και πόσες οι γυναίκες, πόσοι ζουν σε κατοικίες που δεν πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, πόσοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, πόσοι υποσιτίζονται, πόσοι δε γνωρίζουν ανάγνωση, πόσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και πόσοι πάνε στο Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί αναστοχασμός.

3ο Βήμα: Δικαιώματα σε κάδρο
Γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση στην ιστορία της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε μία αναλαμβάνει από μία κατηγορία (επιβίωση, ανάπτυξη, προστασία και συμμετοχή) από την οποία επιλέγει ένα άρθρο και το παρουσιάζει στα μέλη των άλλων ομάδων. Οι άλλες ομάδες πρέπει να αναγνωρίσουν ποιο είναι το δικαίωμα και σε ποια κατηγορία ανήκει. Η ομάδα ξεπαγώνει μόνο όταν αναγνωρίζουν το δικαίωμα και καλείται να αναφέρει και άλλα δικαιώματα της ενότητας.
Η δράση κλείνει με τη διαπίστωση της σημαντικότητας της γνώσης των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεών μας,, ώστε να μπορούμε να τα υπερασπιζόμαστε και να γινόμαστε ενεργοί πολίτες δημιουργώντας ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για εμάς και τους άλλους

Τα παιδιά ενημερώνονται για ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες δράσεων, όπως το δίκαιο εμπόριο, τη μικροχρηματοδότηση και την εκστρατεία “καθαρά ρούχα”, έτσι ώστε να εμπνεuστούν και να πάρουν χρήσιμες ιδέες για τον ηθικό χαρακτήρα και την κοινωνική ωφέλεια της δικής τους δράσης.

4ο Βήμα: Στοχοθέτηση και προυπολογισμός
Η ενότητα αυτή γίνεται διαδικτυακά.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών προχωρούν στη διατύπωση βραχυπρόθεσμων στόχων που να ικανοποιούν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η κάθε ομάδα επιλέγει έναν κοινό στόχο και τον παρουσιάζει στην ολομέλεια
Στη συνέχεια, αναλύουν τον στόχο σε βήματα σύμφωνα με το μοντέλο στοχοθέτησης S.M.A.R.T.:Έτσι, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη διαδικασία της στοχοθέτησης, ώστε να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους και να καλύπτουν τις ανάγκες τους . Στο τέλος αναδιατυπώνουν τον στόχο που δημιούργησαν και συζητούν για τη σημασία του να διατυπώνουμε σωστά τον στόχο μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μέσα από συνθήκες προσομοίωσης οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν την έννοια του οικονομικού προυπολογισμού. Θα πρέπει να οργανώσουν τα γενέθλια του ήρωά τους και να αναλάβουν τη διακόσμηση, την οργάνωση του κεράσματος και την επιλογή και απόκτηση του δώρου φτιάχνοντας μια λίστα με τα απαιτούμενα υλικά. Κατόπιν προχωρούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού μέσω της φόρμας προυπολογισμού . Κατόπιν τους ανακοινώνεται ότι υπάρχει περιορισμός ως προς το τα χρήματα που πρέπει να διαθέσουν οι 3 ομάδες και πρέπει να συνεργαστούν για να αποφασίσουν για τον περιορισμό των πόρων. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν έρευνα αγοράς, περιορισμό στους πόρους, να βρουν εναλλακτικές, να θέσουν προτεραιότητες να συζητήσουν για τη σχέση τιμής-ποιότητας.

Βήμα 5ο: Ανάπτυξη και διαχείριση πόρων
Η ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα
Οι μαθητές με την τεχνική της παγωμένης εικόνας αναπαριστούν κάτι που οι άνθρωποι αποταμιεύουν και εξοικονομούν και κάτι που σπαταλούν. Τα παιδιά συζητούν για την έννοια της αποταμίευσης και για τη φύση των αντικειμένων προς αποταμίευση (οικονομικοί, υλικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι). Στη συνέχεια καλούνται να αποταμιεύσουν κάτι καθημερινά για μια εβδομάδα και να υπολογίσουν πόσα θα αποθήκευαν στο τέλος του μήνα, του εξάμηνου, του χρόνου ή και παραπάνω.Γίνεται συζήτηση για την αξία της αποταμίευσης και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής τους ή της ζωής των άλλων.
Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά τους πόρους που διαθέτουν. Διαβάζουν τρεις ιστορίες διαφορετικές, παίρνουν τη θέση των ηρώων και εντοπίζουν επιλογές που θα έκαναν και θα ήταν συμφέρουσες.


Βήμα 6ο: Σχεδιασμός μιας δράσης
Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν για την ανάληψη μιας οικονομικής δράσης και σχεδιάζουν τα βήματα. Ήδη αρθρογραφούν στην εφημερίδα του σχολείου σε εθελοντική βάση διαθέτοντας μέρος του ελεύθερού τους χρόνου. Σκέφτονται, λοιπόν στην παρούσα φάση, που είναι κλειστά τα σχολεία λόγω της πανδημίας, ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν την ηλεκτρονική εφημερίδα με ένα μικρό αντίτιμο. Αποφασίζουν να προωθήσουν τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής σχολικής μας εφημερίδας σε πέντε άτομα στο κοντινό τους περιβάλλον με αντίτιμο 1 Ευρώ. Προτείνουν, επίσης, να κάνουν το ίδιο και τα παιδιά των άλλων τάξεων και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Γίνεται ένας πρόχειρος προϋπολογισμός ως προς τα έσοδα. Τα έξοδα είναι μηδαμινά καθώς η συγγραφή των άρθρων στο περιοδικό γίνεται σε εθελοντική βάση. Επομένως, τα χρήματα που θα αποκτήσουν θα είναι κέρδος και θα διατεθούν για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων της κοινότητας. Προτείνουν να συσταθεί μια ομάδα για τη συγκέντρωση των χρημάτων και να γίνει έρευνα από τους μαθητές για ανάγκες της κοινότητας. Η εκκίνηση της δράσης έχει οριστεί με την επιστροφή στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα. Θα γίνει συζήτηση για τον ηθικό χαρακτήρα του κέρδους για τα ατομικά και κοινωνικά οφέλη της συμμετοχής τους στην παραπάνω δράση καθώς, επίσης, για τα οφέλη που θα αποκομίσουν όλα τα μέλη που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

Παράλληλες δράσεις
Επειδή το κέρδος δεν έχει σχέση μόνο με τα χρήματα αλλά και με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και επαφών, την άντληση συναισθημάτων χαράς και ικανοποίησης οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων στους πληγέντες του νομού Καρδίτσας
Συγκέντρωση τροφίμων για την ενορία του Αγίου Αθανασίου
Συγκέντρωση καπακιών για την αγορά αμαξιδίου
Συγκέντρωση ρουχισμού για τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες
Γίνονται ενεργειακοί επιθεωρητές στο σπίτι τους για την τήρηση ορθών πρακτικών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄επέκταση στην προστασία του κλίματος

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

To σχολείο μου και το σπίτι μου προστατεύουν το κλίμα

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου και του σπιτιού μέσω της εφαρμογής οικοκώδικα

Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών τους στην προστασία του κλίματος

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών άνεσης στο σχολικό κτήριο και στο σπίτι.

Σύνδεση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής, της σπατάλης ενέργειας και της κατασπατάλησης των ενεργειακών πόρων με την καθημερινότητα και τα προσωπικά βιώματα των παιδιών

Καταγραφή του ενεργειακού προφίλ του σπιτιού των παιδιών

Εντοπισμός πρακτικών και προσωπικών συνηθειών που συνεισφέρουν  στην κλιματική αλλαγή

Παρατήρηση της σπατάλης τροφίμων και υλικών

Συσχέτιση της σπατάλης τροφίμων και υλικών με την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας

Ελάττωση των απορριμμάτων και της σπατάλης τροφίμων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας για τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας,

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας για τη μείωση των απορριμμάτων και της σπατάλης της τροφής.

Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για τη διάχυση του προγράμματος

Καλλιέργεια προσωπικής έκφρασης, καλλιτεχνικών και ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται και στις 8 τάξεις του σχολείου

Βήμα 1ο: Θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

 Μελετήσαμε, ερμηνεύσαμε και αξιολογήσαμε πληροφορίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την εξάντληση των φυσικών πόρων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη σημαντικότητά του, τις αιτίες και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είδαμε βίντεο και διαβάσαμε βιβλία με σχετικό περιεχόμενο. Δημιουργήσαμε όμορφα παραγόμενα

Βήμα 2Ο: Μετρήσεις με ειδικά όργανα

Πραγματοποιήσαμε  μετρήσεις με ειδικά όργανα και έρευνα (θερμόμετρο, φωτόμετρο, ενεργειόμετρο) της θερμοκρασίας, της φωτεινότητας των χώρων και της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών του σχολείου καθώς επίσης έρευνα για τη θερμική άνεση, τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, τον φωτισμό των χώρων, τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, για το πώς «λειτουργούν» το σχολικό κτήριο οι χρήστες του (μέθοδοι αερισμού δωματίων, μέθοδοι ρύθμισης της θέρμανσης, χρήση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων).

Βήμα 3ο: Δημιουργία συμβολαίων τάξης και οικοκώδικα σχολείου:

 Συζητήσαμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και ακολούθησε γόνιμος διάλογος για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης πρότειναν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και υπέγραψαν το δικό τους συμβόλαιο εξοικονόμησης ενέργειας δηλώνοντας την πρόθεσή τους να δεσμευτούν ως προς την εφαρμογή του. Ακολούθησε η δημιουργία του οικοκώδικα του σχολείου.

Βήμα 4ο: Ενεργειακή περιήγηση στο σπίτι

Λόγω της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων ακολουθήσαμε την εναλλακτική διαδικτυακή εκδοχή του προγράμματος. Οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο ενεργειακών ερευνητών/τριών, και προσπάθησαν να καταγράψουν το ενεργειακό προφίλ του σπιτιού τους και να εντοπίσουν πρακτικές που συμβάλλουν  στην κλιματική αλλαγή. Συμπλήρωσαν  ένα ενεργειακό κουίζ που εστιάζει σε προσωπικές συνήθειες επιβλαβείς ως προς το κλίμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμοιράστηκαν από την ομάδα του προγράμματος, δημιουργήθηκε προβληματισμός και συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Βήμα 5οα: Παρακολούθηση βίντεο-Καταγραφή μη ορθών πρακτικών-Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν  ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τις εκπαιδεύτριες της Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αντιγόνη» στο οποίο προβάλλονται συμπεριφορές που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή και προάγουν την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Τα παιδιά εντόπισαν τις παραπάνω μη ορθές συμπεριφορές, τις κατέγραψαν σε ειδική φόρμα και αντιπρότειναν εναλλακτικές οι οποίες θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας και κατ΄ επέκταση στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Βήμα 5 β: Δημιουργία Οικοκώδικα με πεδίο δράσης μέσα και έξω από το σπίτι-Δημιουργία παιχνιδιών

 Τα παιδιά έκαναν προτάσεις και δημιουργήθηκε ο οικοκώδικας με πεδίο δράσης μέσα και έξω από το σπίτι, ώστε να γίνει διάχυση της γνώσης και να ευαισθητοποιηθούν και τα άλλα μέλη της οικογένειας για τη σημασία της υιοθέτησης ορθών περιβαλλοντικών συμπεριφορών.  Αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο της παιχνιδοποίησης στην εμπέδωση των γνώσεων δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά παιχνίδια με σχετικό περιεχόμενο. Τέλος, τα παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή στο σπίτι με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συμπεριφορών των άλλων μελών της οικογένειας.

Βήμα 6ο: Τέρμα στη σπατάλη

Τα παιδιά παρατήρησαν τους κάδους σκουπιδιών των σπιτιών τους. Κατέγραψαν σε ειδική φόρμα τον αριθμό και το μέγεθος των κάδων και τη συχνότητα αδειάσματός τους. Κατέγραψαν τα ίδια στοιχεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Συζήτησαν με τους συμμαθητές τους, αλλά και με τους γονείς τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων και έχοντας πάντα τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή ελέγχουν τις μη ορθές πρακτικές. Παρατήρησαν και κατέγραψαν  τις αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές της οικογένειας.

Βήμα 8ο Δημιουργία ειδικού τεύχους στη σχολική μας  εφημερίδα για τη διάχυση των δράσεων στην ευρύτερη κοινωνία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας.

Παράλληλες δράσεις:

Δημιουργία  βίντεο  για την ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας  

Βήμα 9ο: Συγγραφή θεατρικού έργου

Με αφορμή το θεατρικό έργο για παιδιά Η κρουαζιέρα των θεών και με δύο βασικούς θεματικούς άξονες, το περιβάλλον και την πανδημία, οι μαθητές της Γ τάξης του σχολείου μας έγραψαν το δικό τους θεατρικό έργο Οι θεοί κατεβαίνουν στη γη με πολύ χιούμορ, με καυστικά πολιτικά σχόλια αλλά και με μεγάλη αγωνία για όσα ζουν εν μέσω πανδημίας. Τα ζευγάρια των θεών και των ανθρώπων, οι διάλογοι και ο τίτλος είναι όλα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.  

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου θορυβούνται από τις ξαφνικές αλλαγές των καιρικών συνθηκών καθώς και από τον μεγάλο αριθμό νεκρών που καταφτάνουν στον Άδη και μετά από συνεδρίαση αποφασίζουν να κατέβουν στην Ελλάδα του 2020 για να συναντήσουν τους θνητούς και να μάθουν τι συμβαίνει. Κάθε θεός συναντάει τον αντίστοιχό του θνητό και μέσα από μια σύντομη γνωριμία παρουσιάζεται η διαφορά του σήμερα με το χθες, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η διαφορά των προτύπων ομορφιάς και δύναμης, η διαφορά των καθημερινών συνηθειών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και οι συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία. 

 Ο Δίας συναντάει τον Μητσοτάκη να κάνει ποδήλατο στην Πάρνηθα, η Ήρα την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την οποία μαθαίνει ότι υπάρχουν πλέον νόμοι που προστατεύουν το περιβάλλον, η Αθηνά την Κεραμέως, ο Ποσειδώνας δύο ψαράδες που τον ενημερώνουν για τα μεταλλαγμένα ψάρια και τη μόλυνση της θάλασσας, ο Άρης έναν στρατιώτη, με τον οποίο προσπαθεί να σώσει το στρατό από την πανδημία του κορονοϊού, η Άρτεμις έναν κυνηγό που θέλει να σκοτώνει ζώα και να φωτογραφίζεται μαζί τους για να μαζεύει likes στο facebook. Ο Ερμής  μαθαίνει από έναν ταχυδρόμο ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν καθημερινά τόνους χαρτιού που δεν ανακυκλώνουν και η Αφροδίτη μαθαίνει από το διάσημο μοντέλο Βίκυ Καγιά ότι οι γυναίκες για να γίνουν όμορφες χρησιμοποιούν προϊόντα που δοκιμάζονται πρώτα σε ζώα και δεν παράγονται από φυσικά υλικά. Ο Ήφαιστος συναντάει έναν σιδερά που προσπαθεί να κατασκευάσει ένα ρομπότ που θα βάζει αντισηπτικό στους ανθρώπους και ο Απόλλωνας τον ίδιο τον Γιώργο τον Μαζωνάκη με τον οποίο έρχεται σε καλλιτεχνική αντιπαράθεση. Τέλος, ο Διόνυσος γίνεται φίλος με έναν μπαρίστα που του μαθαίνει τι είναι η βότκα, ο Άδης γνωρίζει έναν νεκροθάφτη και η Εστία μία νοικοκυρά. 

Μετά από τις ενδιαφέρουσες αυτές συναντήσεις οι θεοί συνεδριάζουν ξανά και αποφασίζουν για τα μέτρα τα οποία θα πάρουν προκειμένου να βοηθήσουν τους θνητούς να ξεπεράσουν την πανδημία αλλά και για τα μέτρα που θα προτείνουν για να σωθεί το περιβάλλον. 

 

Δεντροφύτευση για το περιβάλλον και την ειρήνη

Στο πλαίσιο του εορτασμού της διεθνούς ημέρας ειρήνης ανταποκριθήκαμε και φέτος στο κάλεσμα του Enviromental Online/Eno, ενός παγκόσμιου σχολείου και δικτύου κοινοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και φυτέψαμε το δέντρο της Ειρήνης Παίξαμε ένα παιχνίδι συνεργασίας για να τονίσουμε  ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μιλήσαμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για τα όνειρά μας για τον πλανήτη.  Κλείσαμε με  κυκλικό χορό που συμβολίζει τη συνεργασία για την επίτευξη των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πλανήτη μας.

Αποστολή  επιστολής προς την εταιρεία Hellenic Catering με την οποία μοιραστήκαμε τους προβληματισμούς μας για τους περιορισμούς στη δυνατότητα ανακύκλωσης των σκευών των σχολικών γευμάτων. Λάβαμε απαντητική επιστολή από την εταιρεία, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι έχει δρομολογήσει τη σταδιακή αντικατάσταση του μαύρου φαγητοδοχείου από αντίστοιχο σκεύος σε γκρι χρώμα.

Δημιουργία αφίσας για την ευαισθητοποίηση της σχολικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας για την αξία της ανακύκλωσης των απόβλητων τηγανέλαιων. Παραδώσαμε τον Απρίλιο 64 λίτρα απόβλητου τηγανέλαιου στην εταιρεία  Ionian Recycle Hellas –Συνεταιρισμός Κοινωνικής Ωφέλειας-Προστασία του Περιβάλλοντος  που συνεργάζεται με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Συγκέντρωση και παράδοση 180 κιλά  καπακιών στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου  για αγορά αμαξιδίου

Συγγγραφή άρθρων σχετικών με τη θεματολογία του περιβαλλοντικού μας προγράμματος στα μηνιαία τεύχη της σχολικής μας εφημερίδας «Μικροί Μεγάλοι εν Δράσει»

Είναι το κλίμα στο χέρι μας;

Η ώρα της γης

Οι επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης κρέατος στο περιβάλλον

Εξοικονόμηση νερού

Πλαστικά και κλιματική αλλαγή

Αξιοποιούμε τα απόβλητα τηγανέλαια

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πορεία του προγράμματος και μέρος του παραγόμενου υλικού Το σχολείο μου και το σπίτι μου προστατεύουν το κλίμα

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας