menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

Γνωρίζετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα;

Οι μαθητές της ΣΤ. τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με περιβαλλοντικά προγράμματα κατέγραψαν το ενεργειακό αποτύπωμα των οικιακών τους χώρων εντοπίζοντας σημεία στα οποία υπήρχε κατασπατάληση ενέργειας που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Συνεργάστηκαν σε ομάδες, δημιούργησαν το σενάριο της ιστορίας τους και με τη βοήθεια του εργαλείου KineMaster-Video Editor, Video Maker κατασκεύασαν video στο οποίο εκτός από την παραπάνω αποτύπωση, παρέχουν λύσεις και συμβουλές για την αποφυγή κατασπατάλησης ενέργειας. 

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

Protect the environment-Save the animals

Οι μαθήτριες της Στ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Θεσσαλονίκης Μυρτώ Γ. και Λουκία Ξ. επέλεξαν να ασχοληθούν με τον στόχο 15 που αφορά τη ζωή πάνω στη στεριά. 

Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας καθώς και την προστασία και την πρόληψη, έως το 2020, της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών. 

Αποφάσισαν να προσεγγίσουν πιο συγκεκριμένα το θέμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ζώα λόγω της αλόγιστης ρύπανσης από τους ανθρώπους.

Καθώς είπαμε να σκεφτούν μια πρωτότυπη προσέγγιση στο θέμα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Scratch και να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο έργο με διάθεση να στείλουν το μήνυμά τους στους συνομίληκους τους.

Έγραψαν λοιπόν το δικό τους κώδικα και δημιούργησαν ένα έργο που προτρέπει τη συλλογή των σκουπιδιών και τη προστασία των ζώων. Μπορείτε να δείτε το παραγόμενο στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://scratch.mit.edu/projects/520663756

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

GLOBAL GOALS No 13: Κατασπατάληση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή

Συνοπτική περιγραφή

Το σενάριο υλοποιήθηκε στους μαθητές της ΣΤ. τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ06 και εντάσσεται  στα περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπως επίσης και στο δίκτυο «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα» (https://thess.climateschools.gr/) σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του κλίματος σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Μέρος του σεναρίου εφαρμόστηκε στα εργαστήρια δεξιοτήτων στον θεματικό κύκλο «Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον». Το σενάριο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση που με θέμα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπως διατυπώνονται από τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζεται στη διερευνητική προσέγγιση μάθησης και βάζει τους μαθητές στη διαδικασία όχι απλά να ακούν τον εκπαιδευτικό αλλά να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Η παρέμβαση στηρίζεται σε πρότερη γνώση των μαθητών για τα Ηνωμένα Έθνη και τους στόχους που θέτουν αλλά και στην επιλογή στόχου και την αποτύπωση του και την ανάρτηση του στην εφαρμογή padlet. 

Στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών που δημιουργούν κατασπατάληση ενέργειας και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Μέσα από δραστηριότητες προσεγγίστηκαν επιμέρους στόχοι που αναφέρονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4Cs) όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και συνεργασία, η καινοτομία - δημιουργικότητα αλλά και ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν πηγές και με βάσει τις νέες πληροφορίες, αναπαραστάσεις αλλά και την πρότερη γνώση τους να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της ενέργειας στο χώρο του σπιτιού εκφράζοντας το ενεργειακό του αποτύπωμα αλλά και διερευνώντας τη συμβολή της κατασπατάλησης ενέργειας στην κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές μέσα στις ομάδες τους συνεργάστηκαν σε συνεργατικά έγγραφά συγκεντρώνοντας μέσα από τις πηγές τα δεδομένα που τους ήταν χρήσιμα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο

 • να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού στα Αγγλικά
 • να διαχειρίζονται σύνολο πληροφοριών δημιουργώντας περιληπτικά κείμενα
 • να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών
 • να οικειοποιηθούν με λεκτικούς όρους που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα
 • να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών που δημιουργούν κατασπατάληση ενέργειας και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή

(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας

 • να εξοικειωθούν με την ανάγνωση πολυτροπικών κειμένων
 • να γράφουν, και να μορφοποιούν δημοσίευση στην εφαρμογή padlet
 • να δημιουργούν υλικό μέσα από ψηφιακές εφαρμογές (video, παιχνίδια, διαδραστική αφίσα, comics)

(γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο

 • να μάθουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και τους στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη
 • να μάθουν ποια πραγματικότητα επιβάλλει να τεθούν αυτοί οι στόχοι
 • να μάθουν να επιλέγουν με δικά τους κριτήρια για το τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς
 • να ενεργοποιούν τη σκέψη και να εμβαθύνουν την παρατήρηση για να καλλιεργηθεί ο στοχασμός
 • να αναπτύξουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους

 

Αναλυτική περιγραφή

 Πορεία σεναρίου

Βήμα 1 :  Χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες με θέμα την αφίσα, το παιχνίδι, τα comics και το video. Χρήση του εργαλείου https://wheelofnames.com/

Βήμα 2: Αποτύπωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σπιτιού του κάθε μαθητή μέσα από ερωτηματολόγιο και καταγραφή των ευρημάτων σε φόρμα. Συζήτηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις για επίλυση της κατασπατάλησης ενέργειας στον οικιακό χώρο. Χρήση του εργαλείου google forms

Βήμα 3:  Δημιουργία συνεργατικών εγγράφων χωριστών για κάθε ομάδα και επεξεργασία ψηφιακών πηγών που αναγράφονται σε αυτά. Καταγραφή από τους μαθητές της κάθε ομάδας του υλικού αναζήτησης που επεξεργάστηκαν μέσα από της πηγές με βάση το θέμα και τα ερωτήματα που τους δόθηκαν. Χρήση εργαλείου google docs.

Βήμα  4: Αξιολόγηση του υλικού ανά ομάδες και ανάθεση δραστηριοτήτων σχετικές με το θέμα της κάθε ομάδας:

 • Ομάδα Αφίσας: Δημιουργία διαδραστικής αφίσας με το εργαλείο https://www.thinglink.com. Δημιουργία και καταγραφή ερωτήσεων, γραπτών κειμένων, ηχογράφηση κειμένου, ανάρτηση εικόνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την κατασπατάληση ενέργειας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

        Παραγόμενο έργο: https://www.thinglink.com/scene/1437392176819470338

 • Ομάδα Comics: Δημιουργία comics με το εργαλείο (https://www.pixton.com) με θέμα την κατασπατάληση ενέργειας στα σπίτια και την επίλυση αυτής με προτάσεις των μαθητών. Δημιουργία e-book με τις δημιουργίες των μαθητών της ομάδας με το εργαλείο https://www.storyjumper.com.     Παραγόμενο: https://www.storyjumper.com/book/read/103908736

 

 • Ομάδα παιχνιδιού: Καταγραφή ερωτημάτων με θέμα την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και απόδοση σε κάθε ερώτημα τεσσάρων απαντήσεων με μία μόνο σωστή. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταγράφηκαν στα ελληνικά και στα αγγλικά και οι μαθητές με τη βοήθεια της εφαρμογής https://learningapps.org δημιούργησαν το παιχνίδι « Ο εκατομμυριούχος – The millionaire”. Με την εφαρμογή flippity.net  δημιούργησαν το παιχνίδι «Κάρτες». Το quiz με την εφαρμογή  https://kahoot.com/

       Παραγόμενα έργα:

    1. https://learningapps.org/display?v=p53zsed0c21

 1. https://learningapps.org/display?v=pibwfqftt21

    3.https://www.flippity.net/bg.php?k=1JFaijPCaztITp1ECgXt3fRzvhxYtslsVTuUK-jdVbR0

    4. https://kahoot.it/challenge/dbe422cf-f0ac-47ee-9a88-5ff580025f79_1619183655206

 

 • Ομάδα video: Δημιουργία video από τους μαθητές με τη βοήθεια του εργαλείου KineMaster-Video Editor, Video Maker καταγράφοντας σημεία μέσα στο σπίτι τους όπου παρατηρείται κατασπατάληση ενέργειας και δίνοντας σημαντικές συμβουλές για την αποφυγή αυτής που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή.

        Παραγόμενο έργο:  https://www.youtube.com/watch?v=9LuvcJqvoB0

 

Βήμα 5: Παρουσίαση του παραγόμενου υλικού της κάθε ομάδας στην ολομέλεια μέσα από την πλατφόρμα Webex και συζήτηση για τις εμπειρίες σκέψεις δυσκολίες που συνάντησαν και μηνύματα ελπίδα.

 

Βήμα 6: Αξιολόγηση δράσης με χρήση φόρμας google form  που δόθηκε στους μαθητές μετά τη παραγωγή των παραγόμενων

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

QUALITY EDUCATION

Οι μαθήτριες της Στ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Θεσσαλονίκης Χρυσάνθη Γ., Εύα Μ., και Θεοδώρα αφού μελέτησαν υλικό που αφορά τους 17 στόχους και δημιούργησαν κουίζ για όλους τους στόχους (στο joinmyquiz.com  βάλτε τον κωδικό 2177 5346) αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον στόχο 4 που αναφέρεται στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους. 

Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Χρησιμοποίησαν την εφρμογή  storyjumper  και έφτιαξαν ένα μικρό αλλά περιεκτικό βιβλίο με στόχο να ενημερώσουν τους συνομηλίκους τους για το ότι δεν είναι δεδομένη η φοίτηση σε σχολεία των παιδιών ειδικά των κοριτσιών.

Μπορείτε να δείτε το παραγόμενο στον ακόλουθο σύνδεσμο 

 

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)

Ο ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι μαθητές του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ομάδα φοιτητών του ΠΤΔΕ- ΑΠΘ δημιούργησαν μια ταινία slowmation για την κλιματική αλλαγή. Μέσα από ένα δελτίο ειδήσεων οι μαθητές παρουσιάζουν τη μάχη του επιστήμονα Βρασίδα με την κλιματική αλλαγή. Το σενάριο είναι γραμμένο από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι εκφράζουν την αγωνία τους για την επέκταση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και βρίσκουν τρόπο να τον απαλλάξουν από αυτή.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας