menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

" Φροντίζω τη ψυχή μου" - Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (PROMEHS)

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται στους μαθητές νέοι τρόποι επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και τρόποι λήψης αποφάσεων και συνειδητής επιλογής.

Οι μαθητές όχι μόνο πληροφορούνται για το θέμα αλλά παράλληλα αναπτύσσουν αίσθημα αυτοεκτίμησης και υπευθυνότητας μέσα από έκφραση και βιωματικές δραστηριότητες.

Οι θεματικές του προγράμματος ήταν  11 οι οποίες ήταν κατανεμημένες σε τρεις ενότητες:

 Α. Προαγωγή κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης

1) Αναγνώριση συναισθημάτων, 2) αυτογνωσία, 3) αυτοδιαχείριση, 4) κοινωνική επίγνωση, 5) δεξιότητες σχέσεων, 6)υπεύθυνη λήψη αποφάσεων,

Β. Προαγωγή ανθεκτικότητας

7) αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προκλήσεων, 8) αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών,

Γ. Πρόληψη Προβλημάτων συμπεριφοράς

 9) Αντιμετώπιση εσωτερικευμένων προβλημάτων, 10) αντιμετώπιση εξωτερικευμένων προβλημάτων, 11) αντιμετώπιση συμπεριφορών σε επίπεδο κινδύνου .

Η εμπλοκή των γονέων ήταν εποικοδομητική και απαραίτητη για την εμπέδωση και διαμόρφωση αλλαγής στις στάσεις και συμπεριφορές, καθώς ανάλογες δραστηριότητες οι οποίες επεξεργάστηκαν στο σχολείο , επεκτάθηκαν στο σπίτι μαζί με τους γονείς και είχαμε και ανατροφοδότηση.

Επιτυγχάνεται η γνωριμία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους αλλά και με τον εαυτό τους, ενισχύοντας την προσωπικότητά τους και καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση.

Επίσης, με την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην τάξη και προωθείται η καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής:

 • κοινωνικές ιστορίες,
 • καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές,
 • βιβλιοπαρουσιάσεις,
 • προβολές ταινιών/βίντεο,
 • παιχνίδι ρόλων,
 • θεατρικό παιχνίδι,
 • εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου και
 • διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Φροντίζω το μέλλον μου-φροντίζω τη γη

Τα παιδιά παίρνουν έναυσμα από το κοντινό τους περιβάλλον.

 • Παρατηρούν την διπλανή πλατεία, τα παγκάκια,  τα στέκια εξωσχολικών στο προαύλιο, και ειδικότερα εν μέσω της πανδημίας όπου οι άνθρωποι βγαίνουν περισσότερο, όπου αππορρίματα είναι αφημένα άτακτα χωρίς να χρησιμοποιούν τους κάδους.
 • Διαπιστώνουν την ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης του κόσμου για θέματα περιβάλλοντος ( αφού τα σκουπίδια είναι πεταμένα παντού και όχι στους ειδικούς κάδους και καλαθάκια που είναι τοποθετημένα).
 • Αποφασίζουν να δράσουν για την αναγκαιότητα σεβασμού και διατήρησης της ουδετερότητας του περιβάλλοντος για το μέλλον τους.
 • Ζωγραφίζουν συνθήματα σε πινακίδες για να αποτρέψουν τη ρίψη σκουπιδιών εκτός κάδων.
 • Τοποθετούν τα συνθήματα σε χώρους του σχολείου όπου εξωσχολικοί πετούν σκουπίδια, όταν το σχολείο δεν λειτυργεί. Στα παγκάκια όπου τα αφήνουν κάτω και
 • Προτρέπουν τος πολίτες της κοινότητας μεγάλους αι μικρούς ναα χρησιμοποιούν τος κάδους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εκεί.
 • Τα συνθήματα των πινακίδων αφορού τηνπροστασία της θάλασσας, του τόπου, της γης, για έννα υγιές και βιώσιμο μέλλον για όλους.

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Εγώ κι εσύ μαζί – Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας στη γνώση και στην κατανόηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών που αυτά στηρίζουν αλλά και των μηχανισμών προστασίας τους.

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας την αξία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και της ανάγκης για ευημερία σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία κ.τ.λ. μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της Διεθνούς αμνηστίας για το σκοπό αυτό.  Να ευαισθητοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θεματική του προγράμματος και να οδηγηθούν σε γόνιμο προβληματισμό.

Μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και η πολυπολιτισμική μάθηση, υιοθετούνται θετικές στάσεις και συμπεριφορές, προωθείται ο σεβασμός και η ισότητα όλων, ενδυναμώνονται οι μειονότητες, δημιουργείται πνεύμα αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής: κοινωνικές ιστορίες, καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών/βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου και διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων.

 Οι μαθητές, επίσης, θα εκπαιδευτούν μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και δημοκρατικών μεθόδων να σέβονται τα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία ίσων και ελευθέρων πολιτών, η οποία προάγει την ολοκλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της ειρήνης και της ευημερίας.

 

 

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Εγώ κι η κούκλα μου

Ο ρόλος της κούκλας μέσα στην σχολική τάξη είναι γνωστό ότι μπορεί να προσφέρει πολλά.

Η δύναμη της κούκλας είναι η ικανότητά της να κινείται και να μιλάει. Μέσα από αυτές τις ανθρώπινες λειτουργίες οι κούκλες προκαλούν την ταυτοποίηση. Το παιδί ή ο ενήλικας βλέπει στην κούκλα κομμάτια του εαυτού του. Ή ακόμη καλύτερα προβάλει τους φόβους, τις επιθυμίες και τα θέλω του μέσα από την κούκλα. Αυτό γίνεται γιατί το παιδί κρύβεται πίσω από την κούκλα, ώστε χωρίς αναστολές και φοβίες να εκφράσει αυτά που πραγματικά θέλει. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται  και είναι ειδικά χρήσιμη σε παιδιά που είναι «δύσκολα» στην επικοινωνία.

Με μια κούκλα στο χέρι επικοινωνούμε με ένα ευρύ φάσμα ηλικιών από διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές γλώσσες. Ο εκπαιδευτικός  και το παιδί δεν είναι ανάγκη να εκφράσει τις σκέψεις του με λόγια, αυτό μπορεί να το κάνει η κούκλα χωρίς καθόλου να μιλήσει μόνο να κινηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος που τα παιδιά βλέπουν στα μάτια της κούκλας κάτι το οικείο, την εμπιστεύονται και μπορούν να περπατήσουν σε μονοπάτια γνώσης, που με κάποιον άλλο τρόπο θα ήταν δύσκολα ή βαρετά.

 Οι κατασκευές έγιναν από πλαστικά μπουκάλια νερού ή απορρυπαντικού χρησιμοποιημένα, και παλιά χαρτιά περιτυλίγματος , χαρτόνια και χαρτιά από τα υλικά της ανακύκλωσης.

Δράσεις

α) Δημιουργία θεατρικών δρώμενων και έκθεση εικαστικών έργων στο χώρο του σχολείου.

β) Δημιουργία εντύπων και αφισών για ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

γ) Δημοσίευση σε ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης σχολείου, σελίδα Διεθνούς Αμνηστίας

Η εφαρμογή έγινε κατά τα μαθήματα των Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής και της Ευέλικτης Ζώνης.

Υπεύθυνες ήταν οι Δασκάλες των  Εικαστικών: Όλγα Παππά, της Θεατρικής Αγωγής Δανάη Καλαχώρα και της Ευέλικτης Ζώνης Χαρίκλεια Μαμωνά.

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Κι αν ήσουν εσύ (Μετανάστευση - πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση)

Χρησιμοποιήθηκε  το υλικό νέων προσφύγων «Μονόλογοι σε Καραντίνα» το οποίο περιλαμβάνει  24 κείμενα έφηβων προσφύγων που διαμένουν σε διαφορετικές δομές στη χώρα μας.

Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και δημοκρατικών μεθόδων να σέβονται τα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία ίσων και ελευθέρων πολιτών.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής: κοινωνικές ιστορίες, καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές βίντεο, παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου, διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για μαθητές, δίκτυα και Φεστιβάλ Σχολείων, συμμετοχή στο τοπικό φεστιβάλ σχολείων, αξιοποίηση της βιωματικής δράσης «Πάρε θέση» και τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος (θέατρο φόρουμ, δυναμικές εικόνες, ανίχνευση σκέψης, διάδρομος συνείδησης, περίγραμμα ρόλου).

Μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και η πολυπολιτισμική μάθηση, υιοθετούνται θετικές στάσεις και συμπεριφορές, προωθείται ο σεβασμός και η ισότητα όλων, ενδυναμώνονται οι μειονότητες, δημιουργείται πνεύμα αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας και προάγεται η ολοκλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δράσεις

α) Δημιουργία θεατρικών δρώμενων και έκθεση εικαστικών στο χώρο του σχολείου.

β) Δημιουργία εντύπων και αφισών για ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

γ) Συμμετοχή σε Ημέρες Δράσης - Τοπικό φεστιβάλ σχολείων.

δ) Δημοσίευση σε ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης σχολείου, Ανάρτηση στο ψηφιακό τόπο του σχολείου στο Facebook.

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Στα χρόνια τα παλιά...

Με αφορμή την 7η διδακτική ενότητα της Γλώσσας ΄΄Η ζωή έξω από την πόλη΄΄ και το μάθημα με τίτλο΄΄Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο΄΄και προβάλλοντας την παλιά ,ασπρόμαυρη ελληνική ταινία ΄΄Η κυρά μας η μαμή΄΄ της Φίνος Φιλμ, τα παιδιά έρχονται σε επαφή και παρατηρούν ήθη, έθιμα και λαϊκές παραδόσεις.

 Με τη βοήθεια της τεχνικής κολλάζ και έχοντας ως βάση την παραγωγή γραπτού λόγου, οι μαθητές δημιουργούν ατομικά κολλάζ με θέμα παλιά επαγγέλματα, έθιμα, ήθη, συνήθειες, παραδοσιακά παιχνίδια, μουσικά όργανα και ό,τι άλλο αυτοί επιλέγουν. Βρίσκοντας τις κατάλληλες εικόνες και πληροφορίες δημιούργησαν και ζωντάνεψαν το δικό τους κομμάτι ενός ασπρόμαυρου φιλμ το οποίο εκθέσαμε στον κεντρικό χώρο του σχολείου μας για να το μοιραστούμε και με τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων.

Τέλος, αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο ΄΄story-jumper΄΄ , ενώσαμε το παλιό με το σύγχρονο, το χειροποίητο με το ψηφιακό και έτσι το ασπρόμαυρο φιλμ-κολλάζ έγινε ένα ψηφιακό βιβλίο-άλμπουμ με παραδοσιακό άρωμα.

 • Οι μαθητές αναβίωσαν ήθη και έθιμα της χώρας μας και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πολιτισμού.
 • Συνδύασαν την παράδοση με το σήμερα με την εικαστική και ψηφιακή τους δημιουργία, νιώθοντας υπερήφανοι για το έργο τους και άξιοι συνεχιστές της κληρονομιάς μας.
 • Έκαναν συγκρίσεις κι έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για το σκεύη, εργαλεία και συνήθειες σε σχέση με το οικολογικό αποτύπωμα της ζωής στο χθες και στο σήμερα.
 • Κατανόησαν, συσχέτισαν αξίες και στάσεις ζωής του σήμερα και του χτες.

 

Δράσεις:

 • Δημιουργία έκθεσης εικαστικών έργων στο χώρο του σχολείου.

Εικαστική έκθεση: Κολλάζ σε ασπρόμαυρο φιλμ με εικόνες και πληροφορίες στον πίνακα Δράσεων του σχολείου.

 • Δημιουργία εντύπων και αφισών για ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.
 • Δημοσίευση σε ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης σχολείου.
 • Ανάρτηση στο ψηφιακό τόπο του σχολείου στο Facebook.
 • Ψηφιακό βιβλίο: Προβολή ψηφιακού βιβλίου μέσω του ψηφιακού εργαλείου story-jumper.

Ένταξη σε δίκτυα: UNESCO- Άυλη πολιτιστική κληρονομιά ΑSPSchools net

Συνεργασίες: Τμήμα ΠΕ Αχαΐας

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας