menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2ο Γυμνάσιο Γέρακα

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

ERASMUS+ KA3 "ΒePart"

Οι μαθητές του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA3 "BePart", θέλησαν να ασχοληθούν με την ατομική και συλλογική ευθύνη, και συγκεκριμένα με την έλλειψη σεβασμού στο σχολικό περιβάλλον και στους συμμαθητές τους. Από τα προτεινόμενα Μοντέλα Συμμετοχής Νέων -  πλαίσιο που καθοδηγεί τη συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του σχολείου - επέλεξαν και υιοθέτησαν το EAR. To Μοντέλο Συμμετοχής Νέων, EAR, στοχεύει στην εισαγωγή της διαλεκτικής μεθόδου στη σχολική εκπαίδευση ως βασικού χαρακτηριστικού το οποίο  προωθεί την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε μια δημοκρατική κοινωνία, με την υποστήριξη τεχνικών θεάτρου. Οι μαθητές έπαιξαν το θέατρο φόρουμ - θεάτρο με αυτοσχεδιασμό- βασισμένοι στην ιστορία της Γκρέτα Τούνμπεργκ που είναι αφοσιωμένη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Στο θέατρο - φόρουμ οι μαθητές ασκουν λεκτικό, ψυχολογικό και σωματικό εκφοβισμό στη συμμαθήτρια τους που είναι κι αυτή αφοσιωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος. Τελικά τους πείθει να ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον, να σεβαστούν τον χώρο του σχολείου και να κάνουν ανακύκλωση. Της ζητούν συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά τους και εκείνη την αποδέχεται. Οι μαθητές μετά από το θέατρο φόρουμ, αποφορτίζονται από τους ρόλους τους και έκαναν τις παρακάτω σκέψεις:

  • Υιοθετώντας ρόλους ευαισθητοποιηθήκαμε περισσότερο για το περιβάλλον
  • Νιώσαμε πώς είναι ο σχολικός εκφοβισμός
  • Ενισχύθηκε ο σεβασμός μας προς το σχολικό περιβάλλον και προς τους συμμαθητές μας
  • Νιώσαμε περισσότερο ενεργοί να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για ένα πιο καθαρό περιβάλλον και ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο
  • Οι μαθητές του προγράμματος δημιούργησαν ερωτηματολόγιο με θέμα την ατομική και συλλογική ευθύνη το οποίο διαμοίρασαν στο σύνολο των μαθητών του σχολείου. Το 80% των μαθητών το απάντησαν και βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα για τις περαιτέρω δράσεις. 

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

Η ανάδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι μαθητές που ανήκουν στην Ομάδα UNESCO του σχολείου μας και  στο πλαίσιο  του μαθήματος της Πληροφορικής εκπόνησαν εργασίες για το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης (εφαρμογές, οφέλη, μειονεκτήματα, ηθική διάσταση). Εξέτασαν το θέμα της βελτίωσης της εργασίας και την αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης.  Όλες οι εργασίες είναι ανερτημένες σε ένα padlet: https://padlet.com/corinna_pertsin/r8t2ywv2vj4vlkfz

Οι μαθητές παρακολούθησαν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021, τη Διαδικτυακή Ημερίδα, με διακεκριμένους επιστήμονες και θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, που διοργανώθηκε Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεμένων Σχολείων (ASPnet) της UNESCO και τη Λεόντειο Σχολή.

Τέλος την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 6ο Μαθητικό Συμπόσιο των Συνδεδεμένων Γυμνασίων της UNESCO ASPnet 2021 με θέμα την «Ανάδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης», όπου οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε επιτροπές με μαθητές των άλλων Συνδεδεμένων Γυμνασίων της UNESCO. Τα πορίσματα κατόπιν κατατέθηκαν για ψηφιση στην ολομέλεια.

Πριν την έναρξη των επιτροπών, προβλήθηκαν τα βίντεο των μαθητών  και βεβαίως το δικό μας που είχαμε ετοιμάσει γι αυτό τον σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας: 

http://2gym-gerak.att.sch.gr/portals/?page_id=10126

 

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

ERASMUS+ KA2 "Climate Change is here"

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας (διοργανώτριας χώρας),
Ιταλίας, Πορτογαλίας και Κροατίας.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα επακόλουθα προβλήματα στα μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
Ειδικότερα, το σχολείο μας σε συνεργασία με τα σχολεία των εταίρων θα προσπαθήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στη συνεργατική συμμετοχή μαθητών, καθηγητών, γονέων και κοινότητας, να
εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους:
❖ Αξιολόγηση του αντίκτυπου της Κλιματικής Αλλαγής στις πόλεις μας και των
επιπτώσεων αυτής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
❖ Ανάπτυξη διαλόγου με τους εταίρους για τη διαχείριση και προστασία της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
❖ Εκμάθηση μεθόδων προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντός μας
μέσω της ατομικής μας συμπεριφοράς.
❖ Προβολή της Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας μέσω συζητήσεων για κοινά
προβλήματα.
❖ Διάχυση των αποτελεσμάτων και προτάσεις στις κοινότητές μας.
Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία θα κληθούν να
δημιουργήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας (projects), ατομικά ή ομαδικά, και να
πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:
➢ Δημιουργία οδηγού Bιώσιμου Tουρισμού με τίτλο “ Love it Save it”.
➢ Σύναψη Πράσινης Συμφωνίας.
➢ Δημιουργία βίντεο, αφισών, άρθρων, διαλόγων και συνδιασκέψεων που προάγουν
καλές πρακτικές σε σχολεία/οικογένειες.
➢ Συγκριτική Μεσογειακή Έρευνα που θα περιλαμβάνει αναλύσεις τοπικών
κλιματογραφημάτων και φωτογραφικά αρχεία τοπικών μνημείων που έχουν
υποστεί φθορές.
➢ Καταγραφή επιθετικής χλωρίδας και πανίδας.
➢ Μετρήσεις θαλάσσιας στάθμης και μελέτη τοπικών επιπτώσεων.
➢ Δημιουργία λογότυπου, διαγωνισμοί, καθιέρωση αναμνηστικών ημερών.
➢ Δημιουργία διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων, ιστοσελίδας project και
e Twinning.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι μαθητές δημιούργησαν ένα παιχνίδι για να διερευνήσουν τις γνώσεις των συμμαθητών τους στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο στο genially με τίτλο "Planet earth adventure" και ταυτόχρονα προσφέρει πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή. Είναι σχεδιασμένο στη λογική των escape rooms. 

https://view.genial.ly/606b484d22dac50cf1b7be6a/interactive-content-planet-earth-adventure

 

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

ERASMUS+ KA2 "Education 'in', 'for' and 'through' culture and heritage"

Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς – Tσεχία, Ελλάδα,
Ιταλία, Τουρκία, και Βουλγαρία - θα κληθούν να εκπονήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας
(Projects), ατομικά ή ομαδικά, και να πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, όπως:

➢ Δημιουργία εγχειριδίου με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά των συνεργαζόμενων χωρών
(παραδόσεις , χοροί, τέχνες, παραδοσιακά φαγητά κ.ά.).
➢ Δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο με θέμα αξιοθέατα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
μας.
➢ Παραγωγή ταξιδιωτικών οδηγών- φυλλαδίων για τα αξιοθέατα της πολιτιστικής κληρονομιάς
της χώρας μας.
➢ Προετοιμασία καρτών επιτραπέζιου παιχνιδιού TABOO με θέμα τα αξιοθέατα της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς.
➢ Δημιουργία ψηφιακού χάρτη Ευρωπαϊκών φιγούρων της λαϊκής παράδοσης (π.χ.
Καραγκιόζης).
➢ Επίσκεψη σε εκπαιδευτικά εργαστήρια μικροτεχνίας και παραγωγή αφίσας και βίντεο.
➢ Δημιουργία βιβλίου ιστοριών με βάση τις προφορικές παραδόσεις των προγόνων μας.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι :
➢ H ενθάρρυνση των νέων να εξερευνήσουν την πλούσια απτή (μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα
τέχνης, τεκμήρια) αλλά και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης (λαογραφία,
μικροτεχνία, προφορικές παραδόσεις, φιγούρες λαϊκής παράδοσης, χοροί).
➢ Η καλλιέργεια της επίγνωσης της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε χώρας και η ανάδειξη της
μοναδικότητάς της.
➢ Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.
➢ Η γνωριμία με την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσω μιας διεθνούς συνεργατικής
εργασίας.
➢ Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.
➢ Η ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω του ψηφιακού εγγραμματισμού.
➢ Η εξοικείωση με την χρήση της αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι μαθητές έχουν εκπονήσει εργασίες (παρουσιάσεις) για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, τις συνταγές της Καθαράς Δευτέρας, συνταγές για το Πάσχα, για το ρεμπέτικο και τον Μάρκο Βαμβακάρη καθώς και για  την απτή Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Βιβλιοθήκη του Ανδρόνικου. Οι παρουσιάσεις είναι ανερτημένες στο padlet που δημιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα:

https://padlet.com/corinna_pertsin/z40lusq74w4mh1rq

 

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

ERASMUS+ KA2 "Let's say stop to violence together"

Πρόκειται για ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 “Let’s say stop to violence together”
(διάρκειας 2 ετών, 2020 - 2022).
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η:
Καλλιέργεια της επίγνωσης του φαινομένου της βίας
Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της στο σχολείο και την οικογένεια
Έγκαιρη πρόληψη κάθε μορφής βίας
Αποτροπή και η άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών bullying στο διαδίκτυο
Παροχή και η καλλιέργεια της εκπαίδευσης της ενσυναίσθησης
Καλλιέργεια της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας του ανθρώπου
Εξασθένιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο
Εκπαίδευση των μαθητών στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ενάντια στη βία
Ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της βίας σε κάθε μορφή και έκφρασή της στον χώρο
του σχολείου
Ανάπτυξη της δεξιότητας της διαχείρισης θυμού καθώς
Ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο
Καλλιέργεια του φιλειρηνικού πνεύματος στην καθημερινή σχολική ζωή
Ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω του ψηφιακού γραμματισμού.
Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία - Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία,
Λιθουανία - θα κληθούν να δημιουργήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας (projects), ατομικά ή ομαδικά,
και να πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:
Δημιουργία εγχειριδίου για μαθητές, καθηγητές και οικογένειες με θέμα την καταπολέμηση της
βίας και της παραβατικότητας
Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας με χαμογελαστά πρόσωπα
Προετοιμασία και παρουσίαση cartoons-smileys σε δημόσιο χώρο και on line
Παρουσίαση θεατρικού δρώμενου
Εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής γραφής με θέμα τη βία ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα
Καθιέρωση σχολικής ημέρας ενάντια στο φαινόμενο της βίας με ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις

Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο οι μαθητές δημιούργησαν ένα βίντεο  με σύνθημα το "Μίλα Τώρα", προτρέποντας τους συμμαθητές τους να μιλήσουν για θέματα ενδοσχολικής βίας. Το βίντεο προβλήθηκε   στην εκδήλωση «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» που διοργανώθηκε από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου 2021, Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας