menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Ρόδο

Ξεκινώντας από ένα μνημείο (άγαλμα, δρόμο, πλατεία, πάρκο, έργο τέχνης κ.ά.) μελετάμε πρόσωπα, χώρους και γεγονότα  της Επανάστασης στον τόπο μας.

Δείτε: 

https://drive.google.com/file/d/12sfpuWTXm8WcPMGBfbS8WJ4MoJx7D4f3/view?usp=sharing

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Η γειτονιά µας µέσα από τα µάτια των µικρών eco- πειραµατιστών!

Στη συγκεκριμένη δράση το αντικείμενο της έρευνας μας  ήταν η γειτονιά των μαθητών μας. Διερευνώντας τη γειτονιά τους και αναδεικνύοντας δυνατά και αδύνατα σημεία της θα μπορούν να αναλάβουν δράσεις ενημερώνοντας, ευαισθητοποιώντας την τοπική κοινωνία στην οποία ζουν τώρα και θα διαμορφώσουν στάσεις και αξίες ώστε θα μπορούν να περάσουν και σε δράσεις σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Αφού εξερεύνησαν τη γειτονιά τους ανάδειξαν τα δυνατα της σημεία δημιουργώντας τους δικούς τους χάρτες . Εντόπισαν σημεία καλαίσθητα, σημεία που αξίζουν περοσσότερη μελέτη και προσοχή από τους συμπολίτες τους και επεσήμαναν πόσο αυτά επιδρούν  στην υγεία των πολιτών και την ευεξία. Στη συνέχεια ανέδειξαν  σημεία που χρήζουν παρέμβασης κάνονατς  αναφορά στις βιώσιμες πόλεις και πόσο σημαντικές είναι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως μικρή δημοσιογράφοι κατέγραψαν ιστορίες ανείπωτες που είχαν σχέση με τη γειτονιά τους.

 

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Απολλωνιάτικες Καμουζέλες

Μελέτη του εθιμικού αυτού δρώμενου, με παρακολούθηση δράσεων, με συνεντεύξεις και συνεργασίες, καθώς και συγγραφή στίχων με μεταμφιέσεις.

Δείτε: 

https://drive.google.com/file/d/1Ze-dnOPggEY5AXSsJ4UFdhirPzQca-XB/view?usp=sharing

https://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.com/2021/04/blog-post.html 

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Τα παιδιά προστατεύουν το κλίμα

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ ¨ Εργαστήρια δεξιοτήτων' στον θεματικό κύκλο "Φροντίζω το περιβάλλον".

Δείτε: 

https://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.com/2021/05/blog-post_12.html 

 https://www.slideshare.net/tinamantikou/klimatiki-allagi-b-class 

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Κορωνοιός, ο Άσωτος

Για όλους μας, η πανδημία του κορωνοιού είναι κάτι πρωτόγνωρο, μιας και η προηγούμενη συνέβη περίπου έναν αιώνα πριν.... Οι μαθητές του τμήματος Ε2,αφού ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την κλιματική αλλαγή, εστίασαν την προσοχή τους στην πιθανή αύξηση των επιδημιών, που οφείλονται σε αλλαγές της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πραγματοποιήθηκαν ποίκιλλες δραστηριότητες και δράσεις που αφορούσαν την πανδημία που κλονίζει τον πλανήτη μας τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες λόγω της αναστολής των σχολικών μονάδων έγιναν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτυακών συναντήσεων.

Μερικές από τις δραστηριότητες – δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

  • Padlet – έρευνα

Οι μαθητές καλούνται αφού κάνουν την έρευνά τους μέσα από ιστοσελίδες όπως το google maps να απαντήσουν σε ένα padlet ερωτήσεις όπως: 

-Σε ποια χώρα ανήκει η πόλη Γιουχαν;

-Ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας αυτής;

-Ποιος ποταμός διαρρέει την πόλη αυτή;

-Βρες φωτογραφίες από την αγορά τροφίμων και φρούτων της πόλης. Σου φαίνεται κάτι περίεργο; Όλες οι απαντήσεις των μαθητών συλλέγονται στον τοίχο του padlet, προκειμένου να συζητηθούν στην ολομέλεια.

  • Ανάλυση και ερμηνεία αφίσας infographic

Προβάλλεται αφίσα τύπου infographic του Π.Ο.Υ στην οποία φαίνεται η διάκριση των λέξεων επιδημία και πανδημία. Οι μαθητές καλούνται να την παρατηρήσουν και αφού ερευνήσουν και άλλες πηγές να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης στο mentimeter. Οι απαντήσεις, αφού συγκεντρωθούν παρουσιάζονται σε ραβδόγραμμα και συζητούνται.

  • Εννοιολογικοί χάρτες

Οι μαθητές φτιάχνουν εννοιολογικούς χάρτες με κεντρικό άξονα τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοιού στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο και τις πιθανές συνέπειές του στο μέλλον. Αναφέρονται κλάδοι όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η βιομηχανία, η ψυχική υγεία κ.α. Προτείνεται και ο χωρισμός των μαθητών σε break out rooms, εάν είναι εφικτός για να εργαστούν σε ομάδες. Στο τέλος του εργαστηρίου, οι εννοιολογικοί χάρτες παρουσιάζονται στην ολομέλεια. Ως εργασία για το σπίτι, δίνεται σύνδεσμος google forms, όπου ζητείται από τους μαθητές να αναπτύξουν σε μία/δύο παραγράφους την άποψή τους σχετικά με τον τομέα που θεωρούν ότι έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία.

  • Ψηφοφορία – mentimeter «Πανδημία ή επιδημία;»

Οι απαντήσεις των εργασιών παρουσιάζονται και ακολουθεί ψηφοφορία σχετικά με τους τομείς που θεωρούνται ότι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουν την μία ή την άλλη πλευρά από τις δύο επικρατέστερες με επιχειρήματα.

  • Δημιουργία αφισών με θέμα τους κανόνες υγιεινής στο σχολείο, λόγω της πανδημίας
  • Γίνομαι δημοσιογράφος και παίρνω συνέντευξη από έναν ειδικό

Μέσω καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε συνεργατικό έγγραφο ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν σε έναν επιστήμονα υγείας, σχετικές με την πανδημία.

  • Διαδικτυακή Συνέντευξη με υπεύθυνο ιατρό του νοσοκομείου της πόλης μας, με θέμα την πανδημία του κορωνοιού

Δείτε: 

https://www.canva.com/design/DAEZzQIF9Dw/ssfvXJHTPtIeIS1yHAJSzA/view?utm_content=DAEZzQIF9Dw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Περιβαλλοντικά προβλήματα: αιτίες, αποτελέσματα και λύσεις

Με αφόρμηση τη θεματική του σχολικού εγχειριδίου (English 5th Grade, Unit 5, Ready for Action) οι μαθητές/τριες εξερευνούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, καλούνται να
αναγνωρίσουν τις αιτίες που τα προκαλούν και να προτείνουν λύσεις οι οποίες αφορούν ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης καταλήγοντας σε μία σειρα προτάσεων που έχουν να κάνουν τόσο με τη δική τους
καθημερινότητα όσο και με τους τρόπους που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους γύρω τους σχετικά με το θέμα. Δεδομένων των συνθηκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μία πληθώρα δυνατοτήτων του διαδικτύου όπως η πρόσβαση σε πηγές διαφορετικών μορφών και τη χρήση διαφορετικών εργαλείων (multimodality) αλλά και να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους στην παρουσίαση της δουλειάς τους (presentation skills). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η γλώσσα στόχος εξελίσσεται και οι μαθητές/τριες εμβαθύνουν σε λεξιλογικές και γραμματικές δομές που έχουν να κάνουν με τη θεματική ενότητα.

Δείτε την παρουσίαση: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=1806470B330BD7D4!225&cid=1B62968D-6EF6-4F71-A0E1-A3E9248F0588&ithint=file%2cpptx&wdLOR=cFF795FF6-4C94-4A60-8F0F-B89E6B599765&authkey=!AEgOYtU83et7NwM

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας