menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην εποχή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρούμε σημαντικό να μην παραλείπουμε να ασχοληθούμε με σημαντικές ημερομηνίες και παγκόσμιες καμπάνιες, όπως αυτή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και με αφόρμηση την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και την επέτειο του Πολυτεχνείου, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε βιωματικά το θέμα, μέσω της φιλοσοφίας της "ανεστραμμένης τάξης", χρησιμοποιώντας σύγχρονα (webex) και ασύγχρονα (e-class) εργαλεία.

Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν:

Γνωστικοί - Θέλουμε τα παιδιά:

Να μάθουν ποια είναι τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Πώς υποστηρίζονται - πώς παραβιάζονται - φορείς υποστήριξης (ΟΗΕ - ΜΚΟ)

Κοινωνικο-συναισθηματικοί - Θέλουμε τα παιδιά:

Να αναλάβουν την ευθύνη της εργασίας και της μάθησής τους

Να μπορέσουν να συνεργαστούν εξ' αποστάσεως και να δουλέψουν ομαδικά

Να είναι δημιουργικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να ερευνήσουν και να αξιοποιήσουν προτεινόμενες μαθησιακές πηγές.

Ως προς τις ΤΠΕ - Θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν εξ΄ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της e-class και του webex

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση συνεργατικών εγγράφων και εργαλείων web 2.0

Το θέμα μας το τοποθετούμε στην προώθηση του στόχου 10 - λιγότερες ανισότητες

 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αντί ευχών Χριστουγέννων δημιουργήσαμε ένα βίντεο με θέμα την Τηλεκπαίδευση στο 5ο Δ. Σ. Κιλκίς. Μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί έκαναν συνεργατικά την συλλογή των φωτογραφιών και το βίντεο επιμελήθηκε η Αφροδίτη Ντίνου.

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Μαθησιακοί στόχοι

Κατάκτηση βασικών γνώσεων πάνω στα πιο συνηθισμένα αρωματικά φυτά.

Αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως εργασίας με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Γνωστικοί – θέλουμε τα παιδιά:

Να αναγνωρίζουν είδη της τοπικής χλωρίδας

Να γνωρίσουν τα αρωματικά φυτά και τις ιδιότητές τους.

Να γνωρίσουν την πόλη τους καλύτερα και να ανακαλύψουν διαδρομές με ευχάριστο φυσικό περιβάλλον.

Κοινωνικοσυναισθηματικοί - θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν ομαδικά, να επικοινωνήσουν  και να συνεργαστουν για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές και κατοίκους της πόλης τους.

Να ευαισθητοποιηθουν σε ό,τι αφορά το περιβάλλον στην πόλη τους.

Να είναι δημιουργικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη για την επίλυση προβλημάτων

Ως προς τις ΤΠΕ - θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν εξ’ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στη χρήση συνεργατικών εγγράφων (κειμενογράφος, παρουσιάσεις)

Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών μέσων (κάμερα κινητού, φωτογραφική μηχανή, ηλεκτρονικός υπολογιστής).

Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τη χρήση του lino it

Να εξοικειωθεί με τη χρήση του Google maps για τη δημιουργία χάρτη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αναρτήθηκε το απαραίτητο διδακτικό υλικό και οι οδηγίες (Φ.Ε.) στην ψηφιακή τάξη.

Δημιουργήθηκε on line συνεργατικό αρχείο ppt και ανατέθηκε στην κάθε ομάδα ένα ξεχωριστό.

Δημιουργήθηκε καμβάς στο linoit, με τίτλο Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ http://linoit.com/users/afroditintinou/

Δημιουργήθηκε κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της διαδικασίας στην ψηφιακή τάξη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ομαδική εργασία δια ζώσης για τους μαθητές, που θα συναντηθούν για να κάνουν τη διαδρομή τους και να συλλέξουν το υλικό τους.

Εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη εργασία με χρήση συνεργατικών εγγράφων στο περιβάλλον της ψηφιακής τάξης και στο linoit.

Παρουσιάσεις των ομάδων μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα WEBEX

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αναρτήθηκαν οι οδηγίες και το υποστηρικτικό υλικό στην ψηφιακή τάξη 

Τα παιδιά δημιούργησαν ομάδες εργασίας, 2-3 ατόμων, μεταξύ τους με κριτήριο  με ποιους θα μπορούσαν να συναντηθούν για το μονοπάτι. Ενημέρωσαν με e-mail την υπεύθυνη εκπαιδευτικό.

Δημιουργήθηκε ο καμβάς Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ στο linoit http://linoit.com/users/afroditintinou/

Έκαναν τη διαδρομή τους στην πόλη και φωτογράφισαν τα ζητούμενα. Ανέβασαν το υλικό με τις σχετικές πληροφορίες στον καμβά της δραστηριότητας. Αποτύπωσαν τον χάρτη της διαδρομής τους στο google maps.

Εργάστηκαν συνεργατικά on line για τη δημιουργία των παρουσιάσεών τους.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας