menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη ΓΗ

Η δημιουργία της συγκεκριμένης αφίσας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος Reflection4Change σχετικού με την προστασία των θαλασσών από τη μόλυνση.

Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος και η εκτέλεση του έργου σε όλα τα βήματα, υπήρξαν καινοτόμα. Αξιοποιήθηκαν ποικίλες και σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, όπως η διερευνητική μάθηση, η λειτουργία σε μικρές ομάδες, το θεατρικό παιχνίδι, η δραματοποίηση, οι βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο, η online ζωγραφική, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ και η σύνδεση με όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος.

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη (guided discovery learning) σύμφωνα με την οποία οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και οδηγούνται στη μάθηση µέσω ανακάλυψης ενώ ταυτόχρονα αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τα προβλήματα του περιβάλλοντός τους.

Όλο το πρόγραμμα διαπνέεται από τη φιλοσοφία των 4C και στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν στους μαθητές δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης.

Προσφέροντας στα νήπια γνωσιακά αδιέξοδα τα κινητοποιούμε για διερεύνηση. Τα καθοδηγούμε διακριτικά και τα εμψυχώνουμε, προτρέποντάς τα να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους.

Στο εμπειρικό μέρος, τα νήπια προβληματίζονται μέσω παρακολούθησης βίντεο από το you tube που αναφέρεται στη μόλυνση της θάλασσας και στα γνωστά σκουπιδονήσια.

Ακολουθεί συζήτηση και πραγματοποιείται καταιγισμός ιδεών. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες κατατίθενται προτεινόμενες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα από όλους τους μαθητές.

Συστήνονται ομάδες εργασίας και με τη διακριτική καθοδήγηση και το συντονισμό του εκπαιδευτικού αναζητούνται από κάθε ομάδα πληροφορίες στη μηχανή αναζήτησης Junior Safe Search σχετικά με το θέμα.

Οι γνώσεις που αποκομίζουν αποτυπώνονται με τη μορφή αυτοσχέδιου χάρτη ο οποίος μετατρέπεται σε επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με τη μόλυνση των θαλασσών και τρισδιάστατη μακέτα απεικόνισης και αξιοποιείται για προγραμματισμό επιδαπέδιων ρομποτικών συστημάτων Beebot και First Kids Coding and Robotics. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές δημιουργούν τον πρώτο τους αλγόριθμο και έρχονται σε δημιουργική επαφή με τις βασικές έννοιες του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης (computational thinking), αναπτύσσοντας παράλληλα το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και την ικανότητά τους να συνεργάζονται.

Μέσω online ψηφοφορίας στο easy poll τα νήπια ομόφωνα αποφασίζουν ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την τοπική κοινότητα για όσα μάθαμε.

Με νέο καταιγισμό ιδεών αποφασίζεται το θέμα της αφίσας καθώς και τα υλικά και χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν.

Δημιουργείται η ομαδική αφίσα από τις παλάμες των χεριών των μαθητών, όπου άνθρωποι και θαλάσσια πλάσματα δίνουν τα χέρια και προσπαθούν για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

Η δημιουργία της αφίσας αλληλοδιαπλέκεται με δράσεις που αφορούν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και των μαθησιακών περιοχών των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της τέχνης και των μαθηματικών (STEAM εκπαίδευση).

Με την αφίσα αυτή τα νήπια συμμετέχουν σε πανελλήνιους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και την αναρτούν σε ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας. Ταυτόχρονα την παρουσιάζουν σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς από άλλα τμήματα, αλλά και στους γονείς τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

«Κλιματική αλλαγή στο Νηπιαγωγείο» : μια διδακτική παρέμβαση με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο επικεντρώνεται στη διαθεματική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία από μαθητές προσχολικής ηλικίας. Βασιζόμενοι στη Θεωρία της Δραστηριότητας και την άποψη ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα κυρίως αλληλεπίδρασης, επιδιώκεται η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική τάξη και το «άνοιγμα» του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα, εφαρμόζοντας τυπική, μη τυπική και άτυπη μορφή διδασκαλίας, όπου το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον αξιοποιείται ως πρωταρχική πηγή γνώσης. Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί, αποτελεί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου. Σχεδιάστηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με το Περιβάλλον και την Αειφορία και έχει ήδη υλοποιηθεί με θεαματικά αποτελέσματα σε τάξη Νηπιαγωγείου με 18 μαθητές.

H κλιματική αλλαγή είναι το σημαντικότερο σημερινό παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο οι επιστήμονες κρίνουν ότι οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ο στόχος 13 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ αφορά αυτό ακριβώς: τη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αποστολή του συγκεκριμένου σεναρίου είναι, να βοηθήσει τους μαθητές μέσα από ένα έργο δράσης και διερεύνησης να αρχίσουν να κατανοούν την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που ουσιαστικά βοηθά το άτομο είναι ταυτόχρονα θετικό και για το περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι, να οδηγηθούν οι μαθητές στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους, να δράσουν σαν μικροί παγκόσμιοι πολίτες και να κινητοποιήσουν την τοπική και ευρύτερη κοινότητα προς έναν πράσινο πλανήτη. Η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα διαπνέουν ολόκληρο το διδακτικό σενάριο. 

Σε ότι αφορά τις διδακτικές στρατηγικές, επιλέγεται η συνεργατική μάθηση και η διδασκαλία σε ομάδες, η διαθεματική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η διερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδος και η οργάνωση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τα παιδιά. Το παιχνίδι αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα μαθησιακά πλαίσια. Ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και χρησιμοποιούνται τρόποι επικοινωνίας που ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα κλπ.

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη (guided discovery learning) του Bruner σύμφωνα με την οποία οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και οδηγούνται στη μάθηση µέσω ανακάλυψης ενώ ταυτόχρονα αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τα προβλήματα του περιβάλλοντός τους. Επίσης το συγκεκριμένο μοντέλο συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών οι οποίοι μπορούν να ανακαλούν ευκολότερα αυτά που έχουν μάθει εφόσον τα έχουν οργανώσει και κωδικοποιήσει µε το δικό τους τρόπο.

Ο/η νηπιαγωγός προσφέρει γνωσιακά αδιέξοδα στους μαθητές προκειμένου να τους κινητοποιήσει για διερεύνηση. Τα καθοδηγεί διακριτικά, τα προτρέπει να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους και τα εμψυχώνει. Συστήνει τις ομάδες, τις καθοδηγεί και συντονίζει διακριτικά ως προς το χρόνο και τη σειρά ενασχόλησής τους με τον υπολογιστή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή και καθοδηγητή που βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του σεναρίου ο/η νηπιαγωγός παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα νήπια, καθώς και το βαθμό συνεργασίας και αλληλεπίδρασής τους και με κατάλληλες ερωτήσεις που θέτει διαρκώς στα παιδιά, επιχειρεί να αντιληφθεί το βαθμό οικοδόμησης της νέας γνώσης και να τα ανατροφοδοτήσει.

Η διάχυση των δράσεων και των τελικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο (δια ζώσης και ηλεκτρονικά) από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και στην τελική φάση της αποτίμησης.

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας