menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Η Τεχνολογία στο πλευρό του Πλανήτη! - Technology stands by the Planet!

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών eTwinning προγραμμάτων:Coding to save the Planetκαι "Micro Circuits for Mega Solutions", οι μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ συνεργάστηκαν με σχολεία της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Ισπανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα με θέμα τη συμβολή της τεχνολογίας στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων στοχων και στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα διήρκησε το σχολικό έτος 2020-2021 και πραγματοποιήθηκε στο διαθεματικό πλαίσιο των μαθημάτων Πληροφορικής και Ευέλικτης ζώνης (δια ζώσης και διαδικτυακά μαθήματα). Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά διαδικτυακά εργαλεία, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες με μαθητές άλλων σχολείων, έγραψαν κώδικα σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού ενώ με τη διάχυση τους ευαισθητοποίησαν συμμαθητές και γονείς.

 

Οι δράσεις μας για έναν βιώσιμο πλανήτη

- Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση.

Δημιουργία flipbook συννεφόλεξων με λέξεις που αντιπροσωπεύουν τον ορισμό της ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές της Ε τάξης.

Το Flipbook μας

 

- Στόχος 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) του WorldWaterDay.org (Valuing Water 2021) με δημιουργία αφίσας προγραμμάτων Scratch σχετικά με την αξία του νερού στη ζωή μας από τους μαθητές της Ε τάξης.

Scratch projects για την αξία του νερού

 

- Στόχος 7: Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Κατασκευή ενός βιώσιμου σχολείου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας "Minecraft Educational Edition", με χρησιμοποιημένα υλικά και χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας από τους μαθητές του ΣΤ1 τμήματος. Το σχολείο συνδέεται και λειτουργεί με ανεμογεννήτριες έτσι ώστε οι μαθητές να πληροφορηθούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οφέλη τους. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί με την κατασκευή μοντέλου "βιώσιμου" σχολείου και ανεμογεννήτριας (χρήση ανακυκλώσιμων υλικών) με την επιστροφή μας στο σχολείο.

Το "βιώσιμο" σχολείο μας

 

- Στόχος 10: Λιγότερες ανισότητες

Δημιουργία μίας "έξυπνης" πόρτας με BBC micro:bit από τους μαθητές της ΣΤ τάξης, με την οποία ενεργοποιείται ένας ηχητικός συναγερμός σε περίπτωση που η πόρτα ανοίξει σε γωνία μεγαλύτερη των 50 μοιρών. Μία κατασκευή βασισμένη στο "Διαδίκτυο των πραγμάτων" (Internet of Things - IoT) με στόχο να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες και να βελτιώσει τη ζωή τους.

Smart door

 

- Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), οι μαθητές της ΣΤ τάξης δημιούργησαν μία προσομοίωση σεισμογράφου με γράφημα μέτρησης των δονήσεων της γης με τον μικροϋπολογιστή BBC micro:bit και με ενεργοποίηση ενός ακουστικού και οπτικού συναγερμού, προκειμένου να βοηθήσουν άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Η STEAM αυτή δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με την κατασκευή μοντέλου κτιρίου και προσομοίωση σεισμού.

Ο σεισμογράφος της ΣΤ

Προσομοίωση σεισμού

 

- Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Δημιουργία προγράμματος στο περιβάλλον Scratch σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρ(ον)ικών συσκευών από τους μαθητές της Ε τάξης.

Η Avery ανακυκλώνει

 

- Στόχος 13: Κλιματική αλλαγή

Στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας της Γης (22 Απριλίου), οι μαθητές δημιούργησαν μία διαδραστική εικόνα (ζωγραφιά μαθήτριας του Δ2) με προγράμματα animation των λέξεων "Earth Day".

Earth Day 2021

 

- Στόχος 14: Ζωή κάτω από το νερό.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κώδικα (CodeWeek 2020) οι μαθητές της Ε τάξης, μέσω προγραμματισμού του μικροϋπολογιστή BBC micro:bit, παρουσίασαν τις 10 απλές καθημερινές συνήθειες, που προτείνουν τα Ηνωμένα Έθνη μέσω της καμπάνιας "UN's Act Now", προκειμένου ατομικά ο κάθε πολίτης να αναλάβει δράση για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα.

Επίσης, εκπαίδευσαν, μέσω Μηχανικής Μάθησης, μία συσκευή Τεχνητής Νοημοσύνης (ρομπότ) να αναγνωρίζει τα θαλάσσια είδη και να τα ξεχωρίζει από τα απορρίμματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό των ωκεανών. 

Video δραστηριοτήτων

Δημιουργία κουίζ στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch με ερωτήσεις σχετικές με τους ωκεανούς και την προστασία τους από τους μαθητές της Ε τάξης.

Το κουίζ των ωκεανών

Για την προστασία των χελωνών, οι μαθητές της Ε τάξης δημιούργησαν ένα παιχνίδι στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους.

Protect the sea turtle

 

- Στόχος 15: Ζωή στη στεριά

Δημιουργία ενός αντι-λαθροθηρικού κολλάρου για προστασία των ζώων από τη λαθροθηρία από τους μαθητές της ΣΤ τάξης. Με χρήση του BBC micro:bit προγραμμάτισαν ένα κολλάρο που ελέγχει το χρόνο ακινησίας του ζώου στη διάρκεια της ημέρας και ειδοποιεί, μέσω ραδιοκυμάτων, σε περίπτωση που ο χρόνος ακινησίας είναι μεγαλύτερος από μία συγκεκριμένη τιμή (πιθανόν το ζώο να είναι παγιδευμένο ή πληγωμένο).

Anti-poaching collar

Δημιουργία "προστάτη δέντρων" (Tree protector) με το BBC micro:bit από τους μαθητές της ΣΤ τάξης. Ένας μικροϋπολογιστής τοποθετείται επάνω σε ένα δέντρο, που αν κοπεί (αρχίζει να παίρνει κλίση), μεταδίδεται μέσω ραδιοκυμάτων ένα σήμα συναγερμού μαζί με τις συντεταγμένες του σε έναν άλλο μικροϋπολογιστή ώστε να αποφευχθεί η κοπή άλλου δέντρου.

Tree Protector

 

- Στόχος 17: Συνεργασία για τους στόχους

Ο μαθητές της Ε τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και "ζωγράφισαν" τα λογότυπα των 17 Παγκόσμιων Στόχων χρησιμοποιώντας εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον EasyLogo. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, έφτιαξαν ένα flipbook με τις δημιουργίες τους.

Όταν ο κώδικας "συναντά" τους 17 ΠΣ

 

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

3 άτομα (H2O) σε μία σταγόνα και … εγώ!

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού eTwinning προγράμματος:My Water Footprint”, οι μαθητές του τμήματος Δ2 συνεργάστηκαν με σχολεία της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα με θέμα το Υδατικό αποτύπωμα και τους τρόπους μείωσης του.

Το πρόγραμμα διήρκησε το σχολικό έτος 2020-2021 και πραγματοποιήθηκε στο διαθεματικό πλαίσιο των μαθημάτων Πληροφορικής και Ευέλικτης ζώνης (δια ζώσης και διαδικτυακά μαθήματα). Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά διαδικτυακά εργαλεία, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες με μαθητές άλλων σχολείων, σχεδίασαν και κατασκεύασαν πρωτότυπα έργα σχετικά με το Υδατικό Αποτύπωμα, τις συνιστώσες του (πράσινο, μπλε, γκρίζο) και τις κατηγορίες του (προϊόντος, ατομικό, χώρας). Έμαθαν να υπολογίζουν το υδατικό αποτύπωμα σε ατομικό επίπεδο αλλά και να εφαρμόζουν καθημερινές συνήθειες εξοικονόμησης του νερού. 

Οι δράσεις μας:

1. Συνεργατική παρουσίαση "My Water Footprint" (google presentation) με την συμμετοχή 18 ευρωπαϊκών σχολείων για διερεύνηση της πρότερης γνώσης σε σχέση με τον στόχο 6 και την κατανόηση των όρων: υδατικό αποτύπωμα, συνιστώσες, κατηγορίες, διαχείριση υδάτινων πόρων.

Παρουσίαση "My Water Footprint"

2. Δημιουργία αφίσας υδατικού αποτυπώματος από τους μαθητές με ζωγραφική σε χαρτί ή με χρήση της εφαρμογής "onlinelogomaker'.

Η αφίσα μας

3. Δημιουργία παιχνιδιού Kahoot από τους μαθητές σχετικά με τον κύκλο του νερού και τη σχέση του με το υδατικό αποτύπωμα.

Kahoot κουίζ

4. Δημιουργία παιχνιδιού-λαβύρινθο από τους μαθητές με πληροφορίες σχετικές με το εθνικό και το παγκόσμιο υδατικό αποτύπωμα.

Ο λαβύρινθος του υδατικού αποτυπώματος

5. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιοτόπων - 2 Φεβρουαρίου (World Wetlands Day 2021): ενημέρωση σχετικά με τους υγρότοπους των συνεργαζόμενων χωρών και τη σύμβαση Ramsar, δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης και συμμετοχή σε διαδικτυακό κουίζ. 

Η συμμετοχή μας στην επίσημη σελίδα του World Wetlands Day

Συνεργατική παρουσίαση σημαντικότερων υγροβιοτόπων

Διαδικτυακό κουίζ υγροβιοτόπων ευρωπαϊκών χωρών

6. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) του WorldWaterDay.org (Valuing Water 2021) με δημιουργία αφίσας, συννεφόλεξων και προγραμμάτων Scratch σχετικά με την αξία του νερού στη ζωή μας.

Αφίσα Παγκόσμιας Ημέρας Νερού

Scratch project για την αξία του νερού

7. Ομαδική δημιουργία Quizizz σχετικά με τον Παγκόσμιο Στόχο 6.

Quizizz: SDGoal 6 - Clean Water and Sanitation

8. Συγγραφή εικονογραφημένου παραμυθιού από τους μαθητές με θέμα το πρόβλημα της έλλειψης καθαρού νερού στον πλανήτη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Flipbook: Μία σταγόνα σε περιπέτειες!

9. Ημέρα της Γης (22 Απριλίου 2021): Δημιουργία συνεργατικού ηλεκτρονικού τοίχου Padlet με μηνύματα για την διάσωση του πλανήτη και video με χρήση της εφαρμογής ChatterPix με θέμα: "Earth Day - Every Day!".

There is no Planet B! - Padlet

"Earth Day - Every Day" συνεργατικό βίντεο

10. Συμμετοχή στην καμπάνια "Climate Changemakers" του World's Largest Lesson με δημιουργία online μηνυμάτων σχετικά με την έλλειψη νερού.

Climate ChangeMakers αφίσα

11. Δραστηριότητα "Ας δράσουμε τώρα! - Ας μειώσουμε το υδατικό μας αποτύπωμα!": Οι μαθητές μαζί με τις οικογένειές τους, για 3 εβδομάδες, εφαρμόζουν καθημερινές συνήθειες μείωσης κατανάλωσης νερού, τις οποίες επιλέγουν οι ίδιοι, καταγράφουν σε φύλλο εργασίας τα αποτελέσματα και υπολογίζουν τα λίτρα του νερού που εξοικονομήθηκαν. Η δράση συνεχίζεται και τον Μάιο. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα infographic παραθέτοντας τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους.

Φύλλο εργασίας "Ας δράσουμε τώρα! - Ας μειώσουμε το υδατικό μας αποτύπωμα!"

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ης εβδομάδας

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Το "Πράσινο" επιτραπέζιο

Ένα ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι από μαθητές του Ε1 του 8ου Δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα προσαρμογής σε αυτή.

Το "Πράσινο" επιτραπέζιο παιχνίδι δημιουργήθηκε στη web εφαρμογή Flippity.net μέσω των google spreadsheets από μία ομάδα μαθητών της Ε' τάξης, πρεσβευτών των Παγκόσμιων Στόχων εδώ και 2 χρόνια, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Πληροφορικής, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων.

Οι πληροφορίες των καρτών και των τετραγώνων αντλήθηκαν από έγκυρες ιστοσελίδες, όπως inactiveforabetterworld, Adaptive Greece, Ιστοσελίδα νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, National Geographic κ.α., ενώ οι εικόνες και τα video είναι δωρεάν χρήσης.

Το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού βρίσκεται επάνω στο ηλεκτρονικό ταμπλό, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο (i).

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο τετράγωνο 45, ξεκινώντας από το τετράγωνο 1. Το παιχνίδι παίζεται από 2 – 4 παίκτες (ηλικίας 11+) και ο κάθε ένας διαλέγει από ένα πιόνι διαφορετικού χρώματος. Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά εμπόδια ή βοήθειες: Θετικές, υπέρ της κλιματικής αλλαγής, ενέργειες τον βοηθούν να προχωρήσει μπροστά ενώ σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει σε προηγούμενα τετράγωνα. Ανάλογα, επίσης, με την απάντηση στην ερώτηση της κάρτας που θα δοθεί, ο παίκτης προχωρά μπροστά ή πίσω. Αν ένας παίκτης τραβήξει μία κάρτα που έχει ήδη απαντηθεί από άλλον παίκτη, τότε πρέπει να τραβήξει την επόμενη. Οι ερωτήσεις των καρτών βασίζονται σε video, ιστοσελίδες και αφίσες σχετικές με τις συνέπειες και τις ενέργειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Νικητής είναι ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στο τετράγωνο 45.
 
 

 

 

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

ΟΧΙ στον εκφοβισμό, ΝΑΙ στον αλληλοσεβασμό!

Στα πλαίσια των μαθημάτων Πληροφορικής και Ευέλικτης ζώνης, πέντε μαθητές του τμήματος Ε2 δημιούργησαν ένα anti-bullying βίντεο στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του εκφοβισμού στη διαδικασία της μάθησης και της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης του θύματος.

Η ομάδα των μαθητών συμμετείχε στην προετοιμασία του σεναρίου, της δημιουργίας των σκηνών με το λογισμικό Plotagon και τέλος στην ηχογράφηση των σκηνών, όπου το κάθε μέλος της ομάδας είχε και έναν συγκεκριμένο ρόλο.

Το video, που δημιουργήθηκε, είναι μία σχολική τηλεοπτική εκπομπή και χωρίζεται σε 3 μέρη: Στην εισαγωγή γίνεται μία επεξήγηση των όρων σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Στη συνέχεια, δίνεται ένας ορισμός αλλά και ένα παράδειγμα για κάθε τύπο εκφοβισμού, δηλαδή τον λεκτικό, τον σωματικό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying). Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του video, οι 3 πρωταγωνιστές, τα 3 θύματα bullying αποφασίζουν να μιλήσουν και να μην κρατούν άλλο μέσα τους τις άσχημες καταστάσεις που ζουν στο σχολικό τους περιβάλλον. Θέλοντας να τονιστεί ότι τα θύματα δεν είναι μόνα τους αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, δημιουργήθηκαν 3 σκηνές: Το θύμα του λεκτικού εκφοβισμού απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς του, του σωματικού εκφοβισμού στους γονείς του και του διαδικτυακού εκφοβισμού στις αρχές, δηλαδή στην αστυνομία. Έτσι μέσω ενός πεντάλεπτου video δόθηκε επεξήγηση των σχετικών με τον εκφοβισμό όρων, παρουσιάστηκαν οι συνέπειές του αλλά και λύσεις για τα θύματα-μαθητές.

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας