menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

¨όσον το επ’ εμοί …¨ (Φράση του Ρήγα Φεραίου: «όσο μου αναλογεί, όσο περνάει από το χέρι μου»)

Η προσπάθειά μας περιλαμβάνεται στην Ιδέα της «Διατήρησης-Αλλαγής». Η αειφορική κατεύθυνση της εκπαίδευσης είναι μια έννοια πολύ πιο περιεκτική από τις αναφορές στο φυσικό περιβάλλον, τονίζει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελεύθερη έκφραση, στην ελευθερία και αυτογνωσία (ατομική και εθνική) αλλά ταυτόχρονα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα (εθνική, πολιτιστική, ατομική) , την Ειρήνη και την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη (διαπολιτισμικότητα-πλουραλισμός). Υπό αυτή την έννοια, μια «αναγεννητική-αναζωογονητική» ματιά της Χάρτας του Ρήγα, του περιεχομένου, των ιδεών και των συμβολισμών της, θα προσφέρει κατανόηση και συνέχεια στους διαχρονικούς αγώνες του ανθρώπου για Ελευθερία, Πρόοδο, Κοινωνική Δικαιοσύνη, και θα δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα σημερινά σχετικά ερωτήματα και τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Βασική ιδέα επεξεργασίας και συζήτησης η ανάγκη διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας παντός είδους ¨τιμαλφή¨ (ιδέες, συναισθήματα, πρόσωπα, αντικείμενα …), από κάθε μορφής εχθρικών δυνάμεων.

Μέσο, η εικαστική αγωγή και αντικείμενο διαπραγμάτευσης το έργο της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, «Χειρόγραφα- θώρακες».

Στο έργο της Αθανασιάδη αποκαλύπτεται και τονίζεται το ευάλωτο εσωτερικό της ανθρώπινης ψυχής, η οποία υπόκειται μεν σε φυσική φθορά, αλλά διατηρεί μια πνευματικότητα, που μας εκτίθεται μέσα από το άναρχο ξεδίπλωμα συναισθημάτων και σκέψεων, μέσα από τη γραφή του Κ .Π. Καβάφη, που ρέουν από τα ενσωματωμένα χειρόγραφα. Όλη αυτή η αναφορά στον εσωτερικό κόσμο με τον οποίο χτίζεται το ¨εγώ¨ του καθενός και η προσπάθεια να παλέψει, να προχωρήσει. Στον αντίποδα του ¨εγώ¨ βρίσκεται το Μακρυγιάννικο ¨εμείς¨  του συλλογικού αγώνα, για να παλέψει, να προχωρήσει η κοινωνία στο σύνολό της (εθνική, πανανθρώπινη …).

Οι, κάθε φορά. «εχθρικές δυνάμεις» προσδιορίζουν και την ανάγκη καθώς και το περιεχόμενο διαφύλαξης, διατήρησης και ασφαλούς παράδοσης στους τελικούς παραλήπτες (στην περίπτωσή μας, τους Έλληνες πατριώτες και όχι μόνο- όλους τους υπόδουλους στον οθωμανικό ζυγό).

Μεσολαβώντας μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (παρουσίαση της Χάρτας και των μυστικών συμβόλων της, από τη Λήδα Βαρβαρούση, αντιστοιχίσεις αισθητικές και νοηματικές ανάμεσα στα δυο, υπό διερεύνηση θέματα,- το ¨εγώ¨ και το ¨εμείς¨ ,…), αξιοποιώντας πτυχές των θεμάτων μας στην υπηρεσία γνωστικών αντικειμένων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης, Γεωγραφίας, Ιστορίας …, καταλήξαμε στο τελικό προϊόν – αποτύπωμα επιτυχούς εικαστικού αποτελέσματος και κατανόησης των στόχων που ετέθησαν: τη δημιουργία του δικού μας θώρακα – γιλέκου προστασίας , διαφύλαξης και διατήρησης, με τη χρήση και αξιοποίηση υλικών (και περιεχομένου) που συντάσσονται με τις οικουμενικές έννοιες της γης και της παράδοσης και μεταφέρουν ένα μήνυμα με έμφαση στην περιβαλλοντική και πολιτισμική βιωσιμότητα..

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

« Η Φύση αναπνέει μέσα απ’ την καρδιά μας»

Αναφερόμενοι στη βιώσιμη ανάπτυξη εννοούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, χωρίς να αφαιρούμε τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να καλύψουν τις δικές τους μελλοντικές ανάγκες.  Έτσι, μέσα από την ανακύκλωση και την επανάχρηση ικανοποιούνται οι ανάγκες που έχουμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές με τα απόβλητα μας.  Γι’ αυτό τον λόγο τα θέματα της ανακύκλωσης και της επανάχρησης γίνονται το κατάλληλο εργαλείο και μέσο για την εκπαίδευση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα απ’ τα πεδία δράσης που μας πρόσφεραν οι συμμετοχές μας σε σχετικά και αλληλοσυμπληρούμενα προγράμματα (Erasmus+, Σχολικών δραστηριοτήτων, Επιμορφωτικών προγραμμάτων με δημιουργία εργαστηρίων και ανάπτυξη project …) ασχοληθήκαμε με πολλές πτυχές του θέματός μας, έχοντας ως βασικό άξονα πορείας το τρίπτυχο: Μείωση-Ανακύκλωση-Επαναχρησιμοποίηση. Έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα γεμάτο πορτφόλιο που περιέχει δράσεις και πρωτοβουλίες μας (δημιουργία έργων τέχνης, land art, παιχνιδιών, κατασκευή καπέλων και ρούχων, πρακτικών και χρηστικών αντικειμένων, όλα τα παραπάνω με χρήση φυσικών, ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών), αλλά και κοινωνικές παρεμβάσεις μας (δημιουργίες με διαφόρων ειδών καπάκια, τα οποία, μετά την έκθεση και προβολή τους, δόθηκαν μαζί με δεκάδες κιλά ακόμη σε σχετικό φορέα της περιοχής μας για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου ) κ.λ.π.

Επειδή, ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση είναι πάνω απ’ όλα και θέμα πολιτισμού αποφασίσαμε να κλείσουμε έναν κύκλο δράσεων με τη δημιουργία ενός θεατρικού δρώμενου, μέσω του οποίου επιχειρήσαμε μια ολιστική και πολυπρισματική προσέγγιση της ανακύκλωσης, επανάχρησης και κατ’ επέκταση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Αυτή ακριβώς την προσπάθειά μας, που αποτελεί ένα αυτόνομο τμήμα των συνολικών δράσεών μας, αποφασίσαμε να καταθέσουμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

«Ανθισμένα παρτέρια, ανθισμένες ψυχές»

Δημιουργία κήπου μέσα από βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές, συμπεριληπτικές δράσεις και εμπλοκές μαθητών, με σύγχρονη αντίληψη υιοθέτησης βιολογικών και βιώσιμων διαδικασιών, στάσεων και συμπεριφορών, απέναντι στη φύση, το περιβάλλον και τα προϊόντα της γης. Ένας κήπος, που πέρα απ’ την αισθητική παράμετρο, μέσα από την καλά σχεδιασμένη δομή και εκπαιδευτική του λειτουργία, αναδεικνύει σε μικροεπίπεδο την προσέγγιση και υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιεργεί την οικολογική-περιβαλλοντική συνείδηση, εστιάζει στην παρατήρηση και κατανόηση οικείων χώρων και των προβλημάτων τους, αλλά των τρόπων βελτίωσης της εικόνας και λειτουργικότητάς τους, εξοικειώνει τους μαθητές και την τοπική αγροτική κοινότητα με την ολιστική διαχείριση των προϊόντων και τους ευαισθητοποιεί σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση φιλικών ενεργειακών πόρων καθώς και εξοικονόμησης αυτών. Ουσιαστικά, ο σχολικός κήπος αποτελεί μια σύνθεση από εργαστήρια μελέτης, βιωματικής εφαρμογής και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα που ξεκινούν από το σεβασμό στη φύση και τη μη παραβίαση της κανονικότητάς της (επιλογή ενδημικών φυτών, παραδοσιακοί σπόροι…) , προχωράνε στη φιλική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης (φυσικά, επαναχρησιμοποιούμενα υλικά κατασκευής, κομποστοποίηση, μη χρήση φυτοφαρμάκων …) και φτάνουν σε επίπεδα οικονομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός,αξιοποίηση προϊόντων στην αγορά), και ιστορικής κατανόησης (μετανάστευση, εκβιομηχάνιση …), ως και σε επίπεδα τέχνης και εικαστικής παρέμβασης (land art, εικαστική παρέμβαση-από το χθες στο σήμερα …)

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας