menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ReUZ)

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως στους τελειόφοιτους μαθητές των εργαστηρίων, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, με στόχο την απόκτηση κοινωνικών και προ επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη σύνδεσή τους με την εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από τα εργαστήρια της Μαγειρικής και της Υδραυλικής. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και να βιώσουν από κοντά τον τρόπο που ένα υλικό το οποίο φαινομενικά μοιάζει άχρηστο, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πολύ χρήσιμο.

Η νέα μαθητική επιχείρηση με το όνομα REUZ δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας και έχει ως αντικείμενο την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από παλιά, χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη ή εργαλεία καθώς και τη τελική μεταποίησή τους σε χρηστικά αντικείμενα όπως κορνίζες, φωτιστικά, κρεμάστρες, ρολόγια, γλάστρες κ.α. Με το σύνθημα ...δες τα σκεύη σου αλλιώς τονίζεται η αξία και τα οφέλη της ανακύκλωσης και με την αξιοποίηση των εσόδων για τη στήριξη του σχολικού συσσιτίου για τους μαθητές του σχολείου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα δίνεται έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαθεματικού προγράμματος οι μαθητές κερδίζουν μια πραγματική βιωματική εμπειρία καθώς έχουν τη δυνατότητα να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, να μοιραστούν μεταξύ τους ρόλους και αρμοδιότητες, να λειτουργούν συνεργατικά σε ομάδες και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να αντιληφθούν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των στελεχών και των εργαζομένων της. Μαθαίνουν την έννοια της αυτο-απασχόλησης καθώς και τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών και επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα αναπτύσσουν κοινωνικές και προεπαγγελματικές δεξιότητες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οικιακά σκεύη και εργαλεία
Χρήση οικιακών σκευών και εργαλείων
Χρησιμότητα ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης
Γνωριμία με τα Ανακυκλώσιμα υλικά
Μετατροπή χρηστικής αξίας οικιακών σκευών και εργαλείων
Καλλιτεχνική επεξεργασία οικιακών σκευών και εργαλείων
Σχεδιασμός και δημιουργία χρηστικών αντικειμένων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διδασκαλία διερευνητικής - ομαδοκεντρικής μορφής, διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στις μεθόδους : παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας, πείραμα, δημιουργία ψηφιακών αρχείων, παρουσιάσεις, προβολές, χρήση ΤΠΕ, βιωματική εμπειρία. Έμφαση στην αυτενέργεια και αυτονόμηση των μαθητών και ενίσχυση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με μαθητές από άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαγειρική: Γνωριμία με τα οικιακά σκεύη και τη χρήση τους, Εισαγωγή στην έννοια της ανακύκλωσης, Ανακυκλώσιμα υλικά και τρόποι διαχείρισής τους
Υδραυλική: Αξιοποίηση “άχρηστων” υλικών και μετατροπή τους σε χρηστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, Χρήση και αξιοποίηση εργαλείων,
Καλλιτεχνικά: Καταιγισμός και αξιοποίηση ιδεών, Καλλιτεχνική επιμέλεια και δημιουργία αυτοσχέδιων χρηστικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά

Γλώσσα: Συμπλήρωση εντύπων, δημιουργία τραγουδιού

Κοινωνική αγωγή: Εξοικείωση με τη λειτουργία των τμημάτων μιας επιχείρησης, δεξιότητες παρουσίασης

 

 

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας