menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από ΕΝΕΕΓΥΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΝΕΕΓΥΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Θεραπευτικά παραμυθία και δεξιότητες ενεργού πολίτη»

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας βρίσκεται στην πόλη της Βέροιας στην περιοχή Εργοχώρι του Νομού Ημαθίας. Πρόκειται για μία σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν συνολικά 80 μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στους μαθητές/τριες που φοιτούν σ’ αυτό και οι ειδικότητες που προσφέρει είναι:

 • Για τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος οι ειδικότητες:

1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

3) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 • Για τον τομέα Μηχανολογίας:

1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 • Για τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας:

1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Για τον τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Αισθητικής Τέχνης

Προφίλ των μαθητών/τριών: Στη σχολική μονάδα φοιτούν μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση δυσκολίες επικοινωνίας, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές διαταραχές) καθώς και μαθητές/τριες οι οποίοι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος έχουν περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως ανάγνωση, αριθμητική, ξένες γλώσσες, όσο και των εγκάρσιων δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων είναι οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, οι επαγγελματικές δεξιότητες και η ικανότητα του ενεργού πολίτη.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Παπαγεωργίου Κυριάκος ΠΕ 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας επιδιώκει την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες μέσω προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διασχολικών συνεργασιών και ανταλλαγής καλών πρακτικών προκειμένου να αναπτύξουν τις ανωτέρω δεξιότητες και να καταστούν οι ίδιοι/ες ενεργοί πολίτες που θα προάγουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη τοπική κοινωνία της Βέροιας.

Η σχολική μονάδα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας εμπλέκεται ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία προάγουν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ειδικότερα τη φετινή σχολική χρονιά το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας θέλησε να προάγει τον 4ο στόχο: «Ποιοτική εκπαίδευση» ως τον στόχο «ομπρέλα» και προσέγγισε το θέμα σε συνδυασμό με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, κατά τα σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων προσεγγίσαμε το θέμα «Θεραπευτικά παραμυθία και δεξιότητες ενεργού πολίτη», έχοντας ως σύνθημα «Ενεργώ και μοιράζομαι μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών». Πραγματοποιήσαμε διασχολικές συνεργασίες με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πτολεμαΐδας, το Ειδικό Δημοτικό Καστοριάς και το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να κάνουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τους θεματικούς άξονες που επεξεργαζόμασταν από κοινού.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ:

ΣΤΟΧΟΣ 4- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που τέθηκαν ήταν:

 • Ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριων σχετικά µε τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσµο και ενθάρρυνσή τους να είναι ενημερωμένοι πολίτες για να αναλάβουν δράση.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές/τριες αμφότερων σχολικών πλαισίων.
 • Επίτευξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης (γλωσσικά, παραγλωσσικά, εξωγλωσσικά) μέσω των θεραπευτικών παραμυθιών σε διαφορετικές μαθητικές ομάδες (μαθητική ομάδα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πτολεμαΐδας, του Ειδικού Δημοτικού Καστοριάς και του 33ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης).

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που ετέθησαν και οι οποίοι προκύπτουν από τους θεματικούς άξονες των παραμυθιών σε συνδυασμό με τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης είναι:

16ος στόχος: Ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυροί θεσμοί

 • Να κατανοήσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να καλλιεργήσουν στάση ευθύνης στην εφαρμογή των δικαιωμάτων.
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες μας δεξιότητες ενσυναίσθησης.
 • Να διαμορφώσουν κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές.
 • Να σέβονται τη διαφορετικότητα ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, χώρας προέλευσης κ.λ.π.

13ο στόχος: Δράση για το κλίμα

 • Διάδοση των γνώσεων σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή.
 • Διαμοιρασμός ιδεών στην τοπική κοινότητα και σε άλλα σχολεία για το πώς οι στόχοι για την κλιµατική αλλαγή µπορούν να επιτευχθούν.
 • Ανάληψη δράσης για την επίτευξη των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιµατικής κρίσης.

Τα παραμύθια που επεξεργαστήκαμε και τα οποία αποτέλεσαν αφόρμηση για να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είχαν την εξής θεματολογία:

1) Παραμύθια με θεματικό άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα- δικαιώματα παιδιού.

2) Παραμύθια με θεματικό άξονα τη συναισθηματική ανάπτυξη και αυτονομία.

3)Παραμύθια με θεματικό άξονα τη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.

4) Παραμύθια με θεματικό άξονα την οικολογική συνείδηση.

Ως εκ τούτου έχοντας ως αφόρμηση τα παραπάνω παραμύθια πραγματοποιήσαμε εικονικά ταξίδια σε διάφορες χώρες του πλανήτη και μελετήσαμε τις παγκόσμιες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης που παρουσιάζει ο πλανήτης μας. Επεξεργαστήκαμε διαθεματικά τους παραπάνω στόχους, προκειμένου να τους κατανοήσουμε και δημιουργήσαμε πολυμεσικές αφίσες για να ευαισθητοποιήσουμε και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της Βέροιας.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 • Πολυμεσικές αφίσες στο ιστολόγιο του σχολείο
 • Πολυμεσικές αφίσες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Παρουσίαση δράσης στη μαθητική κοινότητα
 • Παρουσίαση δράσης στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Δημοσιεύσεις δράσεων στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία:

http://tee-eaav-veroias.ima.sch.gr/?p=722 (Πολυμεσική αφίσα για την ποιοτική εκπαίδεση) 

http://tee-eaav-veroias.ima.sch.gr/?p=733 (Πολυμεσική αφίσα για τις δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντισμό)

http://tee-eaav-veroias.ima.sch.gr/?p=740 (Πολυμεσική αφίσα για δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής)

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας