menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ...Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οι μαθητές της β΄γυμνασίου ( ενήλικες με βιοτικές δυσκολίες) δημιούργησαν το ηλεκτρονικό περιοδικό "Εσπερινή φωνή της β΄γυμνασίου" και το εμπλουτίζουν συνεχώς με άρθρα, φωτογραφίες, δικά τους ποιήματα, συνεντεύξεις, χρονογραφήματα, σκιτσα, προκειμένου να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους, τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς τους στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία σε μια εποχή εγκλεισμού λογω της πανδημίας.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

Αγαπώ... Φροντίζω... Προστατεύω

Οι μαθητές με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ήρθαν σε επαφή με κείμενα για το περιβάλλον, τη σημασία του, τους παράγοντες που το καταστρέφουν και την κλιματική αλλαγή. Προβληματίστηκαν για το μέλλον του πλανήτη μας, προχώρησαν σε δράσεις υπερ του περιβάλλοντος ( ανακύκλωση, φύτεμα, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, παραγωγή βιολογικών προϊόντων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...) και δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους, για να προβάλλουν στο σχολείο και στην κοινότητα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δράσεις έδρασαν μεμονωμένα ή συνεργάστηκαν ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ!

Οι μαθητές υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης, ερεύνησαν γι' αυτό, συγκέντρωσαν πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με αρχαιολόγο της εν λόγω εφορείας που τους μίλησε για το σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης τους, το φωτογράφισαν και δημιούργησαν παρουσίαση, κείμενα και ψηφιακό παιχνίδι στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα φάρσι για το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ!

Οι μαθητές υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης, ερεύνησαν γι' αυτό, συγκέντρωσαν πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με αρχαιολόγο της εν λόγω εφορείας που τους μίλησε για το σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης τους, το φωτογράφισαν και δημιούργησαν παρουσίαση, κείμενα και ψηφιακό παιχνίδι στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα φάρσι για το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

 

Μέθοδοι: μετωπική , συνεργατική, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, δημιουργική γραφή, χρήση Τ.Π.Ε.

Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας

Το παραμύθι " Το παιδί και το ψαράκι" παρουσιάζει ετυμολογικές οικογένειες λέξεων και προβάλλει την αξία της εργασίας, της θετικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της ζωής, την αξία της οικογενειακής συνοχής, της μόρφωσης, του αγώνα για τη ζωή. Διδάχτηκε στη Β’ τάξη του  Εσπερινού Γυμνασίου τόσο στο κανονικό τμήμα όσο και στο τμήμα υποδοχής στο μάθημα τηςΝεοελληνικής γλώσσας και στο μάθημα των Αγγλικών αντίστοιχα σε συνεργασία με τη συνάδελφο, Ιουλία- Μαρίνα Σαράντου.

 Ο/η  εκπαιδευτικός την α’ διδακτική ώρα επαναφέρει με σύντομη αναφορά στη μνήμη των μαθητών την προαπαιτούμενη γνώση που αφορά τις ετυμολογικές οικογένειες λέξεων. Ακολούθως, τους παροτρύνει να ακούσουν το παραμύθι «Το παιδί και το ψαράκι» που αφηγείται η ίδια με την παράλληλη προβολή εποπτικού υλικού(https://www.youtube.com/watch?v=lCzIU9ybRY8 0.00’-2.53’ χωρίς ήχο). Έπειτα οι μαθητές -με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού- βρίσκουν τις οικογένειες λέξεων που υπάρχουν στο παραμύθι έτσι όπως το αφηγήθηκε η εκπαιδευτικός προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μαθήματος. Με τη βοήθεια του καθηγητή χωρίζονται σε τρεις ομάδες και δημιουργούν συννεφόλεξα με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού εργαλείου web2.0 wordart.com.  Τη β’ διδακτική ώρα συζητούν τις αξίες και τους τρόπους ζωής που αναδεικνύονται μέσα από το παραμύθι, τις καταγράφουν  στον ασπροπίνακα της ηλεκτρονικής τάξης και δίνουν τη δική τους συνέχεια δημιουργώντας δύο νέα παραμύθια. Τα παραμύθια αυτά οι δύο ομάδες( θαλασσόλυκοι, Ψαράδες ) τα γράφουν και η τρίτη( e-θαλάσσιοι ) το δικό της αναλαμβάνει να το κάνει κολλάζ με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού εργαλείου web2.0 https://www.fotor.com  με εικόνες από το https://pixabay.com. Στο τέλος γίνεται η παρουσίαση όλων των εργασιών στην τάξη και η αξιολόγησή τους στην ολομέλεια.

   Κατά τη διδασκαλία του παραμυθιού στα αγγλικά στο τμήμα υποδοχής , έπειτα από την αφήγηση του παραμυθιού από την εκπαιδευτικό, δίνεται έμφαση στις έννοιες της εργασίας και στις μεθόδους ψαρέματος στις χώρες καταγωγής των μαθητών και στην Ελλάδα. Στο τέλος καταγράφονται οι έννοιες αυτές στα αγγλικά και στα φάρσι και οι μαθητές συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συννεφόλεξου με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού εργαλείου web2.0 wordart.com.  

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

Αγαπώ... Φροντίζω... Προστατεύω

Οι μαθητές με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ήρθαν σε επαφή με κείμενα για το περιβάλλον, τη σημασία του, τους παράγοντες που το καταστρέφουν και την κλιματική αλλαγή. Προβληματίστηκαν για το μέλλον του πλανήτη μας, προχώρησαν σε δράσεις υπερ του περιβάλλοντος ( ανακύκλωση, φύτεμα, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, παραγωγή βιολογικών προϊόντων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...) και δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους, για να προβάλλουν στο σχολείο και στην κοινότητα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δράσεις έδρασαν μεμονωμένα ή συνεργάστηκαν ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας.

Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λ.Τ.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ...Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οι μαθητές της β΄γυμνασίου ( ενήλικες με βιοτικές δυσκολίες) δημιούργησαν το ηλεκτρονικό περιοδικό "Εσπερινή φωνή της β΄γυμνασίου" και το εμπλουτίζουν συνεχώς με άρθρα, φωτογραφίες, δικά τους ποιήματα, συνεντεύξεις, χρονογραφήματα, σκιτσα, προκειμένου να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους, τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς τους στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία σε μια εποχή εγκλεισμού λογω της πανδημίας.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας