menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

ΑΛΛΑΖΩ ΣΗΜΕΡΑ ↔ΕΠΗΡΕΑΖΩ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Το πρόγραμμα αφορά ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας πολιτότητας και της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας με έναρξη τη διερεύνηση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός ενεργού πολίτη.

Παράλληλα, προσδοκά στην διαμόρφωση θετικών και κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ζωή. Ταυτόχρονα, επιχειρεί την υιοθέτηση των στάσεων και συμπεριφορών αυτών από τα παιδιά με προσανατολισμό να βαδίσουν μεγαλώνοντας με αυτές ως αρχές και αξίες.

Η οργάνωση του προγράμματος στηρίχθηκε στη διερευνητική μάθηση, στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη συστημική προσέγγιση. 

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε 5 φάσεις οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Φάση 1 – Γνωριμία και έρευνα

Αρχικά, τα παιδιά γνώρισαν τον ΟΗΕ και τους στόχους του. Επεξεργάστηκαν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την προβολή κατάλληλων βίντεο, από τη συμμετοχή σε συζητήσεις και από την διερεύνηση του όρου. Γνώρισαν την AGENDA 2030 προσεγγίζοντας τους λόγους διατύπωσης αυτής της συμφωνίας και τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από οπτικοακουστικό υλικό.

Με κατάλληλες δραστηριότητες κατάφεραν να κατανοήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδεικνύονται τα διάφορα ζητήματα που προβληματίζουν και επηρεάζουν την βιωσιμότητα, την καλή και ποιοτική ζωή.

Φάση 2 – Εμβάθυνση στους στόχους

Στην πορεία επεξεργάστηκαν κάθε στόχο ξεχωριστά. Αλληλεπίδρασαν σχετικά με το περιεχόμενο κάθε στόχου αλλά και το αντίστοιχο λογότυπο. Η Μαλάλα, ήταν συνοδοιπόρος μας σε αυτή την προσπάθεια. Μάθαμε την ιστορία της, εμπνευστήκαμε και θέσαμε τους δικούς μας στόχους για να επιτευχθούν οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα παιδιά συνέδεσαν τους στόχους με εικόνες από την πραγματική ζωή, αναρωτήθηκαν γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά και πρότειναν τι μπορούν να κάνουν για να λύσουν τα διάφορα ζητήματα. Κατέγραψαν τις απόψεις τους για τους στόχους που τα ενδιέφεραν περισσότερο και συζήτησαν σε μικρές ομάδες για τις δράσεις που θα υλοποιήσουν.

Φάση 3 – Ώρα για δράση

Έπειτα, επέλεξαν τους στόχους τους οποίους θέλουν να επεξεργαστούν περισσότερο και για τους οποίους μπορούν να οργανώσουν δράσεις. Δούλεψαν σε μικρές ομάδες με κριτήριο την επιλογή του στόχου και οργάνωσαν δράσεις. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις εντός σχολείου και υιοθετήθηκαν στάσεις και συμπεριφορές, με βάση όσα έμαθαν για τους παγκόσμιους στόχους, που μπορούν να εφαρμοστούν και αφορούν τη σχολική καθημερινότητα.

Συντόνισαν τις προσπάθειές τους για τη μείωση χρήσης του νερού στο σχολείο, την εξοικονόμηση πόρων (χαρτιών, υλικών), την ανακύκλωση προϊόντων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, δημιούργησαν αφίσες για να ενημερώσουν τον κόσμο για την ισότητα των φύλων, αξιολόγησαν τα παιχνίδια και επέλεξαν να μην τα διαχωρίζουν ανάλογα με το φύλο, συνέλλεξαν υλικά από την τάξη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτίσουν (ξύλινα και πλαστικά τουβλάκια διάφορων μεγεθών) σχολεία και νοσοκομεία όπου δεν υπάρχουν κα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η εκπαίδευση μεταφέρθηκε εξ αποστάεως. Ωστόσο, τα παιδιά συνέχισαν να επεξεργάζονται τους στόχους και να δρουν θετικά απέναντι στα όσα ορίζονται στην AGENDA 2030 στο σπίτι και τη γειτονιά τους.

Έφτιαξαν αποκριάτικες στολές από ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά που μεταποίησαν, ντύθηκαν «ρόλους» όπως ζώα, φυτά, πλανήτης Γη για να στείλουν μήνυμα προστασίας τους,  αλλά και «Πουλί της Ειρήνης» προκειμένου να διαδώσουν την παγκόσμια ανάγκη για ειρήνη, εξερεύνησαν τα προϊόντα που υπάρχουν στο σπίτι για το σήμα της ανακύκλωσης και βρήκαν τρόπους να τα επαναχρησιμοποιήσουν, φρόντισαν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, συμμετείχαν στην ώρα της γης και διέδωσαν στη γειτονιά τους, με αφίσες, λεπτομέρειες για τη δράση αυτή κα.

Φάση 4 – Αναστοχασμός

Τα παιδιά αναστοχάστηκαν όσα έμαθαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους για τον κόσμο γύρω τους και πώς αυτός λειτουργεί. Κάποιες από τις απόψεις των παιδιών: «Δεν πρέπει να μην μας νοιάζει», «Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι», «Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν παιχνίδια, φίλους και σχολείο», «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν σκουπίδια», «Αν προσέξουμε όλοι, θα ζούμε σε ένα καλύτερο κόσμο» κα.

Φάση 5 – Διάχυση αποτελεσμάτων

Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσες και μηνύματα ώστε να φτάσει η φωνή τους παντού. Η προσπάθειά τους αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα του σχολείου και σε αρμόδιους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

COVID 19, μια νέα πραγματικότητα!

Στην προσπάθεια μας ως σχολική μονάδα να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας, βρήκαμε αρωγό μας το θεατρικό παιχνίδι. Μετά την πρώτη καραντίνα όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε η ανάγκη στον καθένα μας να επικοινωνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του.

Η δράση κινήθηκε κυρίως σε 2 άξονες

  • Έκφραση μέσα από δράσεις
  • Συζήτηση με την ομάδα

ΦΑΣΗ 1

Στόχος: Διαφορετικοί τρόποι έκφρασης και επικοινωνίας

  • Ανακαλύπτοντας νέους τρόπους μέσω αισθησιοκινητικών δράσεων, να επικοινωνώ και να έχω επαφή μαζί σου από απόσταση.
  • Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τα συναισθήματα σου παρατηρώντας την στάση σώματος και τα μάτια σου. Συναισθήματα πίσω από μια μάσκα.

ΦΑΣΗ 2

Στόχος: Κοινά συναισθήματα και βιώματα. Κανείς δεν είναι μόνος του.

  • Δραματοποίηση και παρουσίαση ατομικών αυτοσχεδιασμών για το πώς πέρασα το χρονικό διάστημα της καραντίνας.
  • Κυρίαρχα συναισθήματα που βίωσα, παρουσίαση με διάφορους τρόπους

 ( μουσική, εικαστική απεικόνιση, ταμπλο βιβαν, κ.α)

ΦΑΣΗ 3

Στόχος: Εγώ μέρος ενός συνόλου/ Συμμετέχω και δρω

  • Παρατηρώντας τις νέες συνθήκες ως μέρος ενός κοινωνικού συνόλου, αλλαγές και προσαρμοστικότητα.
  • Λαμβάνοντας νέες πληροφορίες από τα μέσα πληροφόρησης, διαχείριση και κατανόηση.
  • Συζήτηση με την ομάδα.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

 Παίζοντας με αυτό που δεν γνωρίζω και ενδεχομένως μου δημιουργεί διάφορα αρνητικά συναισθήματα, κάνω το αόρατο, ορατό και την ανησυχία μου παιχνίδι.

  • Σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή αξεσουάρ, παρουσίαση και βιντεοσκόπηση δρωμένου.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας