Ανάπτυξη ΔιαλόγουΟ διάλογος που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Θεσμού είναι πολυεπίπεδος. Έχει ως στόχο την ενημέρωση, τη συμμετοχή στο διάλογο ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ευρύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη εξέλιξη των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας. 

Η διαδικασία διαλόγου διαρκεί 4 μήνες (Δεκέμβριος 2016-Μάρτιος 2017) και πραγματοποιείται με διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής (απλή συμμετοχή, ομάδες διαλόγου, ηλεκτρονική συμμετοχή/ ψηφοφορία).