ΕποπτείαΤο Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό των βραβείων, ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων των βραβείων συνάδουν με τη βασική φιλοσοφία του θεσμού Bravo. Ο θεσμός Bravo από την ίδρυσή του το 2010, προωθεί την ενεργό εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού συμμετόχων/κοινωνικών εταίρων από διαφορετικές ομάδες στη διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο την αφύπνιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύσταση & ρόλος

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή για τις επιχειρηματικές πρακτικές αποτελείται από δύο υπο- ομάδες:
  • την βασική Ομάδα Εργασίας (core group) &
  • την ευρύτερη Επιστημονική Επιτροπή
Η βασική Ομάδα Εργασίας έχει την ευθύνη της κατάρτισης ενός σχεδίου με την περιγραφή της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού, τις κατηγορίες των διακρίσεων, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών. Το σχέδιο αυτό στη συνέχεια αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προς ευρύτερη διαβούλευση προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά με τις παρατηρήσεις τους στη μεθοδολογία και δομή των Βραβείων, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη φιλοσοφία του Θεσμού.
 
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους εταιριών, επιχειρηματικών και Θεσμικών φορέων με κατάρτιση,  τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.   

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από:

1.Ρένα Κουμάντου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής (μέλος core group)
2.Μυρτώ Κονταξή, Communication Manager, Group Sustainable Development, S&B (μέλος core group)
3.Διονυσία (Σίσσυ) Ηλιοπούλου, Expert in Strategic Communications & Sustainability Expert (μέλος core group)
4.Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
5.Μάρκο Λουκογιαννάκη, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)
6.Γεωργία Μουρλά, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού,  Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων, Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια )
7.Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
8.Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
9.Παναγιώτη Χαμπεσή, Στέλεχος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών,(ΕΕΤ).

Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση της επιτροπής των ακαδημαϊκών και των ομάδων των κοινωνικών εταίρων και το ΔΣ του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης. 
 

Β. ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΩΝ ΜΚΟ

Για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο καθώς και διαφάνειας, συστάθηκε ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία προσκλήθηκε να προσαρμόσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των πρακτικών που έχουν κατατεθεί στα Βραβεία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ.

Η εν λόγω ειδική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται αντίστοιχα από εκπροσώπους με κατάρτιση και τεχνογνωσία σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών της τοπικής και δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας πολιτών καθώς και στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Στην εν λόγω ειδική Επιστημονική Επιτροπή συμμετείχαν οι:

10.Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Marketing & Fundraising, Παιδικά χωριά SOS 
11.Ελένη Μυριβήλη, Eντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων 

με στόχο να προσαρμόσουν τα κριτήρια αξιολόγησης στα δεδομένα και τις ανάγκες των ΜΚΟ και των Δήμων που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.
 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τόσο για τις επιχειρηματικές όσο και για τις πρακτικές των ΜΚΟ/ΟΤΑ δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.