Χαρακτηριστικά ΘεσμούΟ τρόπος που αναπτύσσεται ο διάλογος μέσω του Θεσμού Bravo, τον καθιστούν έγκυρο και έγκριτο Θεσμό σε ότι αφορά τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης με αποδοχή σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.


Διευρυμένος Χαρακτήρας

Μια ευρεία ομάδα κοινωνικών εταίρων εξασφαλίζει την σωστή αντιπροσώπευση εμπλεκομένων:
-Θεσμικοί Φορείς
-Επιχειρηματικοί Φορείς
-Κοινωνικοί Φορείς
-Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
-Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Κοινωνίας Πολιτών

Εγκυρότητα

Μια ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή με την υποστήριξη επίσημων φορέων έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του Θεσμού, καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Εθνικός & Διεθνής Χαρακτήρας

Ο Θεσμός τελεί υπό την αιγίδα των Θεσμικών Φορέων της χώρας.
Στηρίζεται στις αρχές και τις απαιτήσεις διεθνώς
αναγνωρισμένων προτύπων.
Έχει την υποστήριξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Διαφάνεια

Η διοργάνωση του Θεσμού καθώς και η διαδικασία διαλόγου και αξιολόγησης ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από ελεγκτικό φορέα.

Ανεξαρτησία

Οι Κοινωνικοί Εταίροι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και εθελοντικά στη διαδικασία του Διαλόγου.

Εξέλιξη

Βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής συμβάλλοντας στην εξέλιξη των Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην χώρα μας.