menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Αφίσα για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας

Τα παιδιά ζωγράφισαν αφίσα με ένα δέντρο που στα φύλλα του είχε μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμιση ενεργειακών πόρων.

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Σκέφτομαι καλά, μαθαίνω να νοιάζομαι, να δρω και να ζω σωστά

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ενδεικτικά:
 Να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν ορισμένες βασικές αξίες για τη διατήρηση της υγείας τους.
 Να αποκτήσουν κατανόηση και ενσυναίσθηση για τους άλλους
 Να έχουν αυτοσεβασμό για τα ίδια και σεβασμό για το διπλανό.
 Να κατανοήσουν τη σημασία των κανόνων ευγενούς συμπεριφοράς ως μέσο αλληλεπίδρασης στις σχέσεις τους με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 Να συνεργάζονται ομαδικά για ένα κοινό σκοπό, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα αλλά και την αυτοεκτίμηση τους μέσα από την αναγνώριση της προσφοράς τους και την ευρύτερη αποδοχή μέσα από το κοινωνικό περίγυρο.
 Να αποκτήσουν σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, κατανοώντας τις σχέσεις εξάρτησης και αλληλεπίδρασης με αυτό.
 Να εξοικειωθούν με βιώσιμες περιβαλλοντικές τεχνικές, όπως η ανακύκλωση.
 Να διαχειρίζονται τυχόν συγκρούσεις.
 Να κατανοήσουν τη βαρύνουσα σημασία της σωστής διατροφής και της καθαριότητας, πρωτίστως για τα ίδια και δευτερευόντως για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.
 Να αναπτύξουν τις συνήθειες που απαιτούνται, δηλαδή να προαχθούν σωστές διατροφικές συνήθειες, καθώς και συνήθειες ατομικής υγιεινής.
 Να υιοθετήσουν ένα κώδικα αξιών, κοινό για όλους τους ανθρώπους αλλά παράλληλα ...
 Να μάθουν να σέβονται την διαφορετικότητα του καθενός, όπου και αν αυτή εντοπίζεται. (π.χ απόψεις, προτιμήσεις, κ. ο. κ)
 Να λειτουργούν με γνώμονα το αντικειμενικά σωστό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και να κατανοούν ότι οι κανόνες δεν απορρέουν ως εντολή από τον κόσμο των ενηλίκων αλλά είναι κάτι πάνω απ’ όλους.
 Να αναβαθμιστεί το κλίμα της σχολικής τάξης!

Η συγκεκριμένη δράση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση σε πολλά πεδία, προκειμένου τα παιδιά να εργασθούν και να εμβαθύνουν ποικιλοτρόπως, αποκτώντας διάφορες δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο.
Υλοποιήθηκε μέσα από το πρίσμα ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο συμπεριλάμβανε διδακτικές δραστηριότητες προτεινόμενες από τη Νηπιαγωγό αλλά και δραστηριότητες που προκύπτουν αυθόρμητα από τα λαμβανόμενα ερεθίσματα και τις επιθυμίες των παιδιών.


Συμπληρωματικά, συμπεριελάμβανε και θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησαν τα παιδιά, όπως το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΓΗ – ΑΕΡΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ με βασικό σημείο αναφοράς την κραυγή βοήθειας προς τα παιδιά από τα ζώα του δάσους, κ.ο.κ.

 

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Καλή Υγεία και Ευημερία

Η συγκεκριμένη δράση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση σε πολλά πεδία, προκειμένου τα παιδιά να εργασθούν και να εμβαθύνουν ποικιλοτρόπως, αποκτώντας διάφορες δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

Υλοποιήθηκε μέσα από το πρίσμα ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο συμπεριλάμβανε διδακτικές δραστηριότητες προτεινόμενες από τη Νηπιαγωγό αλλά και δραστηριότητες που προκύπτουν αυθόρμητα από τα λαμβανόμενα ερεθίσματα και τις επιθυμίες των παιδιών.

Αξιοποιήθηκαν βιβλία εκπαιδευτικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, παιχνίδια και λογισμικά με θέμα την ανακύκλωση, φύλλα εργασίας αλλά και ελεύθερες δημιουργίες.

Συμπληρωματικά, συμπεριελάμβανε και θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησαν τα παιδιά, όπως το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΓΗ – ΑΕΡΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ με βασικό σημείο αναφοράς την κραυγή βοήθειας προς τα παιδιά από τα ζώα του δάσους, κ.ο.κ.

Το πολύ βασικό για εμάς είναι ότι τα παιδά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κινητοποιώντας και συμπαρασύροντας τους γονείς τους. Υιοθέτησαν, μέσω της βιωμένης συνήθειας, πολλές συμπεριφορές εναρμόνισης με το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα