menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Εικονικός Συμψηφισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης στα πλαίσια της δράσης "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ." πραγματοποίησε τον εικονικό συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθώντας να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητο υλοποίησε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Το σχολείο μας, στα πλαίσια εφαρμογής του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού προέβη στην τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών στη στέγη του, με σκοπό την αντιστάθμιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρούσα αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα που θα καταστήσει το σχολείο  πρωτοπόρο στην εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους ενέργειας και απελευθέρωση κονδυλίων για άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, με την εξοικονόμηση ενέργειας θα μειωθεί σημαντικά και το ανθρακικό αποτύπωμα των δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως απαιτείται και από τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαταστάθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης και η καινοτομία του εντοπίζεται στο ότι θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα διατεθεί στον Δήμο Μυτιλήνης και θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες μίας κοινωνικής δομής (4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης) η οποία μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, καθιερώνεται ο λεγόμενος Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ (π.χ. Φωτοβολταϊκά) χωρίς να απαιτείται η παραγωγή και η κατανάλωση της ενέργειας να γίνεται στον ίδιο χώρο. 

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ως σχολική μονάδα θα είμαστε σε θέση να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Υπολογίζουμε ακόμη ότι με βάση την 20ετή διάρκεια ζωής του έργου, θα γίνει απόσβεση στα επόμενα 8 χρόνια και έπειτα θα υπάρξει όφελος από την παραγόμενη ενέργεια.

Η απόκτηση τεχνικής εκπαίδευσης από τους εμπλεκόμενους μαθητές σε θέματα που αφορούν τις ήπιες μορφές ενέργειας αλλά και τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου. Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, με αυτό το έργο του επιδιώκει να μεταδώσει την τεχνογνωσία του και σε άλλα σχολεία, για τη δημιουργία ενός δικτύου πιλοτικών παραγωγικών μονάδων, που θα μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν.

Για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας, εμπλέχτηκαν και συνεργάστηκαν οι μαθητές από τις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτρολογική Μελέτη Εγκατάστασης και Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος), των Δομικών Έργων (Χωροθέτηση Πλαισίων Φωτοβολταϊκού Συστήματος), των Μηχανολόγων (Δημιουργία Στηριγμάτων Φωτοβολταϊκού Συστήματος) και των Πληροφορικών (Online Σύνδεση Συστήματος για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της ροής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο).

Τέλος, σε συνεργασία με το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα υλοποιούνται εναέριες επιθεωρήσεις, με τη χρήση Drone, των Φωτοβολταϊκών Πάνελ.

Το έργο αυτό δείχνει τον δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα μπορεί να εξοικονομεί ετησίως εκατομμύρια ευρώ και να τα κατευθύνει σε αναπτυξιακές δράσεις ή δράσεις κοινωνικής πολιτικής χάρη στην εικονική αυτοπαραγωγή. Η εγκατάσταση του έργου ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΗΕ.

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Η εφαρμογή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Οι μαθητές της Α' Τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, θέλοντας να μειώσουν τη χρήση πλεονάζοντος χαρτιού (για πληροφοριακό υλικό) δημιούργησαν μία εφαρμογή, με την οποία μπορεί κάποιος να έλθει σε επαφή και να επικοινωνήσει με το σχολείο, να βρει πληροφορίες για τις ειδικότητες και το πρόγραμμα του σχολείου.

Ουσιαστικά η εφαρμογή αυτή προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο του σχολείου. 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας