menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

URRRGENT! Europe’s knocking at the door: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος: “URRRGENT! Europe’s knocking at the door: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεργατικού eTwinning έργου με τίτλο: URRRGENT! Europe’s knocking at the door. Πρόκειται για δράσεις που υλοποιήθηκαν αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και ήταν ενταγμένες στο Διεθνές έργο: Climate Action Project του Koen Timmers. Στόχος μας ήταν να συνεργαστούν οι μαθητές 2 σχολείων (Στόχος 17), κάνοντας χρήση της Αγγλικής Γλώσσας και των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής (Στόχος 13) προωθώντας δράσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα στα σχολεία μας, στις πόλεις μας, στις χώρες, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο μήνας Οκτώβριος αφιερώθηκε στο συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος για την υλοποίηση του οποίου δημιουργήθηκαν 4 θεματικές εβδομάδες με τους αντίστοιχους τίτλους:

1η εβδομάδα: Τι είναι κλιματική αλλαγή

2η εβδομάδα: Αιτίες και αποτελέσματα

3η εβδομάδα: Συνεισφορά και ιδέες

4η εβδομάδα: Συζήτηση

 

1η εβδομάδα: Τι είναι κλιματική αλλαγή;

Κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές από το συνεργαζόμενο σχολείο της Ισπανίας (Καταλονία) επιδόθηκαν σε έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αξιοποιώντας το web2.0 εργαλείο Bubbl.us δημιούργησαν κοινό εννοιολογικό χάρτη

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε κοινό βίντεο όπου οι μαθητές του σχολείου μας ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο αναπαριστούν τα ευρήματα της έρευνας.

2η εβδομάδα: Αιτίες και αποτελέσματα

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα web2.0 εργαλεία Postermywall, Canva και δημιούργησαν πόστερ προκειμένου να δείξουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα πόστερ συγκεντρώθηκαν σε ένα κοινό ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.flipsnack.com/FA68E5AD75E/climate-change-causes-and-effects.html

3η εβδομάδα: Συνεισφορά και ιδέες

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι μαθητές με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο προτείνουν ιδέες για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής σε 2 βίντεο που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. (Ελληνικό βίντεο: Climate change-Solutions: https://youtu.be/DdefVgoGn8k)

4η εβδομάδα: Συζήτηση

Πρόκειται για την υλοποίηση μίας κοινής βιντεοσυζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή σε πραγματικό χρόνο με τους συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο και συζητούν προτείνοντας λύσεις ώστε να αποφευχθεί η κλιματική αλλαγή. (https://youtu.be/02Z-1-kPd2c)   

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

"Όμορφοι Άνθρωποι"

Στάδια προσέγγισης του σχεδίου μαθήματος:

Το σχέδιο μαθήματος: "Όμορφοι Άνθρωποι" υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανεξάρτητου συνεργατικού έργου με τίτλο: "Beatiful People" με το σχολείο Petar Pop Arsov Primary School of Skopje (FYROM). Στόχος μας ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν σε κοινό πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες και να γνωρίσουν τους "Δίκαιους των Εθνών", τους υποδειγματικούς εκείνους ανθρώπους που υπογραμμίζουν με τις πράξεις τους τη δυνατότητα των ατόμων να κάνουν επιλογές και να λαμβάνουν αποφάσεις για το καλό των άλλων, ακόμη και σε περιόδους ύψιστου κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια τη δική τους και της οικογένειάς τους. Η εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2017 κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του μαθήματος της γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού "3η Ενότητα: 28η Οκτωβρίου", που αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια του πολέμου του 1940 και της κατοχής. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω ενδεικτικά βήματα: 

1)Με βάση τα παραπάνω κείμενα του βιβλίου της γλώσσας, ο δάσκαλος εκκινεί έναν διάλογο με τους μαθητές γύρω από τα γεγονότα της περιόδου αυτής και συζητά τη δυνατότητα ανάληψης ενός προγράμματος που θα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες, όπως και το Ολοκαύτωμα και τους "Δίκαιους των Εθνών" (όροι άγνωστοι μέχρι σήμερα για τους μαθητές). Ο δάσκαλος εξηγεί σε γενικές γραμμές και ξεκινά διάλογος - συζήτηση. 

2) Με τη συναίνεση των μαθητών ξεκινά η επεξεργασία του προγράμματος. Ο δάσκαλος συστήνει, προβάλλει και μεταφράζει στα ελληνικά την ταινία: "Renée Molho - A bookstore in six chapters", Centropa Website: http://www.centropa.org/centropa-cinema/renee-molho-bookstore-six-chapters?subtitle_language=

3) Με αφορμή την παραπάνω ταινία ο δάσκαλος εισάγει και παρουσιάζει το Ολοκαύτωμα στους μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο για την ηλικία τους χωρίς αποτρόπαιες ή βίαιες εικόνες (Μεθοδολογία για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη σχολική ηλικία θα μπορούσε να αναζητηθεί στο: http://www.yadvashem.org/ ). Διάλογος και επίλυση αποριών. 

4) Ο δάσκαλος ανακαλεί την εμπειρία και τη μνήμη των μαθητών από το φίλμ που παρακολούθησαν, θέτοντας τους τα παρακάτω ερωτήματα:

- Ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που βοήθησαν την οικογένεια Μόλχο;

- Τι τους κάνει ξεχωριστούς, "όμορφους";

- Τι έκανε ο καθένας/ η καθεμιά για να τους θεωρούμε ξεχωριστούς και όμορφους;

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τους "Δίκαιους των Εθνών" στο φιλμ και υπογραμμίζουν τα χαρακτηριστικά τους.

5) Επεξεργασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνονται 8 διαφορετικά χαρτάκια, που το καθένα περιέχει μία έννοια, π.χ. ελευθερία γνώμης, ασφάλεια, προσφορά. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αναδείξει και να παρουσιάσει από τις 8 έννοιες μόνο εκείνες που ανήκουν στα δικαιώματα της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ στη συνέχεια κάθε ομάδα καλείται να αναφέρει και να αναδείξει τις αξίες της ομάδας που ανήκει και εν τέλει της τάξης μας. Ο δάσκαλος καταγράφει τις αξίες που προτείνει κάθε ομάδα στην πυραμίδα αξιών της τάξης, που προβάλλεται στον πίνακα της αίθουσας. Έτσι δημιουργείται η πυραμίδα αξιών της τάξης μας.

6) Με τις αξίες από την πυραμίδα αξιών οι μαθητές κατασκευάζουν την ουρά ενός χαρταετού, μια και αυτός δε γνωρίζει σύνορα, ενώ μας υπενθυμίζει συνεχώς τις αξίες που πρέπει να μας διέπουν. Ο χαρταετός αναρτάται σε εμφανές σημείο της τάξης.

7) Επεξεργασία της 6ης ενότητας στο βιβλίο της γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού: "Οι φίλοι μας, οι φίλες μας". Συζήτηση για τη φιλία, τον αλτρουισμό και την αλληλοβοήθεια. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ως εργασία τη δημιουργία ενός κειμένου ή μιας σύντομης παρουσίασης power point για τη φιλία. Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

8) Συμμετοχή της τάξης στο πρόγραμμα "Crocus" του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας στην Αθήνα. Κάθε μαθητής σπέρνει το δικό του φυτό, έναν κίτρινο κρόκο, σε παρτέρι του σχολείου μας στη μνήμη του 1,5 εκατομμυρίου Εβραιόπουλων και στις χιλιάδες άλλων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Όταν ανθίζουν οι κρόκοι στις αρχές της Άνοιξης, θυμόμαστε τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Το παρτέρι αυτό το υιοθετήσαμε ως τάξη, ώστε τα παιδιά να φροντίζουν και να περιποιούνται τα λουλούδια τους. Με την πρακτική αυτή ουσιαστικά ενισχύουμε τους μαθητές μας και ως προς τις αειφόρες, φιλοπεριβαλλοντικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετούν και να ακολουθούν. 

9) Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και το ερώτημα: "Ποια χαρακτηριστικά κάνουν έναν άνθρωπο ωραίο;" ο δάσκαλος υπενθυμίζει στους μαθητές τους "Δίκαιους των Εθνών". Οι μαθητές προτείνουν τα χαρακτηριστικά ενός "Ωραίου Ανθρώπου" και ο δάσκαλος τα τοποθετεί σε εννοιολογικό χάρτη στον πίνακα.

10) Οι μαθητές αναλαμβάνουν ως εργασία να μας παρουσιάσουν είτε σε κείμενο, είτε ως παρουσίαση ένα άτομο που γνωρίζουν από το άμεσο, οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του τόπου ή της χώρας τους που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως "Όμορφο Άνθρωπο". Οι μαθητές παρουσιάζουν την εργασία που τους ανατέθηκε.

11) Ο δάσκαλος συστήνει, παρουσιάζει και μεταφράζει το φιλμ: "Matilda Kalef: Three promises" από το Centropa Website: http://www.centropa.org/centropa-cinema/matilda-kalef-three-promises?subtitle_language= Οι μαθητές το παρακολουθούν, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να απαντήσουν στον στόχο: "Αναγνωρίστε έναν όμορφο άνθρωπο στο φιλμ", καθώς και στα ερωτήματα: "Τι τον κάνει "όμορφο"; Τι έκανε για να αξίζει τον τίτλο του "Δίκαιου των Εθνών"; Συζήτηση και επεξεργασία του στόχου και των ερωτημάτων.

12) Κατασκευή ευχητήριας κάρτας. Οι μαθητές κατασκευάζουν κάρτες, όπου γράφουν ευχές για τα παιδιά όλου του κόσμου. Οι ευχές αυτές κρεμάστηκαν στο δέντρο που βρίσκεται στο παρτέρι που υιοθετήσαμε στην αυλή του σχολείου μας.

13) Παίζουμε το παιχνίδι  για την ενσυναίσθηση και τη διαφορετικότητα "Κάνε ένα βήμα μπροστά" από τις δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, σελ. 46-52. Με σκοπό να αναπτύξουμε στους μαθητές ενσυναίσθηση προς όσους είναι διαφορετικοί, να ενημερωθούν για την ανισότητα ευκαιριών στην κοινωνία και να εντοπίσουμε πιθανές συνέπειες του να ανήκει κανείς σε ομάδες μειονοτήτων. 

14) Οι μαθητές αναλαμβάνουν ως εργασία: " Να κάνουν μια έρευνα για τους "Δίκαιους των Εθνών" και να ετοιμάσουν ένα σύντομο κείμενο ή μια παρουσίαση με το πρόσωπο που επέλεξαν. Ο δάσκαλος τους παρέχει τις παρακάτω ενδεικτικές διευθύνσεις:

Προετοιμασία στα αγγλικά με τη βοήθεια του δασκάλου και παρουσίαση των εργασιών για τους "Δίκαιους των Εθνών" σε κοινή videoconference με  το συνεργαζόμενο σχολείο Petar Pop Arsov Primary School of Skopje.

15) Κατασκευή του δέντρου των "Δίκαιων των Εθνών" της τάξης μας. Κάθε μαθητής γράφει σε ένα κομμάτι χαρτόνι, σε σχήμα φύλλου, τα χαρακτηριστικά ενός "Όμορφου Άνθρωπου" . Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής επικολλά την κάρτα του στο δέντρο- χέρι της τάξης μας. Το δέντρο σε περίοπτο σημείο στην τάξη μας, μάς υπενθυμίζει καθημερινά τις αξίες που θα πρέπει να μας διέπουν.

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Μαζί για το καλύτερο

Πρόκειται για ποίημα το οποίο έγραψαν συνεργατικά οι μαθητές της Δ2 τάξης του 1ου Πειραματικού Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης εμπνεόμενοι από τη συνεργασία που είχαν με συμμαθητές τους από το σχολείο Collegi Sant Josep από την πόλη Navas της Καταλονίας στην Ισπανία, στο πλαίσιο της υλοποίησης συνεργατικού eTwinning έργου με τίτλο: URRRGENT! Europe’s knocking at the door. Το ποίημα προέκυψε μετά από την επεξεργασία των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία σχετικών Fanzin στο πλαίσιο και της συμμετοχής τους στην εβδομάδα δράσης της ActionAid.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα