menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης "Λευκός Πύργος"

2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης "Λευκός Πύργος"

Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στο βιβλίο της Βιολογίας της Β΄Λυκείου, στην εισαγωγή του Κεφαλαίου με τίτλο "Άνθρωπος και Περιβάλλον", υπάρχει η εξής φράση: "Τη Γη δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας". Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να ενστερνιστούν την αρχή που πηγάζει από αυτή τη φράση, αποφασίσαμε τέσσερις εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, μια Βιολόγος, μια Χημικός και δύο Μαθηματικοί να σχεδιάσουμε και υλοποήσουμε ένα διδακτικό σενάριο, το οποίο υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση στη διδασκαλία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας,  ενώ ταυτόχρονα στο βιβλίο των Μαθηματικών της Β΄Λυκείου οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τις έννοιες των Περιβαλλοντικών Μαθηματικών. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών απέναντι στα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και η κινητοποίησή τους ώστε να αναλάβουν δράσεις για το κλίμα. Το εν λόγω διδακτικό σενάριο ακολουθεί τη διαθεματική πρακτική του project, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι/ες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, εργάστηκαν πάνω σε τρία διαφορετικά φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μελετήθηκε το "Φαινόμενο του θερμοκηπίου", η "Εξασθένιση της στιβάδας του Όζοντος" και το "Φωτοχημικό Νέφος". Κάθε ομάδα μελέτησε ένα φαινόμενο με τη χρήση φύλλων εργασίας, για πέντε (5) διδακτικές ώρες σε διάστημα μιας εβδομάδας. Τα φύλλα εργασίας περιελάμβαναν δραστηριότητες και από τα τρία γνωστικά αντικείμενα. Σε μία από τις διδακτικές ώρες, οι μαθητές/τριες έπαιξαν ένα παιχνίδι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ιδέα είναι ότι όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται με τη διασκέδαση (edutainment), έχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη δέσμευση δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (Flora et al., 2014). Το παιχνίδι (σύντομη περιγραφή, στόχοι, οδηγίες, υλικά προετοιμασίας) αναφέρεται στην πολύ χρήσιμη έκδοση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου - Κορδελιού (ΚΠΕ, 2020). Τη 2η εβδομάδα κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματά της στο σύνολο της τάξης, ώστε όλοι/ες οι μαθητές/τριες να λάβουν γνώση των υπό μελέτη φαινομένων. Το ίδιο διάστημα, εκπρόσωποι των ομάδων ανέλαβαν να ενημερώσουν τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες του σχολείου, προκειμένου να τους κάνουν κοινωνούς και να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το μείζον πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, του οποίου τις δραματικές επιπτώσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Στο ίδιο πνεύμα της ευαισθητοποίησης των συμμαθητών/τριών τους και με αφορμή την "Παγκόσμια Ημέρα της Γης" που εορτάζεται στις 22 Απριλίου, οι μαθητές/τριες της Β΄Λυκείου σχεδίασαν μια δράση καταγραφής απλών, ρεαλιστικών προτάσεων για τη μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ζητήθηκε από όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου να γράψουν, σε ειδικά διαμορφωμένους πίνακες που αναρτήθηκαν σε διάφορα σημεία του σχολείου,  μια πρόταση την οποία μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, προκειμένου να μειώσουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση και ενθουσιώδης.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε πως η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου και των δράσεων που ακολούθησαν, έγιναν στο στενό χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων πριν από τις διακοπές του Πάσχα, διάστημα κατά το οποίο άνοιξαν τα Λύκεια για την δια ζώσης διδασκαλία, όταν επί πέντε σχεδόν μήνες εφαρμοζόταν η τηλεκπαίδευση. Παρόλες λοιπόν τις εξόχως ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες, πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση των μαθητών, η ευαιθησία με την οποία προσέγγισαν το θέμα καθώς επίσης και η όρεξη για ότιδήποτε τους ζητήθηκε, ήταν συγκινητικές.

Βιβλιογραφία

Flora J.A., Saphir M., Lappé M., Roser-Renouf C., Maibach E.W. & Leiserowitz A.A. (2014). Evaluation of a national high school entertainment education program: The Alliance for Climate Education. Climatic Change 127(3–4): 419-434.

Αθανασίου  Χ., Υφαντής Γ., Σλαυκίδης Γ., Στυλιάδης Κ., Ριφάκη Ν. (2020). Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή. ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τη φόρμα υποβολής, είναι δημιουργίες της μαθήτριας της Β΄ τάξης Ιωάννας Κωνσταντίνου

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας