menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Little Climate Warriors: Υπερασπιστές του κλίματος

Οι μαθητικές δημιουργίες που παρουσιάζονται είναι κάποια  από τα αποτελέσματα μιας σειράς δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος e-twinning με τίτλο "Little Climate Warriors". Κύριος στόχος της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στον πλανήτη, με σκοπό τη δημιουργία θετικής στάσης και την ενθάρρυνση για την ανάληψη δράσης. 

 Μετά την εισαγωγή των παιδιών στο θέμα μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές και με τη χρήση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την ηλικία τους, τους/τις ζητήθηκε να αποτυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το "τί θά 'πρέπει" και "τι δεν θα πρέπει" (Do and don't) να κάνουν ως υπερασπιστές του κλίματος. Καθώς στόχος των δραστηριοτήτων ήταν η ενθάρρυνση για ανάληψη δράσης, έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση των οικείων καθημερινών ενεργειών, επιλογών και συμπεριφορών που συντελούν στην προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, όπως π.χ. μείωση των απορριμμάτων μας, την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, την καθημερινή ανακύκλωση, την κατανάλωση προϊόντων στη βάση της εποχικότητας και τοπικότητας, κ.ά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό και τις δραστηριότητές του οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και αναζήτησαν τη δική τους θέση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. 

 Τα έργα των μαθητών/τριών  που παρήχθησαν στο παραπάνω πλαίσιο και θα παρουσιαστούν, είναι σελιδοδείκτες με μηνύματα σχετικά με την ανακύκλωση και με τη διαχείριση των τροφίμων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Οι τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν ήταν: Καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, παρουσίαση εμπλουτισμένη με οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις-απαντήσεις και η τεχνική της χιονοστιβάδας (snowballing).

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 μήνες (Μάρτιος – Μάιος 2020), βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του και η εργασία σε όλες τις δραστηριότητες έγινε με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμες Webex, e-me και e-mail).

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Η Βίβλος της φύσης

Στο τέλος ενός βραχύχρονου προγράμματος με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάστηκε η εργασία-κατασκευή με τίτλο "Η Βίβλος της φύσης". Η εργασία ήταν το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της μαθήτριας που θέλησε έτσι να αποτυπώσει και να επικοινωνήσει τις σκέψεις της σχετικά με το θέμα. 

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Με αφορμή την Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου 2020, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄τάξης, θέλησαν να επικοινωνήσουν τις σκέψεις και τα μηνύματά τους μέσα από τη δημιουργία των δικών τους αφισών. Η δημιουργία αφίσας έγινε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning με θέμα το περιβάλλον. Το σύνολο της δημιουργικής αυτής εργασίας υλοποιήθηκε μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Η περιπέτεια της Ανούρι και του Μπόζο.

Στο πλαίσιο προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και σε επιμέρους ενότητα, η Β΄τάξη ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας στη ζωή της πολικής αρκούδας, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Τελική δραστηριότητα της ενότητας αυτής ήταν η συγγραφή ομαδικής ιστορίας σχετικής με το θέμα.  

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email education@qualitynet.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας