menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης

3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης

«Imaginaction» Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής έργου eTwinning

Η παρούσα δράση αφορά την υλοποίηση του έργου eΤwinning κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 με τίτλο «ImagineAction». Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από 8 Ευρωπαϊκά σχολεία και η διάρκειά του ήταν 9 μήνες. Αντικείμενο του έργου ήταν η διάδοση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, και η προτροπή των μαθητών για προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσεων από μέρους τους σε τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές έδρασαν σε μικτές-διεθνείς ομάδες, μελέτησαν του 17 στόχους, έγινε επιλογή ενός από τους 17 για την κάθε ομάδα μαθητών, ανέπτυξαν ποιοτικό περιεχόμενο συνεργατικά, και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από την συνεργασία μέσω εργαλείων ΤΠΕ.

Αρχικό στάδιο σε όλα τα συνεργατικά project είναι η γνωριμία των μελών των ομάδων εργασίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε όσο το μεγαλύτερο βαθμό η συνεκτικότητα των ομάδων. Η εξ αποστάσεως συνεργασία με άγνωστα άτομα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί ακόμα περισσότερο μια διαδικασία εξοικείωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μέσω της πλατφόρμας του Twinspace:

  • Οι μαθητές δημιούργησαν προφίλ στο Twinspace όπου περιέγραψαν σύντομα τα ενδιαφέροντά τους, Η χρήση φωτογραφιών έγινε μόνο από όσους μαθητές είχαν παραδώσει έντυπο γονικής συναίνεσης
  • Οι μαθητές από κάθε σχολείο παρουσίασαν σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό πίνακα (padlet) την ομάδα τους, ενώ παράλληλα δέχθηκαν και απάντησαν σε σχόλια ή ερωτήσεις των άλλων μαθητών
  • Δημιουργήθηκε ειδικό φόρουμ ανταλλαγής μνημάτων καλωσορίσματος εντός του Twinspace
  • Μαθητές σχεδίασαν πιθανά λογότυπα του έργου και ακολούθησε ψηφοφορία για την επιλογή του καλύτερου.

Η θεματική του έργου απαίτησε οι μαθητές, δρώντας ως ερευνητές-δημοσιογράφοι να διερευνήσουν το σκεπτικό ανάπτυξης αλλά και το περιεχόμενο των δεκαεπτά βιώσιμων στόχων που τέθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να αποκτήσουν άποψη επί των θεμάτων τα οποία πραγματεύονται.

Εργαζόμενοι σε εθνικές ομάδες κατ’ αρχήν οι μαθητές εντοπίζουν θέματα και καταστάσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με κάποιου από του στόχους αυτούς, και κατόπιν αφού συσταθούν μικτές διεθνείς ομάδες έρευνας, με κοινά ενδιαφέροντα, συνεργάζονται μεταξύ τους και προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για την σύσταση των ομάδων απαιτήθηκε η αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω ενός φόρουμ συζητήσεων.

Οι μικτές διεθνείς ομάδες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους καθώς και οτιδήποτε περιεχόμενο επιθυμούν (συνεντεύξεις, ιστορίες, απόψεις κλπ) με δύο τρόπους. Και τις δύο δράσεις είχαν τεθεί προθεσμίες οι οποίες τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές αυστηρά, εκτός λίγων εξαιρέσεων.

Σε πρώτη φάση μέσω του γραπτού λόγου, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν άρθρα σχετικά με την περιγραφή του βιώσιμου στόχου τον οποίον επέλεξαν και να προτείνουν πιθανές λύσεις στα ανάλογα προβλήματα, Η συνεργασία σε όλες τα στάδια έγινε μέσω της πλατφόρμας Twinspace και των εκάστοτε συνεργατικών εργαλείων.

Η δεύτερη και τελευταία φάση ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού, στο οποίον οι μαθητές παρουσίασαν γνώμες, απόψεις, συνεντεύξεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο βιώσιμο στόχο σε τοπικό επίπεδο. Τα μέλη των μεικτών ομάδων από κάθε σχολείο, επέλεξαν θέμα, έγραψαν το σενάριο και ηχογράφησαν το ηχητικό κομμάτι προσθέτοντας ηχητικά εφέ και περιβάλλοντες ήχους ή μουσικές (ελεύθερες δικαιωμάτων). Κατόπιν έκαναν επεξεργασία της ηχογράφησης και κάποιοι μαθητές ανέλαβαν τη ένωση των ηχητικών από κάθε χώρα.

Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα

 

Ψηφιακό εργαλείο/λογισμικό

Περιγραφή

Tricider.com

Ψηφοφορία, επιλογή καλύτερου περιεχομένου

Padlet.com

Τοίχος αναρτήσεων περιεχομένου

Google docs

Συνεργατική ανάπτυξη κειμένου/ερωτηματολόγια αξιολόγησης

LogoFactory.com

Δημιουργία λογότυπου

Speaker.com

Ανάρτηση podcasts

Audacity

Επεξεργασία ήχου

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας