menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας

8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας

Γνωρίστε τα έντομα -μέλισσα και πεταλούδα από τα παιδιά του 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω πανδημίας  τα παιδιά κλήθηκαν

1.Να κατασκευάσουν ή να ζωγραφίσουν μέλισσα (3ο και 2ο ολοήμερο) ή πεταλούδα( 1ο ολοήμερο και 1ο κλασικό).

2.Να μάθουν πληροφορίες  και ποιήματα για τα έντομα και να ηχογραφήσουν τη φωνή τους.Τα ποιήματα τα έγραψαν δυο δασκάλες του σχολείου μας.

Έτσι με βιωματικό τρόπο τα παιδιά έμαθαν πολλά για τα δυο έντομα, την αναγκαιότητά τους στον κόσμο μας, την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο θέμα  της ενδεχόμενης εξαφανισής τους . Η δράση μας συνέβαλε στον 15ο Παγκόσμιο Στόχο: "Ζωή στην στεριά"

8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας

Φυτολόγιο του 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας

Τα παιδιά του 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας φωτογράφησαν ένα λουλούδι στον κήπο  ή στη γειτονιά τους και στη συνέχεια έστειλαν την φωτογραφία με το όνομά τους και το όνομα του λουλουδιού που φωτογράφησαν. Σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε το δικό μας φυτολόγιο με λουλούδια που εμείς επιλέξαμε και όταν βρεθήκαμε  μιλήσαμε για τα δικά μας λουλούδια και παίξαμε!

Επίσης, φύτεψαν το δικό τους φυτό ή ακόμα φακές ή φασόλια, και στη συνέχεια έστειλαν από 1 έως 4 φωτογραφίες με τη διαδικασία φυτεύματος με  το όνομά τους και το όνομα του φυτού. Μπορεί να στείλουν αργότερα έως και 4 φωτογραφίες με το μεγάλωμα του φυτού τους!

Με αυτά τα 2 παραπάνω βήματα φτιάξαμε το δικό μας φυτολόγιο παρόλο που τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά και η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως.

Τα παιδιά βιωματικά έμαθαν τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει, τη σημασία των φυτών στη ζωή μας και συμβάλανε με τον τρόπο τους στο 15ο παγκόσμιο στόχο- "Η ζωή στη στεριά".

Το φυτολόγιο μπορείτε να το ξεφυλλίσετε στη διεύθυνση:

https://read.bookcreator.com/xKVlcSb9WLeiWjPFnCA2gijtCuv1/g9ZXpbtnQC-WSp0KgPfwWw?fbclid=IwAR1WbHYk-Sk49OUIx6lPTbkB7xe35oYTzHH8VZbc_5JrxKkSoLjR8fixMaw

8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Με το πρόγραμμα «Πράκτορες της Γνώσης»  το 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας εγκαινίασε  τη νέα διαδικασία της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης λόγω κορωνοϊού. Το διδακτικό προσωπικό του 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μικτή μάθηση ((Blended-Learning), δηλαδή τον συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης.

Πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας ήταν η επικοινωνία με τους μαθητές μας και η κατά το δυνατόν συνέχιση της σχολικής ζωής. Κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λάβαμε υπόψη τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της προσχολικής εκπαίδευσης και τους στόχους του ΔΕΠΠΕΣ: Διαθεματική προσέγγιση, βιωματική μάθηση, ενεργητική μάθηση, παιδοκεντρισμός, σχέδια εργασίας, παιχνίδι. Με βάση αυτές και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προτείναμε αντίστοιχες δραστηριότητες, οργανώσαμε αποστολές που δίνονταν-μία αποστολή κάθε εβδομάδα-με στόχους, πληροφορίες, χρονοδιάγραμμα, ανατροφοδότηση.

Η ομάδα σχεδιασμού δραστηριοτήτων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και υπεύθυνες για την ανάρτηση τους ορίστηκε η ομάδα υποστήριξης ΤΠΕ Γεωργάκη Αικατερίνη και Μαβίδου Στέλλα.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι,  καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση αυτόνομα να υλοποιήσουν δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρά μόνο με τη συμμετοχή και τη συνδρομή των γονιών τους, πρωταρχικό μέλημα στην παρούσα φάση είναι η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Και για τις δυο μορφές διδασκαλίας(σύγχρονη-ασύγχρονη), λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών μας, η υποστήριξη και συνεργασία των γονέων κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία, η επαφή, η αλληλεπίδραση των δασκάλων με τους μαθητές μας.

Ας αναλύσουμε, λοιπόν, τη νέα διαδικασία της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Νηπιαγωγείου  αποφάσισαν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους για θέματα περιβαλλοντικά και γνωριμίας της ζωής των εντόμων και των φυτών. Για να το πετύχουν αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακίνηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο, δημιουργήσαμε δυο ήρωες, δυο παιδιά και φτιάξαμε και κόμικ. Εξερευνήσαμε, λοιπόν, τον κόσμο με τη βοήθεια δύο παιδιών, των ιδρυτών της Σχολής Πρακτόρων της Γνώσης, της Αγάπης και του Μελέτη! Για να πετύχουν, όμως, θέλουν τη βοήθεια των παιδιών του σχολείου μας! Το κάλεσμα του σχολείου λοιπόν προς τα παιδιά ήταν να γίνουν όλα υποψήφιοι Πράκτορες της Γνώσης, να συνεργαστούν, να μελετήσουν, να μάθουν, να γνωρίζουν τον κόσμο μας με τελικό σκοπό να προσπαθήσουν να τον σώσουν. Κάθε εβδομάδα- κάθε Σάββατο- η Αγάπη και ο Μελέτης έδιναν στα παιδιά το θέμα  που μας απασχολούσε όλη την εβδομάδα με ευχάριστες  δραστηριότητες  και 1 τελική αποστολή. Επίσης, κάθε εβδομάδα αποστέλλαμε στα παιδιά και σποτάκι  παρακίνησης με σαφείς οδηγίες για  την αποστολή. Αποστέλλαμε και το pdf και το ebook  της αποστολής με τις δραστηριότητες με τους στόχους, τις δραστηριότητες, την αποστολή και τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας και τα διαδικτυακά παιχνίδια είτε φτιάχνονταν από εμάς είτε από άλλους αξιόλογους συναδέλφους και εξυπηρετούσαν τους στόχους της θεματικής μας ενότητας.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας, διήρκησε δύο μήνες, όσο περίπου τα σχολεία ήταν κλειστά, λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα «Πράκτορες της Γνώσης»  διήρκησε ένα μήνα  με καταληκτική ημερομηνία το άνοιγμα των σχολείων στις 1 Ιουνίου. Το σχέδιο εργασίας αφορά τη περιβαλλοντική μας συνείδηση και κατά τη διάρκειά του γνωρίσαμε τα έντομα και τα φυτά ,την αναγκαιότητά τους στη ζωή μας, προσεγγίσαμε έννοιες και διαδικασίες  σχετικές με το θέμα, όπως τα οφέλη από τη μέλισσα και την πεταλούδα, τον κόσμο της μέλισσας, τον κύκλο ζωής της πεταλούδας τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει κ.α.  Όλα τα παραπάνω τα προσεγγίσαμε διαθεματικά, διαδραστικά και με όσο το δυνατό ευχάριστο τρόπο.

Βοήθησε τα παιδιά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να κατακτήσουν όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για να μπορούν να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα έντομα και τα φυτά στη ζωή μας και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Γιατί τα παιδιά είναι οι πολίτες που θα διαχειρίζονται και θα  επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα στο μέλλον, είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email education@qualitynet.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας