menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

Βιώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο αρχικό στάδιο του project, οι συμμετέχοντες στην εργασία μαθητές, σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγήθηκε και συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Σχολείου, με σκοπό να καταγραφούν οι αρχικές στάσεις, τα συναισθήματα και οι γνώσεις τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνήθεις μορφές παραβίασής τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έπειτα, οι συμμετέχοντες μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε τετραμελείς ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα ανέλαβε την ανάδειξη ενός σύγχρονου κοινωνικού προβλήματος, το οποίο συνδέεται με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πέντε θέματα που αναλύθηκαν είναι ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η στέρηση πολιτικών ελευθεριών, η καταπίεση των γυναικών και η αδυναμία του Ο.Η.Ε. να επιβάλει τη δικαιοσύνη και την ισονομία μεταξύ των ισχυρών και των ανίσχυρων κρατών.
Εν συνεχεία, έλαβε χώρα η ευαισθητοποίηση των ομάδων εργασίας μέσω της συμμετοχής τους σε ποικίλες βιωματικές δράσεις, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Αγωγής Προφορικού Λόγου (δράσεις αυθόρμητου και προτρεπτικού λόγου καθώς και διττών λόγων). Στο τέλος του σταδίου αυτού, η κάθε ομάδα ανέλαβε, ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε, να δημιουργήσει μια εικονική ομιλία ενός ανθρώπου που στο παρελθόν αγωνίστηκε για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ομιλίες αυτές αποτέλεσαν τις απόπειρες των μαθητών να φανταστούν ποια θα ήταν σήμερα τα συναισθήματα υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Τζωρτζ Όργουελ και η Έλινορ Ρούζβελτ και εάν θα ήταν υπερήφανοι για τον κόσμο που μας κληροδότησαν.
Σε δεύτερο στάδιο, οι ομάδες όρισαν εκπροσώπους, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της παρουσίασης της τελικής εργασίας τους στους συμμαθητές τους που ανήκουν στα υπόλοιπα τμήματα της Γ΄ Τάξης, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τέλος, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε για δεύτερη φορά σε όλους τους μαθητές και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι ήταν επιτυχής η όλη διαδικασία της ευαισθητοποίησης.

 

Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: Προσομοίωση Πολιτικών Θεσμών (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών & Εικονικές Δίκες)

Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένων πλάνων μαθήματος με βίντεο και φύλλα εργασίας που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και υλικό από ειδικά εγχειρίδια του ΟΗΕ, της UNESCO και της ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ για τους πρόσφυγες. Η εμπέδωσή τους γίνεται με παιχνίδια επικοινωνίας / εμπιστοσύνης / ομαδικότητας / team building, εξάσκηση στη Δημόσια ομιλία (προτρεπτικό και αυθόρμητο λόγο), και δραστηριότητες που ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη δημιουργική σκέψη. Τέλος γίνεται προσομοίωση πολιτικών θεσμών όπως είναι το Βρετανικό Μοντέλο Διττών Λόγων British Parliamentary Debate, η εικονική δίκη Moot Court και το μαθητικό μοντέλο Ηνωμένων Εθνών MUN.

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα