menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Εκπαιδευτήρια Καντά

Εκπαιδευτήρια Καντά

Εικονική Επιχείρηση AIRΜΕΙΣ

Οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση του ΣΕΝ δημιούργησαν την  πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Κάνει καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων, μέσω αισθητήρων (τεχνολογία Arduino), ανά Δήμο και κάνει εξαγωγή συμπερασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε Δήμο  ανεβαίνουν για πρώτη φορά σε μια εφαρμογή, την οποία μπορούν να κατεβάζουν δωρεάν ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως είναι οι Ο.Τ.Α, η Πολιτική Προστασία, έτσι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων είναι υψηλά.

Επιπλέον η εικονική επιχείρηση AIRΜΕΙΣ διαθέτει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ένα πρωτοποριακό σύστημα όπου αναγνωρίζει την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους και όταν είναι απαραίτητο θέτει τον εξαερισμό σε λειτουργία.

Με αφορμή την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018, οι μαθητές αποφασίσανε να ερευνήσουνε τις επιπτώσεις της.

Επικοινωνήσανε με την κυρία Βασιλική Ασημακοπούλου (DIC, PhD, MEng. Civil and Environmental Engineer, Senior Researcher), από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία προσφέρθηκε να τους βοηθήσει στην έρευνα τους. Επισκέφτηκε το σχολείο και  μίλησε για τη ρύπανση αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται  οι μετρήσεις από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στη συνέχεια επικοινωνήσανε με την κυρία Παναγιώτα Συροπούλου υπεύθυνη του ευρωπαϊκού προγράμματος hackAIR στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτής τεχνολογίας που μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση, να συλλέξουν πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε από έξι ευρωπαϊκές οργανώσεις στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε σχεδίου με τίτλο «Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για την αειφορία και την κοινωνική καινοτομία» (2016-2018).Έτσι ανακαλύψανε ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας ή επιχείρηση που να κάνει χαρτογράφηση ατμοσφαιρικών ρύπων ανά Δήμο, έτσι ώστε να προσφέρει πληροφορίες στους πολίτες, στους Ο.Τ.Α, αλλά και στην Πολιτική Προστασία.

Συντάξανε ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να κάνουν έρευνα αγοράς.

Στη συνέχεια καθώς πειραματιζόντουσαν κάνοντας μετρήσεις σε κλειστούς χώρους, ανακαλύψανε ότι τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων μέσα στο σπίτι ανέβαιναν, μετά το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού, έτσι σκεφτήκανε να κατασκευάσουνε οικιακούς αισθητήρες.

Κάνανε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην πλατεία Βριλησσίων και κατασκεύασαν αισθητήρες, τους οποίους δώρισαν στο Δήμο. Ίδρυσαν εικονικά την επιχείρηση, βρήκαν χορηγούς, δημιούργησαν ιστοσελίδα και ανέπτυξαν πράσινο μάρκετινγκ. Τέλος παρουσίασαν τη δουλειά τους στον διαγωνισμό της Εμπορικής Έκθεσης του ΣΕΝ "Trade Fair 2019".

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας