menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Έκδοση σχολικής εφημερίδας

Η έκδοση της μαθητικής εφημερίδας προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του Σχολείου και των εκπαιδευτικών του Φιλολογικού Τομέα να βρεθούν νέοι τρόποι –εκτός του αναλυτικού προγράμματος -όπου οι μαθητές θα διαβάζουν με χαρά, θα κατακτούν νέες γνώσεις και θα αξιολογούν τα δρώμενα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι μαθητικές εφημερίδες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα ανοικτό παράθυρο στη γνώση και μια ώθηση για δημιουργία, συνεργασία και συμμετοχικότητα στη σχολική και όχι μόνο ζωή.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ετών, πραγματοποιήθηκε και φέτος η έκδοση του 10ου τεύχους  της σχολικής εφημερίδας. Για την επιλογή της θεματολογίας και τη συγγραφή της εφημερίδας, τα παιδιά του Γυμνασίου χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν από ένα άρθρο στο διαδίκτυο το οποίο και μελέτησαν. Μέσα από τη δημιουργία της εφημερίδας προωθήθηκε τόσο η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών για την επιλογή του υλικού που θα συμπεριληφθεί στο τεύχος αυτό όσο και η δημιουργική γραφή. Δόθηκε έμφαση στη διεπιστημονικότητα των εργασιών (συμπόρευση Φυσικής - Μαθηματικών-Νέας Ελληνικής Γλώσσας) και καλύφθηκαν θέματα που αφορούσαν τόσο εκδηλώσεις και δρώμενα του Σχολείου μας όσο και ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Δενδροφύτευση 1000 δέντρων στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στην περιοχή Νταού Πεντέλης. Την όλη εκδήλωση διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου σε συνεργασία με την A.E. Τσιμέντων TITAN.
Στη δενδροφύτευση παρευρέθηκαν και φύτεψαν δέντρα μαθητές του Δημοτικού , του Γυμνασίου και του Λυκείου του σχολείου και οι γονείς αυτών. Επίσης, συνέδραμαν στην προσπάθειά μας ο Δήμος Ραφήνας, μέλη του Ιδρύματος «Παμμακάριστος» δήμου Ραφήνας, Νηπιαγωγείο" το Σπίτι των Νάνων"και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νταού Πεντέλης.

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Χρήση εικονικής πραγματικότητας, νέων τεχνολογιών και βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει πολίτες με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, επινοητικούς, εφευρετικούς, με άλλα λόγια να «πλάσει» μυαλά με κριτική σκέψη. Με  βάση τα παραπάνω η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μπορεί να πρωτοστατήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν την επιστήμη, να επιλύσουν προβλήματα και να μετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της δικής τους γνώσης.

Στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών επιδιώκουμε μια διαφοροποιημένη μαθησιακή προσέγγιση που προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση έξω από το πλαίσιο των προβλεπόμενων ωρών του αναλυτικού προγράμματος και των παραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών.

Μέσα από τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, μέσων ψηφιακής τεχνολογίας,  και πλήθος πρωτότυπων δράσεων και πειραματικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές δεν αρκούνται μόνο στην παρατήρηση του υπό μελέτη φαινομένου,  εμπλέκονται άμεσα, συμμετέχουν ενεργά, και προσεγγίζουν ευχάριστα κι αποδοτικά τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία, βιολογία) καθώς και τη διαθεματικότητα αυτών. Μέσα από τη μαθησιακή ενεργοποίηση, αναμένεται-προσδοκάται η βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, η μακρότερη διατήρηση της γνώσης, η καλλιέργεια ανώτερων δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων, η συσχέτιση καθημερινών φαινομένων με την επιστήμη και η εξοικείωση με τις ερευνητικές διαδικασίες στον τομέα αυτό.

Α. Χρήση εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR)

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις έχουν σαφή προσανατολισμό προς τη χρήση νέων τεχνολογιών κι έχουν αναγνωρίσει τις μεγάλες δυνατότητες στη χρήση του εικονικού περιβάλλοντος. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί ένα υποσχόμενο εργαλείο σε ποικίλους γνωστικούς τομείς, για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για σημαντική εμπλοκή και αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων στην εξερεύνηση, κατασκευή και διαχείριση εικονικών αντικείμενων, καθώς και την χωρική αναπαράστασή τους. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας συνδράμει στην ενθάρρυνση όλων των μαθητών, στη συνεργατική και διερευνητική μάθηση και την παιδαγωγική υποστήριξη με απώτερο στόχο το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Μέσω της πλατφόρμας “Veative - Virtual reality in education” (https://www.veative.com/) και με τη χρήση ειδικής μάσκας VR, παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να βρεθούν και να αλληλεπιδράσουν σε ένα τρισδιάσταστο εικονικό περιβάλλον (π.χ. σε ένα εργαστήριο Χημείας), να οπτικοποιήσουν διάφορα δεδομένα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διδασκόμενα μαθήματα με ένα μοναδικό τρόπο.

Β. Δημιουργία ψηφιακών βιβλίων (στα πλαίσια των σχολικών βοηθημάτων των Εκπαιδευτηρίων μας)

Στόχος της δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων είναι η παρουσίαση των διδακτικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου με έναν συνοπτικό, απλό και κατανοητό τρόπο. Το κείμενο είναι εύληπτο, με έξυπνα παραδείγματα ενώ με τη χρήση κατάλληλων βίντεο (μέσω συνδέσμων), επιτυγχάνεται ένας εναλλακτικός και σίγουρα πιο ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας που ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια της παράδοσης και της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Μέσω αυτού του πολυμεσικού εργαλείου επιτυγχάνεται παράλληλα μια πιο ελκυστική μορφή επικοινωνίας και μεταφοράς της γνώσης στους μαθητές, αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας και των σύγχρονων τεχνολογιών. Η απλή δομή και σωστή οργάνωση των ψηφιακών βιβλίων καθιστούν τη διδακτέα ύλη σίγουρα πιο εύκολα αντιληπτή σε άτομα που ενδεχομένως δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή με τη διαχείριση της αποκτηθείσας πληροφορίας στη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος, δεδομένης της πολυεπίπεδης ανάπτυξης της τεχνολογίας και της εξέλιξης της ψηφιακής εποχής, είναι απαραίτητη η σύνδεση των νέων τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας με την εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανατρέχουν στο διαδίκτυο για ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα κι ενισχύεται παράλληλα το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στο μάθημα.

Γ. Όμιλος Φυσικών Επιστημών

Βασικός στόχος μας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους των Φυσικών Επιστήμων, οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής.

Δ. Συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων μας στο Athens Science Festival

Τα Εκπαιδευτήρια μας έδωσαν για μια ακόμα χρονιά το παρών στο Athens Science Festival, τον Απρίλιο 2019. Ο Όμιλος Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια και άλλων μαθητών της Β΄ βάθμιας εκτέλεσαν πειράματα Φυσικής και  Χημείας με απλά υλικά, σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε την επιστήμη με την καθημερινότητα. Τα πειράματα πλαισιώθηκαν με μάσκες χρήσης εικονικής πραγματικότητας και στο τέλος κουίζ ερωτηματολογίου στο αντίστοιχο αντικείμενο των πειραμάτων.

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο bazaar

Tο καθιερωμένο φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο bazaar του Σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στις 08.12.2018, με τη συνεισφορά του συνόλου των εκπαιδευτικών και της μαθητικής κοινότητας και την πολύτιμη βοήθεια της ομάδας «Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης». Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, με συναίσθημα αλλυλεγγύης κι ευαισθησία συνέδραμαν στην κατασκευή χειροποίητων δώρων και τη διάθεση αυτών στο bazaar στου Σχολείου μας. Όπως κάθε χρόνο και στο φετινό bazaar σημαντική ήταν η συμβολή εκδοτικών οίκων και σωματείων που μέσω των περιπτέρων τους εμπλούτισαν τα προϊόντα της εκδήλωσης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τοπικές γεύσεις και μουσικές, αλλά και να κάνουν τις αγορές τους σε σπιτικά γλυκά, χριστουγεννιάτικα στολίδια, βιβλία, παιχνίδια, αλλά και χειροποίητες κατασκευές από τα παιδιά του Σχολείου μας.
Τα έσοδα του χριστουγεννιάτικου bazaar διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου φιλανθρωπικών Συλλόγων αλλά και σε μεμονωμένες οικογένειες του Δήμου μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Αιμοδοσία - Ίδρυση Τράπεζας αίματος - Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν ιδρύσει εδώ και ένα χρόνο Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Ν. Ζαγοριανάκου». Έτσι, στις 03.11.2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή κι επιτυχία η 2η αιμοδοσία του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της Ημέρας Αιμοδοσίας που πραγματοποίησαν τα Εκπαιδευτήριά μας διεξήχθη ολιγόωρο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, απευθυνόμενο σε καθηγητές, δασκάλους, γονείς και μαθητές. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια, την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών στους σχολικούς -και όχι μόνον- χώρους καθώς επίσης και η «παρότρυνση» για περαιτέρω εκπαίδευση και μελέτη σε θέματα που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών και την πρόληψη καταστάσεων.  

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας