menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Ενυδρειοπονία: Μια θρεπτική ...........Συμβίωση.

 Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τα πλεονεκτήματα  που προσφέρει η ταυτόχρονη  υδατοκαλλιέργεια καλλωπιστικών ψαριών (χρυσόψαρα), και η υδροπονία (καλλιέργεια σε υπόστρωμα και όχι σε χώμα βρωσίμων ή καλλωπιστικών φυτών), στο πλαίσιο μιας  αειφόρου γεωργικής  ανάπτυξης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αστικά περιβάλλοντα ή σε πολύ μικρές αγροτικές εκτάσεις.

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 Το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο:

  • Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες

α) στη καλλιέργεια φυτών,

β) στην εκτροφή ψαριών,

γ) στην σύνδεση κυκλωμάτων,

δ) στη δημιουργία σιφονιού (με την εκμετάλλευση της ατμοσφαιρικής πίεσης) 

ε) στη δημιουργία αυτοματισμών με χρήση ανοικτων τεχνολογιών  του arduino για:

ι)  το αυτόματο τάισμα των ψαριών,

ιι) τη άντληση νερού από το ενυδρείο στα τραπέζια φύτευσης,

ιιι) τον περιοδικό φωτισμό των φυτών για την ανάπτυξη τους.

iv) τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού στο ενυδρείο 

v) τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω WiFi του ενυδρειοπονικού μας συστήματος,

στ) Να κατανοήσουν την ανακύκλωση της ύλης στα βιοτικά περιβάλλοντα μέσα από τον κύκλο του αζώτου,

ζ) Να ανακαλύψουν νέους τρόπους αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε πολύ μικρές αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε περιοχές με έντονο πρόβλημα λειψυνδρίας.

η) Να παράξουν φυτά μειώνοντας το οικολογικό τους αποτύπωμα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, με παράλληλη μείωση της χρήσης νερού άρδευσης και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

θ) Να ανακαλύψουν τις συμβιωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τριών διαφορετικών οργανισμών, όπως ψάρια (ετερότροφοι οργανισμοί), φυτά (αυτότροφοι οργανισμοί) και βακτήρια (αποικοδομητές)

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά.

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι:

- Η διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας,

- η αναγνώριση αρωματικών φυτών του τόπου μας,

- να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες

α) στη καλλιέργεια φυτών,

β) στη δημιουργία αυτόματου ποτίσματος των φυτών 

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Παρασκευάζουμε φυσικό σαπούνι - Παντρεύουμε το ελαιόλαδο με τα βότανα του τόπου μας.

  Η διαδικασία της παρασκευής χειροποίητου φυσικού σαπουνιού  εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας. Μέσω αυτής της διαδικασίας,  οι μαθητές γνωρίζουν  τα οξέα, τις βάσεις και την αντίδραση της εξουδετέρωσης τους, ενώ παράλληλα  μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα ποσοστά, υπολογίζουν  τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν, πληροφορούνται  για τις ευεργετικές ιδιότητες των φυσικών υλικών,  που χρησιμοποιήθηκαν  για την παραγωγή σαπουνιού,  στο δέρμα μας και ανακαλύπτουν ένα πιο αγνό τρόπο περιποίησης του σώματος.

  Όμως, το όλο εγχείρημα δε σταματά μόνο στη  παράγωγη των σαπουνιών. Τα παιδιά θα επιμεληθούν την συσκευασία των σαπουνιών, και στη συνέχεια θα τα πουλήσουν στη τοπική αγορά. Με τον ο τρόπο αυτό θα ξεδιπλώσουν και τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Με τα λεφτά που θα κερδίσουν θα ενισχύσουν το κουμπάρα τους για την τριήμερη εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου.

  Παράλληλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα κάνουν μια έρευνα,  για την ιστορία του σαπουνιού, για τις Κρητικές βιοτεχνίες που παρήγαγαν σαπούνι, για τις ευεργετικές ιδιότητες των ελαίων αλλά και των άλλων φυσικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή του σαπουνιού όπως βότανα, γάλα, μέλι, κακάο, καφές κλπ.

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Η καρδια σου στα χέρια μου: Μαθαίνω ΚΑΡΠΑ

 Σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκαν οι μαθητές της Β΄ γυμνασίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στις πρώτες βοήθειες και ιδιαίτερα στην ΚΑΡΠΑ. Από τη διαδικασία αυτή και μετά από αξιολόγηση που έγινε από την ομάδα ΚΑΡΠΑ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης επιλέγησαν τρεις μαθητές οι οποίοι έλαβαν πιστοποιητικό εκπαιδευτή ΚΑΡΠΑ. Οι μαθητές αυτοί μαζί με τους καθηγητές του σχολείου μας  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο θα εκπαιδεύουν τους νέους μαθητές του σχολείου μας, στις παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ υπό την εποπτεία των μελών ΚΑΡΠΑ της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και έχει σαν στόχο του μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να δημιουργήσει σε βάθος χρόνου έναν ικανό πληθυσμό πολιτών κατάλληλα εκπαιδευμένων στη παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας