menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Στο κάτω-κάτω του βυθού...

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Η ομάδα μας ονομάζεται STEAM Club και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM". Αποτελείται από μαθητές/-τριες της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου Κανήθου με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, με αποφασιστικότητα να  αναλάβουν δράση και να αφήσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, και κυρίως με έντονο το αίσθημα προβληματισμού σχετικά με τις επιπτώσεις που δημιουργεί η ανθρώπινη αδιαφορία, η απερισκεψία και η άγνοια.

Η ομάδα μας επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 "Ζωή στο Νερό", συνεκτιμώντας τα παρακάτω:

- ήδη συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM", (με σχολεία-εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Τουρκία), αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ενασχόληση με τις αρχές STEAM σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής της Μεσογείου

- ο συγκεκριμένος στόχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η πόλη μας (Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος), καθώς και με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτής της περιοχής για τις μελλοντικές γενιές του τόπου μας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Ένα υποβρύχιο ρομπότ που η αποστολή του θα είναι να ξεκινάει από δεδομένο σημείο, με προκαθορισμένη πορεία παράλληλη με την ακτή, να εντοπίζει τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο θαλάσσιο βυθό και να τα σημαδεύει με κάποιο τρόπο (π.χ. πλωτήρα) ώστε να διευκολύνει τον εντοπισμό και την άμεση ανέλκυσή τους από εξειδικευμένες ομάδες περισυλλογής (π.χ δύτες).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

  • Κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού τα μέλη της ομάδας μας εφάρμοσαν την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και ερωτήσεων, προκειμένου να οργανωθούν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί μας.
  • Η επόμενη φάση περιελάμβανε αναζήτηση και έρευνα στον Παγκόσμιο Ιστό και σε σχετική βιβλιογραφία, προκειμένου να επιτευχθεί η επιστημονική τεκμηρίωση του εγχειρήματος. Η σχετική έρευνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς, μεταξύ άλλων, μας βοήθησε στην αντιμετώπιση  των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την πορεία καθώς και στην εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων επίλυσής τους.
  • Προσδιορίστηκαν αναλυτικά τα σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας του υποβρύχιου ρομπότ, την αυτονομία λειτουργίας του, τον προτεινόμενο εξοπλισμό, το κόστος κατασκευής και τη διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου του project.
  • Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι ρόλοι για τα μέλη της ομάδας όπως υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, για την αναζήτηση και εξεύρεση των κατάλληλων υλικών (πλαστικούς σωλήνες, κινητήρες, πλωτήρες, ηλεκτρονικά, κάμερα κλπ), υπεύθυνοι για τη δημιουργία/εξεύρεση του απαιτούμενου λογισμικού και με ψηφοφορία ορίστηκε ένα μέλος της ομάδας για τον ρόλο του υπεύθυνου για την γενική εποπτεία, την επικοινωνία και την διάχυση του όλου εγχειρήματος. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Μέχρι την στιγμή που συντάσσεται η παρούσα περιγραφή:

Α. Τα μέλη της ομάδας μας:

  • έχουν αναπτύξει μια σειρά δεξιοτήτων όπως απόκτηση των ειδικών γνώσεων που απαιτήθηκαν για το χειρισμό του δεδομένου θέματος, ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, καθώς επίσης και ανάπτυξη πνεύματος συνεργατικότητας και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • έχουν εργαστεί, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, πάνω στις διάφορες παραμέτρους του project, το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ολομέλεια της ομάδας, προκειμένου για έγκαιρη διόρθωση λαθών και παραλείψεων, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Β. Η συνεργασία της ομάδας προκειμένου για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος  έγινε με συναντήσεις στα Εργαστήρια Πληροφορικής και Τεχνολογίας του σχολείου, κατά το διάστημα της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και με εξ’ αποστάσεως συνεργασία, μέσω E-class , Grafis και OrgPad κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας covid-19.

Γ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του υποβρυχίου ρομπότ και του συνοδευτικού σκάφους λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολείων λόγω covid-19 (απαιτείται η φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών εκτός ωρών διδασκαλίας). 

Δ. Αναμένονται:

  • η κατασκευή του συνοδευτικού σκάφους και οι δοκιμές του καθως και οι δοκιμές σαν ενιαίο σύστημα και ενδεχομένως να απαιτηθούν βελτιώσεις/τροποποιήσεις των επιμέρους τμημάτων αλλά και όλου του συστήματος
  • η τελική  φάση παρουσίασης του υποβρυχίου ρομπότ στα σχολεία-εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" καθώς και στην σχολική και ευρύτερη τοπική κοινωνία, όταν αυτό καταστεί εφικτό μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας covid-19
  • η αποτίμηση του project μέσω ερωτηματολογίων αποτίμησης
  • η διάχυση των αποτελεσμάτων στην σχολική κοινότητα (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου Κανήθου), σε σςχολικές κοινότητες όμορων σχολείοων, στην ευρύτερη τοπική κοινότητα της πόλης της Χαλκίδας και στην ευρωπαϊκή κοινότητα των σχολείων-εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM", στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο Κανήθου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ:

Η κατασκευή του υποβριχίου ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από την αναζήτηση αντικειμένων, όπως για να λαμβάνει δείγμα θαλάσσιου νερού από συγκεκριμένο βάθος ή από το βυθό για χημική ανάλυση. Επίσης λόγω της αλλαγής του κλίματος και την επερχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να λαμβάνει τις κατάλληλες μετρήσεις για αυτούς τους σκοπούς. Μια αλλη χρησιμότητα θα μπορούσε να είναι η αποστολή επιτήρησης σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές για πλαστικά (ή/και μικροπλαστικά) που επιπλέουν ή βρίσκονται σε μικρό βάθος και να ενημερώνει για την γεωγραφική θέση τους κάποιο σκάφος για την περισυλλογή τους. Ίσως ένα “σμήνος” από τετοια υποβρύχια ρομπότ που να έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται/επικοινωνούν μεταξύ τους να μπορούν να περιορίζουν την εξάπλωση κάποιου όγκου πλαστικών ή/και μικροπλαστικών πριν αυτά φτάσουν στην ακτή ή απλωθούν/διασπαστούν και να ενημερώνουν κάποιο σκάφος για τη περισυλλογή αυτών.

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Η θάλασσα... η γειτονιά μας!

Έχοντας ως αφόρμηση:

i) το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM" στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας με σχολεία-εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Τουρκία, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ενασχόληση με τις αρχές STEAM σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής της Μεσογείου,

ii) την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται η πόλη μας (Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος),

iii) το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η προσεκτική διαχείριση του σπουδαίου πόρου της θάλασσας είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον στον πλανήτη επιλέξαμε να δραστηριοποιηθούμε δημιουργικά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 "Ζωή στο Νερό".

Ένας επιπλέον λόγος που μας ώθησε στην επιλογή του συγκεκριμένου στόχου είναι η αναντίρρητη συσχέτισή του με άλλους στόχους βιώσιμους ανάπτυξης όπως:

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 15 "Ζωή στη Στεριά" λόγω του ότι η Στεριά είναι αλληλένδετη με το Νερό και υπάρχει αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ τους. Μολύνεται η Στεριά και η μόλυνση, μέσω της βροχής/ποταμών, μεταφέρεται στη θάλασσα και το αντίστροφο. Έχει παρατηρηθεί ότι και η ίδια η θάλασσα "αποβάλλει" τα ξένα προς αυτήν αντικείμενα στην Στεριά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χλωρίδα και η πανίδα.

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 "Δράση για το Κλίμα" δεδομένου ότι, λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η οποία οφείλεται στις διαρκείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η στάθμη της θάλασσας, καθώς και η θερμοκρασία του θαλάσσιου νερού έχουν αυξηθεί, με συνέπειες καταστροφικές, όπως πλημμύρες και εξαφάνιση ειδών θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, για να αναφέρουμε μόνο μερικές

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 "Μηδενική Πείνα" και παράλληλα τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 "Μηδενική Φτώχεια" λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθολογική ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας μπορεί να αξιοποιηθεί ως τρόπος εξασφάλισης αφενός τροφής για υποσιτιζόμενες πληθυσμιακές ομάδες και αφετέρου θέσεων εργασίας και εισοδημάτων για ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 "Ισότητα των Φύλων"  δεδομένου ότι σε επαγγέλματα επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο το γυναικείο φύλο κρίνεται υποεκπροσωπούμενο, άρα η εμβάθυνση στην γνώση της σπουδαιότητας του θαλάσσιου στοιχείου μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για την ενασχόληση του γυναικείου φύλου με σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Οι μαθητές/-τριες αποφάσισαν να ξεδιπλώσουν την δημιουργική τους διάθεση μέσα από εικαστικές δημιουργίες, μία ποιητική σύνθεση και διαδικτυακές εφαρμογές (quiz) με περιβαλλοντικό και οικολογικό προσανατολισμό.

Δείτε τις δημιουργίες στον ομαδοσυνεργατικό τοίχο padlet με τίτλο: Η θάλασσα... η γειτονιά μας!

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας