menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών

«Διπολική οικολογική επιχείρηση του Γυμνασίου Κοίμησης»

Το Γυμνάσιο Κοίμησης στην διάρκεια των δύο τελευταίων ετών συνέστησε μια «Διπολική οικολογική επιχείρηση».
Ο πρώτος πόλος της δράσης της είναι το πιλοτικό εγχείρημα της συλλογής, διάσωσης και διάδοσης τοπικών παραδοσιακών μη υβριδικών σπόρων με απώτερο σκοπό την δημιουργία τράπεζας μη μεταλλαγμένων σπόρων. Συλλέξαμε σπόρους δωρεά από τους κατοίκους του Ποντισμένου και της Κοίμησης, τους σπείραμε στο εργαστήριο φυσικής και χημείας και τα φυτά που παρήγαμε τα δώσαμε προς φύτευση, δωρεάν στους κατοίκους των δύο παραπάνω χωριών. Η μοναδική «υποχρέωση» τους να μας δώσουν πάλι μέρος των σπόρων των αγροτικών προϊόντων (ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, φασόλια) που παρήγαγαν.
Ο δεύτερος πόλος δράσης της «Διπολικής οικολογικής επιχείρησης του Γυμνασίου Κοίμησης» είναι το βασικό της εγχείρημα της αισθητικής ανάπλασης της σχολικής αυλής. Μετά από δημοσκόπηση που κάναμε σε δείγμα μαθητών και καθηγητών του γυμνασίου και μελέτη των στατιστικών δεδομένων της, εντοπίσαμε ότι θέληση της πλειονότητας του ανθρώπινου δυναμικού ήταν να δώσουμε χρώμα στην αυλή. Η οικολογική επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις ανθοφόρων δενδρυλλίων, ανθεκτικών στις τοπικές καιρικές συνθήκες, και με σταδιακή ανθοφορία τους σε όλη την διάρκεια του έτους. Η επιχείρηση συνεργάστηκε με δασολόγο, με τον δήμο Ηράκλειας, με το πρόεδρο του Δ.Δ Κοίμησης, με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με ιδιωτικά φυτώρια και κατάφερε να προχωρήσει στην φύτευση 60 ανθοφόρων δενδρυλλίων. Το πόνημα αγκαλιάστηκε από όλους τους τοπικούς φορείς και προστατεύθηκε και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος ήταν θεαματικά από άποψη ανθοφορίας σε μεγάλο διάστημα μηνών δίνοντας ένα καλαίσθητο περιβάλλον σχολικής αυλής. Στην φετινή χρονιά προχωρήσαμε σε υποστύλωση με δοκούς στήριξης των δένδρων, κλάδεμα και λίπανση τους μετά από έρευνα επιστημονική των μαθητών για τα παραπάνω θέματα.

Είναι συνδυασμός των δράσεων «Αισθητική ανάπλαση της σχολική αυλής» που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 και της συνέχισης του με τίτλο «Αλλάζω το σχολείο μου, μεταμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου» που εκπονήθηκε την φετινή χρονιά 2017-2018.

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών

«Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2017 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για το ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα έναντι των συμβατικών και τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα (Συνοπτικά). ( Κείμενο, ενδεικτικές φωτογραφίες )
2. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για την Γεωθερμία με στόχο την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Τι είναι η Γεωθερμία, και σε ποιες μορφές
συναντάται.
β. Τι είναι η ενθαλπία
γ. Τρόπος δημιουργίας από Γεωλογικής άποψης
ενός Γεωθερμικού πεδίου.
δ. Όλες οι δυνατές εφαρμογές της Γεωθερμίας
Παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
ε. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την
αξιοποίηση της γεωθερμίας.
( Κείμενο , ενδεικτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγιο)
3. Δημιουργία αφίσας που αναφέρεται στο πρόγραμμα που εκτελείται στο σχολείο και παροτρύνει στην οικολογική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη της γεωθερμίας τόσο τους μαθητές όσο και την τοπική κοινωνία
Κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για το γεωθερμικό πεδίο του νομού Σερρών με στόχο την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποια γεωθερμικά πεδία υπάρχουν στον νομό
Σερρών.
β. Ποια είναι η σύσταση των θερμών φυσικών
νερών και ποια η θερμοκρασία τους και σε τι
βάθος βρίσκονται.
γ. Ποιος είναι ο λόγος που συντέλεσε στην
δημιουργία των παραπάνω γεωθερμικών
πεδίων.
δ. Αν αξιοποιήθηκαν όλα τα υπάρχοντα
γεωθερμικά πεδία, αν όχι ποια είναι
αναξιοποίητα.
ε. Ποιες είναι ήδη οι υπάρχοντες εφαρμογές του
γεωθερμικού πεδίου του νομού Σερρών, πόσα
χρόνια είναι σε ισχύ, και ποιο το όφελός τους
στην τοπική κοινωνία.
στ. Ποιες άλλες μπορεί να είναι οι ωφέλειες από
την χρήση των υπαρχόντων ή και
αναξιοποίητων
γεωθερμικών πεδίων του νομού Σερρών.
Επίσκεψη Γεωλόγου επιστήμονα του ΙΓΜΕ και
συζήτηση με τους μαθητές, για την γεωθερμία
και ειδικά για το γεωθερμικό πεδίο της
περιοχής τους Λιθοτόπου-Χρυσοχωράφων του
Δήμου και έγινε εμπλουτισμός της γνώσης από
ειδήμονα.
Κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Σύνδεση της γεωθερμίας με τη Μυθολογία την λαϊκή παράδοση, την Ιστορία Ποίηση.
2. Επίσκεψη στα Ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου. Ενημέρωση γεωθερμικού ενδιαφέροντος –Ιστορική αναδρομή.
Κατά τον μήνα Μάρτιο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Πείραμα εντός του σχολείου με απλά καθημερινά υλικά για να γίνει κατανοητή η έννοια της γεωθερμίας και η μετατροπή του θερμού αέρα σε κινητική ενέργεια.
Επίσκεψη σε θερμοκήπιο στο Σιδηρόκαστρο που
χρησιμοποιεί για την θέρμανση του, θερμό νερό
του τοπικού γεωθερμικού πεδίου. Ενημέρωση
συζήτηση απορίες.
Κατά τον μήνες Απρίλιο –Μάιο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Καταγραφή των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την υλοποίηση του προγράμματος.
2. Παρουσίαση όλου του εγχειρήματος μέσω Βίντεο στην εβδομάδα θεατρικής άνοιξης που οργάνωσε το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε Σερρών.
3. Όλες οι δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του γυμνασίου, όσο και στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο δίκτυο οικολογικών σχολείων της Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης.

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα