menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Κορώνης

Γυμνάσιο Κορώνης

Ας scratch..άρουμε!

Τα παιδιά δημιούργησαν ένα έργο scratch. Πρόκειται για ένα τεστ γνώσεων με ερωτήσεις σχετικές με το διαδικτυακό εκφοβισμό και την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. Ακολουθεί ο σύνδεσμος του έργου :

https://scratch.mit.edu/projects/376476940

 

Γυμνάσιο Κορώνης

Not so different ways of living-Όχι τόσο διαφορετικοί...

 Η μονοπολιτισμική, εθνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση δε δύναται να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα και έχει ξεπεραστεί ιστορικά. Η αξιοποίηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που βασίζεται στην εκπαίδευση της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, του διαπολιτισμικού σεβασμού και εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά, προκειμένου να προωθηθούν οι κοινωνικές αξίες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις.

Τα παραπάνω σκιαγραφούν τους άξονες δράσης του έργου, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρόκειται για ένα έργο etwinning μέσω του οποίου συνεργαζόμαστε με σχολεία της Ευρώπης και της Τουρκίας. Στα πλαίσια του έργου οι μαθητές μας δημιούργησαν λογότυπα και μετά από ψηφοφορία καταλήξαμε στο επίσημο λογότυπο του έργου, ένα πίνακα ανακοινώσεων με τις δημιουργίες τους και πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις μέσω skype. Ενθαρρύνθηκαν  να ανταλλάξουν, μέσω της πλατφόρμας του etwinning, γραπτά μηνύματα με τους μαθητές των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν κοινές παρουσιάσεις και να μοιραστούν πολιτιστικά θέματα χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πολυμέσων.

Στα μελλοντικά σχέδια μας περιλαμβάνονται παιχνίδια ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας γνωριμίας μέσα στην τάξη ανάμεσα σε αυτόχθονες και αλλοδαπούς μαθητές. Επιπλέον, επειδή η μουσική μπορει να βοηθήσει κι αυτή τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες και να ξεπεράσουν τους φραγμούς μεταξύ τους, σκοπεύουμε να οργανώσουμε δραστηριότητες όπως τραγούδια που θα συνοδεύονται από διηγήσεις παραμυθιών ή τραγούδια από χώρες του κόσμου. Το θεατρικό παιχνίδι, η ξενάγηση σε εικονικά μουσεία, η δραματοποίηση κειμένων ή και προσωπικών μαρτυριών είναι μερικές επίσης απο τις τεχνικές που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε

Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς που διανύουμε

Aκολουθεί ο σύδεσμος του έργου :

https://twinspace.etwinning.net/99202/home

και ο σύνδεσμος που οδηγεί στην σελίδα του έργου, στον ιστότοπο του σχολείου μας :

http://gym-koron.mes.sch.gr/not-so-different-ways-of-living/

 

 

 

 

Γυμνάσιο Κορώνης

Mελέτη μειγμάτων μέσω ιστοεξερεύνησης

Πολλές φορές καλούμαστε στην καθημερινή  ζωή να αναμείξουμε υλικά μεταξύ τους όπως για παράδειγμα όταν παρασκευάζουμε μια σαλάτα ή μια κοτόσουπα για μεσημεριανό  ή όταν ετοιμάζουμε ένα sandwich για το σχολείο.Η σαλάτα, το sandwich και η κοτόσουπα που προκύπτουν μετά από την ανάμειξη δύο ή και περισσοτέρων υλικών, χαρακτηρίζονται ως μίγματα.

Έχουν όμως όλα τα μείγματα τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες; Για να μελετήσουμε τα μείγματα και τις ιδιότητές τους,  οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και η κάθε μια θα ασχοληθεί με  ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Κατηγορίες μειγμάτων
  • Ιδιότητες μειγμάτων
  • Τρόποι διαχωρισμού μειγμάτων

Κάθε ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το αντικείμενό της, να αναζητήσει πληροφορίες, να αναλύσει το σχετικό υλικό και να παρουσιάσει το πεδίο δράσης της στις υπόλοιπες με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων. Στη δημιουργία της παρουσίασης, θα συμβάλλει κάθε μέλος της ομάδας.

Κάθε ομάδα θα διαπραγματευτεί το πρόβλημα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους και να ασχοληθούν με τους εξής άξονες μελέτης:

ΟΜΑΔΑ Α : Τι είναι μείγμα; Ποια τα χαρακτηριστικά των μειγμάτων και σε τι διαφέρουν από τις καθαρές ουσίες;

ΟΜΑΔΑ Β : Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα μείγματα; Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους και ποια τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας;

ΟΜΑΔΑ Γ : Με ποιες μεθόδους μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα συστατικά του; Ποια μέθοδος ενδείκνυται με βάση το μείγμα που έχουμε στη διάθεσή μας;

Παρακάτω δίνονται, διάφοροι δικτυακοί τόποι από τους οποίους μπορούν να ξεκινήσουν την έρευνά τους.  Μπορούν βέβαια να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν πρόσθετες, σχετικές πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό, αφού πρώτα ελέγξουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/597

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6398

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1535

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1381

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/596

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10502

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/598

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1539

http://aesop.iep.edu.gr/node/5753

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/520

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1410

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1389

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/679

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1380

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1349

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1350

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/855

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10785

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EiN96l0nqMU&feature=emb_logo

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email education@qualitynet.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας