menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Κορώνης

Γυμνάσιο Κορώνης

Το νερό στη ζωή μας

Το νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που μας παρέχει η φύση. Παρόλο που είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος και καλύπτει περίπου τα ¾ του πλανήτη μας, περισσότερο από το 99% δεν είναι διαθέσιμο ή κατάλληλο για χρήση είτε επειδή είναι αλμυρό είτε επειδή είναι δεσμευμένο στους πόλους ή βρίσκεται υπογείως. Επιπλέον, η κατανομή του στον πλανήτη μας είναι ανομοιόμορφη, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό να αποτελεί για πολλούς πολυτέλεια. Επιπρόσθετα, η αυξημένη ζήτησή του λόγω των απαιτήσεων του σύγχρονου τρόπου ζωής και των αυξανόμενων αναγκών της βιομηχανίας και της γεωργίας σε συνδυασμό με την ανθρώπινη παρέμβαση, τη ρύπανσή του και τις κλιματικές αλλαγές υποβαθμίζουν το νερό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για σωστή διαχείριση, προστασία και εξοικονόμηση του νερού και ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θεωρήσαμε ότι μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.Επιχειρήσαμε να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις του θέματος όπως,υδρολογικός κύκλος, καταστάσεις του νερού, ρύπανση, νερό και υγεία, κατανάλωση του νερού - χρήσεις και καταχρήσεις, νερό και γεωργία (Δεξαμενές, φράγματα και αντλίες της άρδευσης στο έδαφος, η χημεία στην υπηρεσία της Γεωργίας, Ερημοποίηση), νερό και βιομηχανία (Εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις και καινοτομίες), οικιακή χρήση του νερού (Η μεταφορά του νερού, η αποθήκευσή του, η επεξεργασία του, η διανομή του, οι διαρροές, η επεξεργασία των λυμάτων, σαπούνια, απορρυπαντικά), νερό στην Ιστορία, νερό και παραδόσεις, νερό και θρησκεία, νερό και επαγγέλματα άλλοτε & τώρα.

 

Γυμνάσιο Κορώνης

Γυναίκα είναι;

Η σύγχρονη εποχή βρίσκει τις γυναίκες να έχουν αποκτήσει πλήρη εξίσωση με τους άνδρες, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι για ένα μακροχρόνιο διάστημα η θέση της γυναίκας ήταν εμφανώς υποδεέστερη έναντι αυτής του άνδρα, έχει κληροδοτήσει συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες, οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατώτερα όντα. Υπάρχει, λοιπόν, μια αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία (νόμοι και θεσμοί) και στην πράξη (καθημερινή αντιμετώπιση της γυναίκας)

Στα πλαίσια της διερεύνησης της ύπαρξης πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, εκπονήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, βασιζόμενο σε συνεντεύξεις τριών γυναικών. Η πρώτη κυρία απαντά στις ερωτήσεις της ομάδας μας, οι οποίες αφορούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών, σήμερα.

Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται στο ρόλο της γυναίκας, συγκρινόμενο με αυτό των περασμένων δεκαετιών στην Ελλάδα.

 

Το πρόκριμα, λοιπόν, της εποχής μας είναι ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός, στα πλαίσια της οικογένειας, πρωτίστως, και της κοινωνίας, δευτερευόντως. Ας μην ξεχνάμε, ότι η γυναίκα, οποιονδήποτε ρόλο κι αν κληθεί να υπηρετήσει, θα ανταποκριθεί σε αυτόν επιτυχώς ή , έστω στο βαθμό που μπορεί να ανταποκριθεί κι ένας άνδρας. Ας της δώσουμε θέση ισάξια με αυτή του άνδρα, τη θέση που της αξίζει.

Γυμνάσιο Κορώνης

Η εφημερίδα μας : "Μαθητικός Παλμός"

Η σχολική εφημερίδα που τυπώσαμε  έχει ποικίλη θεματολογία. Περιέχει θέματα για το περιβάλλον, για τις τέχνες όπως τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική. Επίσης περιλαμβάνονται άρθρα με κριτική στάση απέναντι σε διάφορα κοινωνικά θέματα και άρθρα για την τεχνολογία και τις επιστήμες.

Γυμνάσιο Κορώνης

Gender inequality

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος

  • Διαφορετικοί αλλά ίσοι. Ισότητα δικαιωμάτων και διακρίσεις.
  • Φυσικές διαφορές, διακρίσεις και ρατσισμός.
  • Η ισότητα, μια δημοκρατική αρχή, αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία, και η προστασία της από το νόμο.
  • Συλλογική και ατομική ευθύνη για την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
  • Η Τέχνη ως μέσω έκφρασης της ισότητας και της διαφορετικότητας των ατόμων.

 

Γυμνάσιο Κορώνης

"Έχω μπάρμπα στην Κορώνη"

Το βίντεο αναφέρεται στη δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα καθώς επίσης και στη σημασία της φράσης "έχω μπάρμπα στην Κορώνη" και γίνεται και αναφορά της στις σύγχρονες μέρες

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας