menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Γυμνάσιο Μακρυγιάλου Πιερίας

Γυμνάσιο Μακρυγιάλου Πιερίας

«Πάμε Μουσείο;» Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης της μουσειακής εμπειρίας ως μέρος της εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή της διδακτικής πρότασης

Η διδακτική πρόταση υλοποιείται στα παρακάτω τρία επίπεδα με τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας:

Πριν την επίσκεψη: Ο στόχος του εκπαιδευτικού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια «μουσείο», την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους και την προετοιμασία τους ώστε να βιώσουν τον παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα του μουσείου που θα επισκεφτούν, αλλά και η σύναψη συμβολαίου με τους μαθητές για τον κώδικα συμπεριφοράς τους στο μουσείο.

Κατά την επίσκεψη: Οι μαθητές με την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού οργανώνονται  σε ομάδες και  αναλαμβάνουν ρόλους. Παρατηρούν τα εκθέματα, συγκρίνουν, υποθέτουν, ερευνούν και ανακαλύπτουν. Ξεναγούνται από ειδικούς επιστήμονες και παίρνουν συνέντευξη από τους αρχαιολόγους του μουσείου. Κάνουν ρεπορτάζ και συλλέγουν υλικό για να γράψουν άρθρο στην εφημερίδα τους.

Μετά την επίσκεψη:

 • Αυτο-έρευνα -Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση (Φύλλο αξιολόγησης)
 • Παρουσίαση της δράσης σε ειδική εκδήλωση  κατά την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων
 • Δημοσίευση της δράσης στη σχολική εφημερίδα
 • Ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • Προτάσεις τόσο για την αξιοποίηση της Μουσειακής  Επισκέψιμης Αποθήκης Μακρυγιάλου με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτό όσο και για την προβολή και ανάδειξή του. 

 

Αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πρότασης

 

Εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης: 3-4 μήνες

Ένταξη της διδακτικής πρότασης στο πρόγραμμα σπουδών: Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το θεματικό πεδίο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)» (απόφαση με Α.Π. 113727/Γ2/03-10-2011), η διερεύνηση κάθε θέματος γίνεται στα παρακάτω επίπεδα:

 • 1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις
 • 2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/προβλήματος
 • 3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ προβλήματος
 • 4ο Επίπεδο: Δράσεις

Υποκείμενη θεωρία μάθησης: Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ως προσεγγίσεις προτείνονται συμμετοχικές και συνερευνητικές διαδικασίες που προάγουν την αυθεντική, ενεργητική - δημιουργική μάθηση. Συγκεκριμένα, διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης, συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς, έρευνα και μελέτη πεδίου (μέθοδος project), ομαδοσυνεργατική και βιωματική προσέγγιση, θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (παιχνίδι ρόλων, δημιουργικό παιχνίδι), καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μαθητών. 

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας.

 

Διαδικασία  υλοποίησης της διδακτικής πρότασης

 

1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις

Πριν την επίσκεψη

Με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια «μουσείο», την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους και την προετοιμασία τους ώστε να βιώσουν τον παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα του μουσείου που θα επισκεφτούν, είναι απαραίτητο να προηγηθούν μέσα στην τάξη δραστηριότητες, όπως :

 • Συζήτηση στην τάξη για το τι είναι μουσείο και ποια είναι η λειτουργία του, ποια είδη μουσείων γνωρίζουν οι μαθητές και έχουν επισκεφθεί, τι αντικείμενα περιέχουν και ποιοι άνθρωποι εργάζονται σε ένα μουσείο.
 • Διερεύνηση γνώσεων και προσδοκιών των μαθητών για το μουσείο επίσκεψης.
 • Διερευνητική επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο χώρο του μουσείου και επαφή με τη μουσειολόγο
 • Σύναψη συμβολαίου με τους μαθητές για τον κώδικα συμπεριφοράς στο μουσείο. Η ασφάλεια, η πειθαρχία, η ηρεμία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είναι απαραίτητα στοιχεία για μια επιτυχημένη επίσκεψη.

1η διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας 

Για την εισαγωγή των μαθητών στο κεντρικό θέμα της διδασκαλίας και την πρόκληση του ενδιαφέροντός τους, πραγματοποιείται αρχικά διαλογική συζήτηση μαθητών και εκπαιδευτικού στην τάξη, όπου: 

α) οι μαθητές απαντούν με λέξεις ή σύντομες φράσεις στην προφορική ερώτηση του εκπαιδευτικού: " Τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη μουσείο;  " Οι απαντήσεις καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα σε μορφή εννοιολογικού χάρτη με κεντρική έννοια τη λέξη «μουσείο» (Ιδεοθύελλα).

β) οι μαθητές απαντούν με λέξεις ή σύντομες φράσεις στην προφορική ερώτηση του εκπαιδευτικού: " Τι αισθάνεσαι όταν ακούς τη λέξη μουσείο; " Οι απαντήσεις καταγράφονται από τον  εκπαιδευτικό στον πίνακα σε μορφή εννοιολογικού  χάρτη με κεντρική έννοια τη λέξη «μουσείο» (Ιδεοθύελλα).

 

 Ακολουθεί μια διαγνωστικού τύπου αξιολόγηση για τις γνώσεις των μαθητών γύρω από τα μουσεία και ειδικά για το μουσείο του τόπου τους, όπου ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν σε αντίστοιχο φύλλο εργασίας στις παρακάτω ερωτήσεις:   

 • Έχεις επισκεφτεί τη Μουσειακή Επισκέψιμη Αποθήκη του Μακρυγιάλου;
 • Αν ναι, ποια εκθέματα έχει;
 • Θεωρείς ότι είναι σημαντικό για τον τόπο σου;
 • Αν ναι, γιατί;

 

2η διδακτική ώρα στο εργαστήριο της πληροφορικής

Φύλλο εργασίας

 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF , αναζητήστε τον όρο «μουσείο» και αντιγράψτε τον ορισμό του μουσείου σε ένα αρχείο word.
 2. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας «Κατηγορία: Μουσεία» https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF και αντιγράψτε τις κατηγορίες των μουσείων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα σε ένα αρχείο word.
 3. Παρατηρήσετε με ποιο κριτήριο γίνεται η κατηγοριοποίηση των μουσείων και γράψτε πώς αντιλαμβάνεστε το κριτήριο αυτό, δηλαδή, τι θα δούμε σε καθένα από αυτά τα μουσεία;
 4. Μεταβείτε

α) στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας https://www.namuseum.gr  και περιηγηθείτε εικονικά στο μουσειακό του περιβάλλον.  

β) ) στην ιστοσελίδα του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης https://www.theacropolismuseum.gr και περιηγηθείτε εικονικά στο μουσειακό περιβάλλον του https://www.youtube.com/watch?v=mzYBxeo_XNw.  

Γράψτε σε ένα αρχείο word τι είδους εκθέματα φυλάσσονται σε αυτά.

 

2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/προβλήματος

Κατά την επίσκεψη στο μουσείο

 

       Α. Μελέτη πεδίου

Κατά την επίσκεψη στο μουσείο οι μαθητές με την επιμέλεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού χωρίζονται σε 3 ομάδες των 5 ατόμων, παρατηρούν τα εκθέματα, καταγράφουν, εκφράζουν γνώμες, επισημαίνουν σημεία τα οποία είχαν γνωρίσει βιβλιογραφικά, φωτογραφίζουν. Ξεναγούνται και συζητούν με ειδικούς επιστήμονες, αρχαιολόγους και συλλέγουν πληροφορίες.

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή, συμβούλου, εμψυχωτή, διεκπεραιωτή της διαδικασίας με διακριτική παρέμβαση. Για να διευκολύνει τη μάθηση μέσα στο μουσείο ετοιμάζει φύλλο εργασίας για την κάθε ομάδα, με το οποίο επιδιώκει:

 • Να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τα εκθέματα ( π.χ. ψάξε να βρεις ειδώλια, όπλα, κοσμήματα, αγγεία...)
 • Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντας τους ευκαιρίες για δικές τους υποθετικές ερμηνείες (π.χ. πώς νομίζεις ότι χρησιμοποιούσαν αυτό το σκεύος;)
 • Να καλλιεργήσει την παρατήρηση ως βασική δεξιότητα μελέτης των αντικειμένων (π.χ. ποια εργαλεία σημερινά σου θυμίζουν; σε τι μοιάζουν ή σε τι διαφέρουν με σημερινά;).
 • Να ενεργοποιήσει τη έμφυτη κλίση των παιδιών στις εικαστικές τέχνες (π.χ. φαντάσου ότι είσαι ένας αγγειοπλάστης και κατασκευάζεις έναν αμφορέα. Με τι ζωγραφιές θα τον διακοσμούσες;).
 • Να αναπτύξει τη φαντασία  και  δημιουργικότητά τους (π.χ. Φαντάσου ότι οι δύο ναύτες που βλέπεις στο πήλινο ομοίωμα πλοίου ζωντανεύουν... Τι θα έλεγαν μεταξύ τους;)
 • Να τους δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουν συναισθήματα (π.χ. πώς θα αισθανόσουν αν ήσουν αρχαιολόγος και με την σκαπάνη σου έφερνες στο φως ευρήματα σαν αυτά που είδες στο μουσείο;)

 

Φύλλο εργασίας για την 1η ομάδα (αγγεία)

Κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο ψάξτε να βρείτε την προθήκη 1. Παρατηρήστε τα εκθέματα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από το μάθημα της Ιστορίας και της Αρχαίας Γραμματείας, αλλά και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε στην τάξη, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα. Αν έχετε απορίες, καταθέστε τες με τη μορφή συνέντευξης στον αρχαιολόγο του μουσείου: 

 • Σε τι πιστεύετε ότι χρησίμευαν τα αντικείμενα που βλέπετε;
 • Ποια αντικείμενα σημερινά σας θυμίζουν;
 • Σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν;
 • Από ποια υλικά είναι φτιαγμένα;
 • Πώς είναι διακοσμημένα;
 • Μπορείτε να ονομάσετε τρία από αυτά τα αντικείμενα;
 • Ποιες πληροφορίες μας δίνουν για τη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων της εποχής στην οποία ανήκουν;
 • Πώς θα αισθανόσασταν αν ήσασταν αρχαιολόγοι και με την σκαπάνη σας φέρνατε στο φως ανάλογα ευρήματα;   

 

Φύλλο εργασίας για την 2η ομάδα (ειδώλια)

Κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο ψάξτε να βρείτε την προθήκη 2. Παρατηρήστε τα εκθέματα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από το μάθημα της Ιστορίας και της Αρχαίας Γραμματείας, αλλά και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε στην τάξη, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα. Αν έχετε απορίες, καταθέστε τες με τη μορφή συνέντευξης στον αρχαιολόγο του μουσείου: 

 • Σε τι πιστεύετε ότι χρησίμευαν τα αντικείμενα που βλέπετε;
 • Ποια αντικείμενα σημερινά σας θυμίζουν;
 • Σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν;
 • Από ποια υλικά είναι φτιαγμένα;
 • Πώς είναι διακοσμημένα;
 • Μπορείτε να ονομάσετε τρία από αυτά τα αντικείμενα;
 • Ποιες πληροφορίες μας δίνουν για τη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων της εποχής στην οποία ανήκουν;
 • Πώς θα αισθανόσασταν αν ήσασταν αρχαιολόγοι και με την σκαπάνη σας φέρνατε στο φως ανάλογα ευρήματα;   

 

         Φύλλο εργασίας για την 3η ομάδα (κοσμήματα)

          Κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο ψάξτε να βρείτε την προθήκη 3. Παρατηρήστε τα εκθέματα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από το μάθημα της Ιστορίας και της Αρχαίας Γραμματείας, αλλά και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε στην τάξη, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα. Αν έχετε απορίες, καταθέστε τες με τη μορφή συνέντευξης στον αρχαιολόγο του μουσείου: 

 • Σε τι πιστεύετε ότι χρησίμευαν τα αντικείμενα που βλέπετε;
 • Ποια αντικείμενα σημερινά σας θυμίζουν;
 • Σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν;
 • Από ποια υλικά είναι φτιαγμένα;
 • Πώς είναι διακοσμημένα;
 • Μπορείτε να ονομάσετε τρία από αυτά τα αντικείμενα;
 • Ποιες πληροφορίες μας δίνουν για τη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων της εποχής στην οποία ανήκουν;
 • Πώς θα αισθανόσασταν αν ήσασταν αρχαιολόγοι και με την σκαπάνη σας φέρνατε στο φως ανάλογα ευρήματα;   

 

        3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ προβλήματος

        Αξιολόγηση

        Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του από τους μαθητές, με αυτοαξιολόγηση ως προς την συμμετοχή, τη συνεργατικότητα, τη διατήρηση ενδιαφέροντος, το βαθμό ικανοποίησης από την πορεία, όπως και αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και αξιολόγηση του αποτελέσματος της εργασίας.

Η αξιολόγηση της επίσκεψης  σαν μεταγνωστική διαδικασία  πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, καθώς συνδέεται  με τους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθόδευση της διδασκαλίας. Έχει ποιοτικό χαρακτήρα και αποτελεί ένα εργαλείο ανατροφοδότησης για τις επόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις.  Δίνει πληροφορίες για το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος, τι έμαθαν οι μαθητές, αν άλλαξε κάποια άποψή τους για τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είδαν, αν  έμαθαν να αναζητούν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται ελεύθερα και να ανακαλύπτουν πληροφορίες μόνα τους, αν ήταν για αυτούς το όλο πρόγραμμα μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία.

Γι αυτό ο εκπαιδευτικός φεύγοντας από το μουσείο δίνει στους μαθητές ένα φύλλο αξιολόγησης με το οποίο τους καλεί  να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

 • Τι έμαθες από τη σημερινή σου επίσκεψη στο μουσείο;
 • Τι έκανες;
 • Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις;
 • Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο;
 • Τι σου άρεσε λιγότερο;
 • Τι ένιωσες και γιατί;

 

4ο Επίπεδο: Δράσεις

Επιστρέφοντας στο σχολείο μετά την επίσκεψη στο μουσείο

Σύνθεση και αξιοποίηση του υλικού από τη μελέτη πεδίου –Δράσεις

 

Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν. Ακολουθούν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για τη σύνθεση του υλικού που προέκυψε από τη μελέτη πεδίου που πραγματοποίησαν κατά την επίσκεψή τους στο μουσείο. Κατατίθενται προτάσεις από τους μαθητές με την καθοδήγηση και παρότρυνση του εκπαιδευτικού για δυνατούς τρόπους αξιοποίησης του υλικού με στόχο την ανάδειξη και προβολή του μουσείου, όπως:

 • Έκδοση φυλλαδίου με τα εκθέματα του μουσείου που μπορεί να αποσταλεί στον περιφερειάρχη, στο δήμαρχο, στις αρχαιολογικές υπηρεσίες
 • Δημιουργία αφίσας που μπορεί να αποσταλεί στον περιφερειάρχη, στο δήμαρχο, στις αρχαιολογικές υπηρεσίες
 • Συγγραφή άρθρου με το υλικό των συνεντεύξεων που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα και θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα του σχολείου
 • Παρουσίαση της δράσης με το λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων (power point) σε ειδική εκδήλωση του σχολείου ή της τοπικής κοινωνίας κατά την παγκόσμια ημέρα των μουσείων. 

 Η μουσειακή εμπειρία των μαθητών ωστόσο μπορεί να επεκταθεί και με ποικίλες άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αναλάβουν οι μαθητές με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού. Μερικές από αυτές μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Να δημιουργήσουν γραπτές ή και προφορικές εργασίες/ιστορίες και να τις εικονογραφήσουν 
 • Να ζωγραφίσουν ένα αντικείμενο που τους άρεσε πιο πολύ στο μουσείο και γράφουν την ιστορία του
 • Να φτιάξουν με πηλό ή άλλα υλικά αντικείμενα παρόμοια με αυτά που μελέτησαν στο μουσείο
 • Να δημιουργήσουν κόμικς με ήρωες τα αντικείμενα του μουσείου

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας