menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Ignaz Semmelweis: An unsung Hero

Συνοπτική περιγραφή

Η διδακτική παρέμβαση βασίζεται στη διερευνητική μάθηση και προωθεί την αυτονόμηση και την αυτενέργεια των μαθητών. Ξεκινώντας από καταιγισμό ιδεών και την παρακολούθηση βίντεο μικρής διάρκειας, οι μαθητές παροτρύνονται να ερευνήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για 3 σημαντικούς επιστήμονες, που όμως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί παρά την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. Κατόπιν εργαζόμενοι σε συνεργατικό εργαλείο, μεταφέρουν τις πληροφορίες τους σε λογισμικό παρουσίασης και το αναρτούν στην η-τάξη καθώς και στο blog της τάξης, προκειμένου να διαβαστεί από συμμαθητές τους.  

 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Together for a Green World!

Το σενάριο συνδέεται με την ενότητα 6 του σχολικού εγχειριδίου Think Τeen της Α Γυμνασίου, (προχωρημένο επίπεδο). Το θέμα της ενότητας είναι σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος, επομένως ο στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η δραστηριοποίησή τους. Το σενάριο αξιοποιεί τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης  με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών μέσων και δυνατότητα για εξατομικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Υπάρχει διαφοροποίηση στο υλικό, τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν με βάση τις δυνατότητές τους, αφού έχουν διαφορετικές γλωσσικές ικανότητες και γνώσεις. Επίσης τους προσφέρεται ειδικά επιλεγμένο αυθεντικό υλικό από αγγλόφωνους ιστότοπους με φροντίδα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες οι οποίες είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επιπλέον υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Γεωγραφία και Λογοτεχνία για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τις αρχές της προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning), με αξιοποίηση αυθεντικού γλωσσικού υλικού.

Στόχος τους είναι να χρησιμοποιήσουν ιδέες και υλικό για δικές τους ψηφιακές δημιουργίες. Οι αφίσες τους θα χρησιμοποιηθούν με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Γης, στις 22 Απριλίου και/ή της ημέρας του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου και τη συμμετοχή του σχολείου στην ημέρα δράσης Lets do it Greece προκειμένου να ενημερωθούν γενικότερα οι μαθητές όλου του σχολείου και να κινητοποιηθούν ώστε να λάβουν μέρος στην καμπάνια.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

How expensive is your t-shirt?

Συνοπτική περιγραφή

Η διδακτική πρακτική αποτελεί  συνέχεια προηγούμενης, στην οποία οι μαθητές ασχολήθηκαν με κείμενο σε μορφή jigsaw reading, σχετικά με το θέμα Fast Fashion (Ενότητα 6, Fast Fashion, διδακτικό εγχειρίδιο της Α’ Λυκείου). Η εκπαιδευτικός με τους μαθητές εργάζονται μέσω η-τάξης (σε σύγχρονη συνεδρία), σε video TEDEd με τον τίτλο The life-cycle of a T-shirt. Μέσω χρήσης νοητικών χαρτών η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τους μαθητές για λεξιλόγιο που θα χρειαστούν και διευκολύνει την κατανόηση του ακουστικού κειμένου. Επίσης γίνεται αξιοποίηση ερωτήσεων κατανόησης που παρέχονται μετά το video στο site TEDEd. Κατόπιν οι μαθητές εργάζονται  σε ασύγχρονη συνεδρία, σε ομάδες 3 ατόμων ώστε να δημιουργήσουν flashcards με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου Quizlet.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email education@qualitynet.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας